KOMMER MED TILTAK: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) legger frem regjeringens tiltak mot mobbing førstkommende mandag på Ila skole i Oslo.

KOMMER MED TILTAK: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) legger frem regjeringens tiltak mot mobbing førstkommende mandag på Ila skole i Oslo. Foto: Fredrik Solstad VG

Presenteres mandag formiddag: Slik skal regjeringen redusere mobbingen

Styrker Fylkesmannens behandling av mobbesaker

Skolene får aktivitetsplikt

Fylkesmannen kan bøtelegge kommuner

Mandag morgen legger regjeringen endelig frem sine løsninger for å redusere mobbingen i skolen. En viktig del av tiltakspakken blir å styrke landets fylkesmanns-embeter for å håndtere mobbesaker.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det betyr at Djupedal-utvalgets forslag om å la Barneombudet bli ny klageinstans i mobbesaker, er forkastet av regjeringen, etter det VG kjenner til.

Etter at Torbjørn Røe Isaksen før påske sa at han ikke hadde bestemt seg, er nå brikkene i planen om hvordan mobbing skal forebygges og reduseres falt på plass.

Les også: Røe Isaksen: Skal innføre mobbebøter

Tiltakene

VG kjenner til at noen av de viktigste tiltakene regjeringen nå kommer med, er disse:

• Fylkesmannen blir fortsatt klageinstans, men det gjøres betydelige endringer i rollen klageorganet skal ha for å ivareta et utadrettet arbeid mot målgruppene - barn, unge og foreldre.

• Barneombudet får en forsterket rolle som pådriver i kampen mot mobbing, som vaktbikkje overfor lokale og nasjonale myndigheter og i håndtering av enkeltsaker.

• Kunnskapsdepartementet foreslår også å erstatte dagens plikt til å fatte enkeltvedtak i mobbesaker - med en lovregel der skolene får en mer rendyrket aktivitets- eller handlingsplikt som gir skolene enda større forpliktelser til å gripe inn og håndtere mobbesaker.

• Departementet vil også sikre seg anledning til å kunne bøtelegge skoleeiere, altså kommuner og fylkeskommuner som beviselig ikke følger opp og følger den nye aktivitetsplikten i mobbesaker.

• Det blir opp til en utvidet utdanningsavdeling hos landets fylkesmenn å følge opp- og eventuelt bøtelegge skoleeiere (kommuner/fylkeskommuner/private skoleeiere) som ikke bruker aktivitetsplikten.

• For regjeringen er det også viktig at Fylkesmannen, som i dag nærmest er en ukjent instans for mange barn og unge, får en mye mer synlig og tydelig rolle som elever og foreldre kan henvende seg til i mobbesaker.

Taushet i regjeringen

Regjeringen og regjeringspartiene vil vente med å uttale seg om innholdet i tiltakspakken mot mobbing til etter presentasjonen på Ila skole i Oslo mandag morgen.

VG kjenner imidlertid til at det ventelig er flertall på Stortinget både for å innføre handlings- eller aktivitetsplikt i mobbesaker samt å bøtelegge skoleeiere til skoler som ikke følger opp denne plikten.

Skoletalsperson Anders Tyvand i Kristelig Folkeparti ønsker heller ikke å uttale seg om inneholdet i tiltakspakken, men vil uansett innhold kjempe videre for en av partiets hjertesaker i kampen mot mobbing.

– Det å være tett på skolene i kampen mot mobbing er kjempeviktig. Derfor vil vi fortsette vår kamp for at det blir opprettet lokale mobbeombud i hvert eneste fylke i dette landet, sier Tyvand til VG.

Fra tidligere er det opprettet egne mobbeombud i blant annet Buskerud og Oslo.

Giske vil ha Barneombudet som klageinstans

Regjeringens beslutning om å gi styrkede fylkesmenn hovedrollen som klageinstans i mobbesaker, vil vekke motbør hos blant andre leder Trond Giske i Stortingets utdanningskomite og Ap.

Tidligere i vår sa Giske til VG at han var enig med fagutvalget til Øystein Djupedal (Ap) som gikk inn for at Barneombudet blir nytt klageorgan.

– Det er feil kurs hvis fylkesmennene fortsatt gis ansvar som klageorgan i mobbesaker. Manges opplevelse nå er at Fylkesmannen er for tett på skoleeiere og skoler lokalt. Barneombudet ville fått et overordnet, sentralt ansvar som klageinstans med utgangspunkt i barnets beste, sa Giske til VG.

Avtroppende leder Kristoffer Hansen i Elevorganisasjonen er heller ikke fornøyd dersom med at regjeringen beholder dagens modell med landets 18 fylkesmannembeter som klageinstans i mobbesaker.

– Jeg er skuffet dersom det medfører riktighet. Jeg hadde ikke forventet at det blir utgangen av denne saken. Dersom det blir slik at Barneombudet også skal styrkes for å være en slags vaktbikkje og behandle enkeltsaker, må det bety at Barneombudet får tilført økte ressurser, understreket Hansen overfor VG i mars.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder