INNKLAGET: Tidligere sjef på barneklinikken ved Ullevål Sykehus, Jens Grøgaard, er klaget inn til etikkrådet for alderstestingen av asylsøkere som hans firma Barnesak AS utfører for UDI. Foto: Lynau Jan Petter VG

Alderstester asylsøkere for UDI – klaget inn for etisk råd

Lege Jens Grøgaard er den eneste som vurderer asylsøkeres alder for UDI.  Nå behandler legeforeningens etikkråd en klage mot Grøgaard fra Nordland Legeforening.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Vi har klaget firmaet inn fordi aldersbestemmelse nå er mer regelen enn unntaket for enslige mindreårige asylsøkere. Det kan få katastrofale følger fordi 99 prosent av alle voksne afghanere nå utvises fra Norge, sier styremedlem Margit Steinholt i legeforeningen i Nordland.

I brevet skriver foreningens styre at de er bekymret for at en omdiskutert medisinsk undersøkelse blir et nyttig verktøy i innvandringsregulerende øyemed.

Les mer: UDI bruker millioner på omstridte alderstester

Opprettet i 2013

Jens Grøgaard opprettet firmaet Barnesak AS i 2013 og er den eneste ansatte. Han tolker resultatene av røntgebilder av håndrot og oppgir en sannsynlig alder. Bildene tas av UNILAB.

Bildet av håndroten til asylsøkeren sammenlignes med et billedatlas av håndroten til hvite middelklasseungdommer fra USA på 30-tallet.

– Det ikke nødvendigvis representativt for barn som kommer fra andre deler av verden i 2015, sa Ellen Annexstad i Barnelegeforeningen til VG tidligere i år.

Det tas også røntgenbilder av tenner som analyseres av Tannlegehøyskolen.

Les kronikken fra barnelegene: Et medisinsk skjelett i skapet

Det er UDI som til slutt fastsetter asylsøkerens alder. I Norge alderstestes asylsøkere som oppgir at de er mellom 15 og 18 år.

– De aller fleste som kom i 2015 er alderstestet, det gjelder spesielt afghanerne. Hele mottak er sendt avgårde, sier Ine Johannessen i Vergeforeningen.

Les også: Norge tvangsreturnerer flest barn

Kristisk rapport

Norsk Organisasjon for Asylsøkere og Redd Barna sier i en omfattende rapport fra mars i år at medisinske aldersundersøkelser brukes oftere enn hva utlendingsloven tillater, og oftere enn hva FNs retningslinjer tilsier.

– Vi mener aldersvurderinger er viktig for å ivareta rettighetene til mindreårige. Men de bør utføres i tråd med FNs anbefalinger. De usikre medisinske metodene blir brukt i langt flere saker enn det er grunnlag for, og tillegges for stor vekt når alder fastsettes. Vi har sett flere saker der PU-ansatt, representant, mottaksansatte og UDIs intervjuere mener at den oppgitte alder virker riktig. Likevel kan alder oppjusteres kun på grunnlag av de kritiserte medisinske undersøkelsene, sier Mona Reigstad Dabour i NOAS.

Alder er svært avgjørende for den videre asylprosessen. I fjor ble 96 prosent av realitetsbehandlede asylsøknader fra enslige mindreårige innvilget.

– Til tross for at det er faglig enighet om begrensningene rundt skjelettalders samsvar med kronologisk alder, har UDI brukt aldersbestemmelse i svært utstrakt grad. Når metode er så lite vitenskaplig og når aldersbestemmelse fra UDI ikke kan påklages noe sted, er disse ungdommene i en forferdelig situasjon, sier Margit Steinholt i Nordland Legeforening.

Les også: 1 av 3 «mindreårige asylsøkere» over 18 år

Skal svare

Jens Grøgaard var inntil han gikk av med pensjon professor i barnemedisin ved Ullevål Universitetsykehus.

– Jeg har fått et brev og er kjent med klagen. Men jeg har jobbet med andre saker og har ikke hatt tid til å tenke over dette. Jeg vil svare foreningen og ønsker ikke å kommentere dette til VG, sier Grøgaard.

I januar sa han til VG at kritikerne ikke vet nok om hvordan undersøkelsene utføres.

– Jeg har hittil ikke sett at de som kritiserer metoden har kommet opp med noe som er bedre, sa Grøgaard.

Han opprettet i 2013 firmaet Barnesak AS, der han selv er den eneste ansatte. Grøgaard er daglig leder og styreleder, mens hans sønn (25) og datter (22) er styremedlemmer. Årsresultatet har utviklet seg svært godt: Fra 610 000 kroner i 2013, til 942 000 kroner i 2014 og 2,798 millioner kroner i 2015.

Advarte i 2010

I brevet til etikkrådet går det fram at sentralstyret i Den norske legeforening allerede i 2010 advarte medlemmer mot å delta i røntgenundersøkelser for bestemme alder.

Nordland Legeforening skriver at det trolig er få andre enn UDI som benytter seg av Barnesaks kompetanse.

– UDI er derfor både bestiller og betaler av Grøgaards tjenester, og NLF vurderer at Jens Grøgaard har økonomiske interesser i å beholde UDI som oppdragsgiver. Dette kan påvirke svarene som kommer fra Barnesak AS, skriver Nordland legeforening.

Bekrefter store forskjeller

Alderstesting av asylsøkere har vært et omstridt tema lenge.

I statsbudsjettet for 2016 fikk Folkehelseinstituttet (FHI) i oppdrag å bygge opp et kompetansemiljø som kan overta ansvaret for å analysere testene. Opprinnelig skulle FHI startet analysearbeidet 1.juli. Det rakk de ikke. Nå er planen å være klare ved nyttår.

En gjennomgang av praksis for alderstesting i europeiske land som Redd Barna og Norsk Organisasjon for Asylsøkere har foretatt, viser store forskjeller på metodene for alderstesting.

– Hva mener du om at man fastsetter alder på mange mennesker med metoder som er så omdiskuterte?

– Det er riktig at det er stor forskjell på hvordan dette gjøres i forskjellige land og at de fleste metoder brukt i dag er omstridte. I vårt arbeid med medisinske aldersvurderinger legger vi vekt på vitenskapelighet og holder på med en systematisk kunnskapsoppsummering. Vi regner med at vi innen de nærmeste måneder får resultater av kunnskapsoppsummeringen som medfører bedre angivelse av usikkerheten som ligger i dagens teknikk, sier områdedirektør Truls Simensen ved FHI.

Les også: Fikk råd for å unngå steining

Kjent med kritikken

VG har bedt UDI kommentere etikklagen mot Grøgaard og Barnesak AS, men foreløpig ikke fått svar. I januar sa fagssjef i asylavdelingen Dag Bærvahr at UDI at er kjent med kritikken av de medisinske undersøkelsene.

– Vi har etter beste evne satt oss inn i den kritikken, men vi er avhengige av de faglige rådene som vi får fra tannlegehøyskolen, røntgenlegen og Grøgaard. Det at vi er kjent med kritikken fra faglige hold gjør at vi bruker disse undersøkelsene med forsiktighet.

Leder Svein Aarseth i legeforeningens etiske råd bekrefter at klagen er mottatt av rådet. Det ble behandlet på møtet midt i oktober og er sendt legen for tilsvar.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder