TOGSTANS? Ap og Sp vil ikke behandle jernbanereformen til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) før til høsten. Flertallet vil fatte vedtakene nå i juni. Foto:Frode Hansen,VG

Stortingskrangel kan forsinke tog-reformen

Det kan bli store forsinkelser i regjeringens nye jernbaneplan, etter at Ap og Sp har trukket i nødbremsen og krevd at behandlingen i Stortinget utsettes til høsten.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Norsk jernbane står foran en historisk omorganisering etter at regjeringen ble enig med KrF og Venstre om å slippe til nye togselskaper på norske skinner allerede fra 2017.

For å holde tidsplanen, vil regjeringen ha en formell behandling i Stortinget allerede nå i juni. Men Sp og Ap har protestert og krever bedre tid. Dermed må Presidentskapet i Stortinget bestemme:

Skal jernbaneplanen skal behandles i Stortinget i ekspressfart, eller skal saken behandles til høsten?

Anbud

Mandag ettermiddag, på Oslo Sentralstasjon, avklarte de fire flertallspartiene hvordan NSB og Jernbaneverket skal omorganiseres totalt slik at togstrekningene etter hvert kan settes ut på anbud.

Planen er at togtrafikken på Sørlandet og Rogaland skal utlyses på anbud allerede ved årsskiftet 2016–2017. Derfor har regjeringen dårlig tid og krever en rask avklaring i Stortinget. Flertallet i Transportkomiteen vil ha en innstilling klar innen mandag 15. juni.

Regjeringens pressemelding; «På rett spor» (ekstern lenke)

Ap og Sp vil ta seg bedre tid og har krevd at saken ikke blir behandlet ferdig før til høsten. Men de ble nedstemt i transportkomiteen, og har nå klaget vedtaket inn for Presidentskapet.

Etter Stortingets frist

De viser til Stortingets egen frist om at regjeringen må sende sakene til Stortinget i første halvdel av april, om de skal kunne påregne behandling før Stortinget tar sommerferie fredag 19. juni.

– Togpassasjerene har ikke tid til å vente på at Ap skaffer seg en jernbanepolitikk, sier komitéleder Linda Hofstad Helleland (H) til VG.

-Vi har en fremdriftsplan som skal sikre forsvarlig behandling og en åpen høring hvor alle kan fremme sine innspill. Det er tid til å belyse saken godt og det er lagt opp til en forsvarlig saksbehandling. Hvis Ap allerede har bestemt seg for å gå imot, så er det pussig at de trenger enda mere tid til å formulere dette i en innstilling, legger hun til.

– Men de har vel et poeng når de påpeker at Stortingets frist er ute?

– Det er en hovedregel at sakene skal fremmes i april, ja. Men regjeringen varslet allerede for 18 måneder siden at det ville komme en jernbanereform. Vi mener at behandlingstiden er fullt ut forsvarlig. Av hensyn til de flere tusen arbeidstagere i jernbanesektoren som nå skal inn i denne omstillingen, er et bedre at avklaringen kommer nå før sommeren, enn at de må vente til nærmere jul, sier hun.

Men det er Eirin Sund (Ap), komiteens nestleder, helt uenig i:

Uforsvarlig

– Dette er en av de aller største sakene som Stortinget får til behandling i dette året. Det er det absolutt ikke forsvarlig at den skal presses igjennom Stortinget på en måned. Vi skylder både velgerne og de ansatte å behandle forslagene på en forsvarlig måte.

Hun viser til at Presidentskapets frist for nye saker til Stortinget for lengst er ute.

VG mener: Tid for togreform

– Selvsagt kan ikke en slik stor endring, som angår mange tusen ansatte i Jernbaneverket og NSB, hastebehandles i Stortinget. Jeg synes det er respektløst overfor dem som blir berørt. At saken kommer til Stortinget så sent som tirsdag 12. mai, er ikke Stortinget sitt problem. Ønsket regjeringen vedtak før sommeren, så kunne de ha lagt fram saken mye tidligere, sier Eirin Sund.

Hun bekrefter at Ap er skeptisk til konkurranseutsetting, men avviser at det er grunnen til kravet om utsettelse.

– Her er det en rekke nye forslag som det vil være krevende å ta stilling til. Forsvarlig saksbehandling tilsier at alle interessene må avveies, og nå fylles min mailboks opp av folk som vil komme til Stortinget og ytre seg.

Marit Arnstad, den tidligere samferdselsministeren som nå er parlamentarisk leder i Sp, har stilt seg bak klagen fra Ap:

– For to år siden sa stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen at det var useriøst av den rødgrønne regjeringen å fremme saker til Stortinget etter Presidentskapets frist. Nå gjør han det samme selv. Så store endringer krever en helt annen grundighet av Stortinget enn at saken kan hastebehandles på en måned. Dette er ingen tidskritisk reform, sier Arnstad.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder