PEKEFINGER: Kravet fra arbeidsminister Anniken Hauglie (H) om tap av dagpenger hvis man ikke er villig til å flytte til en ny arbeidsplass, praktiseres nesten ikke, ifølge Riksrevisjonen. Foto: Annemor Larsen VG

Arbeidsledige slipper dagpenge-trekk selv om de nekter å flytte

Nav praktiserer omtrent ikke regelen om at dagpengene kan stoppes dersom folk ikke vil flytte på seg for å få jobb, ifølge Riksrevisjonen. Hittil i år har bare 24 personer fått midlertidig stopp i dagpengene.

Artikkelen er over to år gammel

Ap mener det er pinlig at arbeidsminister Anniken Hauglie (H) ikke følger opp sine egne tiltak:

– Hovedproblemet til regjeringen er at den ikke gjør nok for å skaffe folk jobb der de bor. Men når krav om arbeidssøkeres mobilitet er en prestisjesak for regjeringen, er det merkelig at de ikke forsikrer seg om at deres egen politikk blir gjennomført. Her har hun ikke kontroll, sier Arild Grande (Ap) til VG.

2016: Varslet strengere praksis

Taper 12 uker dagpenger

Ferske tall fra Nav viser at «straffen» for ikke å flytte til jobb et annet sted i landet, så å si ikke praktiseres:

Arbeidssøkere som uten rimelig grunn takker nei til tilbud om jobb eller arbeidsmarkedstiltak, kan miste dagpengene i 12 uker første gang de nekter, og i seks måneder om det gjentar seg.

Fram til september hadde Nav stoppet dagpengene i 24 saker. Tilsvarende tall for hele 2016 var 69 vedtak.

Kritikkverdig: Riksrevisor Per-Kristian Foss la fram Riksrevisjonens årlige rapport tirsdag. Foto: Ole Berg-rusten NTB scanpix

2015: Nav gjør for lite for å få folk i jobb

NAV krever ikke mobilitet

– Nav-kontorene som vi har intervjuet, opplyser at de ikke har stilt krav til mobilitet i 2016, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til VG.

– Nav benytter denne regelen i altfor liten grad. De svarer at det er vanskelig å henvise folk til jobb i en annen by, og de har heller ikke systemer som følger opp kravet, eller som sjekker om dagpengemottageren flytter eller ikke, sier Foss.

I sin årlige rapport til Stortinget, skriver Riksrevisjonen at dette er kritikkverdig:

– Nav sikrer ikke at de som mottar dagpenger er reelle arbeidssøkere, legger Foss til.

Høyre: Vil presse alle under 35 til aktivitet mot sosialhjelp

15 milliarder

I 2016 utbetalte Nav 15,45 milliarder kroner i dagpenger. Gjennomsnittlig antallet dagpengemottagere vart 75 000 personer i fjor. Ifølge Foss er også kontrollen for dårlig med arbeidssøkere fra EØS-området, og om de eventuelt har tilbud om jobb i hjemlandet:

– Det åpne EØS-arbeidsmarkedet har mange fordeler. Men det har også noen ulemper. Her mangler Nav systemer, sier Foss.

I 2016 behandlet Nav 170 000 dagpengesøknader. 37 prosent av dem ble avslått, de fleste på grunn av manglende dokumentasjon.

Alvorlig

– Jeg ser alvorlig på Riksrevisjonens rapport. Kravene til dagpengemottagere skal praktiseres strengt og konsekvent over hele linjen, og vi må sikre tettere og bedre oppfølging av de ledige, skriver arbeidsminister Anniken Hauglie (H) i en epost til VG.

– Nå skjer det helt konkrete ting: Oppfølging av aktivitetskravet blir enklere når NAV i desember lanserer en digital aktivitetsplan for dagpengemottagere. Kursing og kompetanseheving av de NAV-ansatte i alle fylker skal være gjennomført i løpet av året. Det mener jeg er et fornuftig grep. Forbedringsarbeidet som pågår nå følger jeg og departementet videre i tett dialog med direktoratet, legger hun til.

25.000 sanksjons-vedtak

Kritikken fra Arild Grande i Ap kommenterer hun slik:

–I motsetning til Arbeiderpartiet og Grande, som var imot aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere og går imot innstramminger i ordningen med arbeidsavklaringspenger, mener regjeringen det er riktig å stille krav. NAV har i 2016 og så langt i 2017 fattet nesten 25.000 vedtak om sanksjoner på grunn av ulike dagpengevilkår som er brutt. Disse har enten fått forlenget ventetid eller tidsbegrenset bortfall av dagpenger. Mobilitetskravet er bare ett av mange krav for å være reell arbeidssøker, men det skal like fullt praktiseres strengt, skriver Hauglie.

PS: I 2008 var det 1700 personer som mistet dagpengene fordi de ikke ville flytte, eller ikke delta på tiltak.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder