T5PC-Tagge dømt til ett års fengsel

INNENRIKS

Tidligere T5PC-topp Jørn Tagge (39) er i Oslo tingrett dømt til fengsel i ett år for å ha spredt uriktige opplysninger for å påvirke prisen på verdipapirer.

Publisert:

Han er også dømt til en inndragning på 72.000 kroner. Tagge hadde i 2007 en inntekt på 60.000 kroner og var uten formue.

Det var som styreleder i pyramidenettverket The 5 Percent Community (T5PC) Tagge ga opplysninger som villedet kjøpere av aksjene i selskapet.

Retten mener Tagge har overtrådt både straffelovens paragraf 273 og 274 og at han gjorde det ved å forlede et stort antall mennesker ved en rekke anledninger mellom sommeren 2003 og 2004 da Tagge var styreleder T5PC.

Streng reaksjon

Retten finner det bevist at de villedende opplysningene ble gitt for at etterspørselen etter T5PC-aksjer skulle bli størst mulig og prisen høyest mulig.

Ettersom Tagge og flere andre eide store mengder aksjer i selskapet ville det innebære en betydelig økonomisk gevinst dersom de solgte aksjene basert på de villedende opplysningene, sier retten i dommen.

I skjerpende retning har retten lagt vekt på at de mange tusen som kjøpte verdiløse aksjer må anse pengene som tapt.

Oslo tingrett mener derfor at det av allmennpreventive grunner er nødvendig med en streng reaksjon.

Dømt for tredje gang

Tagge er tidligere dømt i to saker for bedrageri og overtredelse av regnskapsloven.

I februar 2006 ble han i Follo tingrett dømt til fem måneders fengsel og i desember 2007 fikk han en dom på 2 år og 6 måneder i Oslo tingrett. Dommene er ikke sonet og en av dem er anket.

Retten valgte å ikke trekke de tidligere dommene inn i straffeutmålingen i den aktuelle saken, selv om paragrafen om fellesstraff kunne vært benyttet.

Imidlertid bemerker retten at den samlede soningstid ikke må bli for lang.

Aktors påstand om ett år og fire måneder ble dermed redusert til ett års ubetinget fengsel.

Her kan du lese mer om