SAMMEN FOR UBER: Ida Lindtveit Røse, leder i KrFU, Tord Hustveit, leder i Unge Venstre Sandra Bruflot, 1. nestleder i Unge Høyre og Bjørn-Kristian Svendsrud, leder i FpU ønsker å presse moderpartiene til å si ja til Uber og liknende selskaper. Foto: Tore Kristiansen VG

Ungdommen samles om Uber

Nå har de borgerlige ungdomspartiene fått nok av Uber-vegring fra sin egen regjering. De krever full støtte til en løsning for Uber.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det er ikke hver dag ledere i Unge Høyre, FpU, KrFU og Unge Venstre samler seg for å gå ut mot sin egen regjering.

– Vi er lei av å vente på regjeringen

– Men i dag gjør vi det. Vi er lei av å vente på regjeringen. De har hatt plenty tid og nå er det tid for handling, for å få på plass et regelverk som gjør at Uber og andre nye plattformer kan få drive lovlig i Norge, sier nestleder Sandra Bruflot i Unge Høyre.

– Vi må regulere for å få Uber og nye aktører inn i markedet, slik at de kan drive på lovlig vis og betale skatt og moms. Ingen er tjent med dette her, drosjer som bare står og går på tomgang, sier KrFU-leder Ida Lindtveit Røse og peker på 20-30 drosjer som står og venter på kunder ved Byporten på Oslo S.

– Tilhører historiebøkene

– Uber ønsker selv å bli regulert, slik at de kan innberette skatt og moms for sine sjåfører til skattemyndighetene, sier Fremskrittspartiets ungdom-leder (FpU), Bjørn-Kristian Svendsrud.

– Tiden er over for drosjenes tilnærmede markedsmonopol. De må erkjenne at de må tilpasse seg en ny virkelighet og teknologi. Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet, ESA og regjeringens eget delingsøkonomiutvalg konkluderer med at dagens regler er konkurransehindrende. Da må vi se handling, sier Bruflot.

FpU-leder Svendsrud er like klar.

– Drosjenes monopol tilhører historiebøkene. Antallsbegrensningen på drosjeløyver hindrer fri konkurranse. Nå må regjeringen sørge for at det skjer noe. Vi er ikke fornøyd med dagens stillstand, sier FpU-lederen.

Les: Uber legger ned i Norge

Mulige løsninger

– Regelverket endres, slik man ikke hindrer selskaper som driver med innovasjon og nytenkning. Det må skje under ryddige forhold, hvor det betales moms og skatt. Målet er ikke fullt frislipp, men hvor vi finner en løsning som både tilfredsstiller de etablerte og de nye, sier leder Tord Hustveit i Unge Venstre.

– Hvordan få til en slik løsning?

– Vi er alle opptatt av å finne en løsning som både ivaretar behovet for bedre konkurranse og som sikrer et godt drosjetilbud i distriktene. Det kan gjøres ved at man bruker anbud i stedet for løyver, eller ha ulike reguleringer for byer og distrikt, sier Røse i KrFU.

– Det viktige utenfor storbyene er at man ivaretar tre behov: En døgnbemannet tjeneste, pasienttransport og elevtransport. Det kan alle levere, for så vidt også Uber, sier Unge Høyre-nestleder Bruflot.

Les: Canadisk Uber-løsning

Skyss via Facebook

Hun sier politikerne må se hva som skjer der ute.

– Det er vel ingen av oss som ikke har blitt invitert til Facebook-grupper, som tilbyr skyss. Det er bedre at slik kjøring skjer i ordnede former, hvor det betales skatt.

– Det er altså så mange unge som bruker Uber i dag, fordi de opplever det som trygt: Du får vite navnet til den som kjører, du kan følge bilens ferd på mobilen og dele det med venner, slik at du føler deg trygg på at du kommer trygt hjem. Jeg vet mange jenter opplever det som en stor trygghet å kunne bruke Uber når de skal alene hjem om natten, sier KrFU-leder Røse.

– Til og med Utenriksdepartementet anbefaler Uber: De argumenterer i sine reiseråd å bruke Uber blant annet i Sør-Afrika, fordi det er trygt, sier Venstre-lederen.

Solvik-Olsen: Helt enig

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier at de vil forsøke å ivareta flere hensyn.

– Jeg er helt enig i at vi skal legge til rette for sunn konkurranse og ny teknologi. Vi skal ha et godt lovverk som sikrer gode og trygge tjenester til befolkningen i både byer og distrikt.

Les: Kompromiss mellom by og land

Ikke regel bare for Uber

Han sier at de ikke kan lage en regel bare for Uber.

– Diskusjonen som ungdomspartiene løfter er ikke unik for Norge, og problembeskrivelsen er velkjent for oss. Vi jobber iherdig med å finne gode løsninger for Norge, og diskuterer drosjeregulering med flere stater og storbyer i både Europa og USA. De sitter med de samme problemstillingene, og de samme utfordringene når det gjelder å finne tilfredsstillende løsninger. Det sier noe om utfordringene i et marked i endring. Vi må sikre at lovverket ikke lages for å tilfredsstille et enkelt selskap – verken en monopolist eller utfordrer. Vi må ivareta samfunnets behov og likebehandle aktørene, og jeg er trygg på at vi skal finne gode løsninger, sier han til VG.

Han viser til at ESA har klaget på dagens drosjeløyve-regime og at de vil svare ESA innen fristen 27. oktober.

Drosjereaksjon

Styreleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund kommenterer utspillet til de fire slik:

– Det er prisverdig at de fire ungdomspartiene nå erkjenner det faktum at Uber har drevet en kriminell virksomhet i Norge siden 2014. Vi har stor tillit til at samferdselsdepartementet alltid vil forsvare konkurranse på like vilkår, også innenfor drosjenæringen, sier Trevland.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder