LEKEN: Audun Lysbakken fotografert i en debatt under siste valgkamp. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Lysbakkens nye lekekamerat: Hyller Sanners satsing på lek i skolen

Her kommer årets omfavnelse blant norske topp-politikere: SV-leder Audun Lysbakken roser skolestatsråd Jan Tore Sanner (H) opp i skyene for å satse på mer lek i skolen.

– Se for deg at SV hadde kommet med en slik satsing på praktisk læring og lek i fagfornyelsen som det regjeringen nå gjør. Det hadde tatt mindre enn fem minutter før Høyre hadde sendt pressemelding til alle redaksjoner, og stemplet det som lekeskolen, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han mener regjeringens tiltak for læring gjennom lek i de nye læreplanene som kom for en uke siden, er oppsiktsvekkende og nytt.

LEKEN: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) skaper seg foran sin forgjenger Torbjørn Røe Isaksen under et av Høyres landsmøter. Foto: Fredrik Solstad, VG

SV-lederen er så fornøyd at han nærmest hyller sin mangeårige politiske motstander i skolepolitikken, kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

– Mens Høyre tidligere har advart mot at lekbasert læring ville gi skolen et tilbakeslag, innføres det nå praktiske fag, det vektlegges kreativitet og nysgjerrighet. Dette er noe vi i SV har savnet i mange år, sier Lysbakken.

les også

Slik skal regjeringen fornye skolefagene

– Kjempefornøyd med regjeringen

– Du er i ferd med å hylle Høyre og regjeringen?

– Vi er kjempefornøyd. Ingen tvil om at det er Høyre og regjeringen som har forandret seg her. Jeg ser en endring fra deres klokkertro på prøver og testing til en mer moderne skole som vektlegger praktisk læring, lek samt kreativitet i alle fag, sier Lysbakken.

Jan Tore Sanner gjengjelder ikke hyllesten uten videre:

– Problemet med SV er ikke at de er for lek, men at de nedprioriterer kunnskap og de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning, sier kunnskapsministeren.

les også

Sanner: Styrker sidemålet i nye læreplaner - Mållaget: Feil

Han mener at det oppsiktsvekkende ikke er at Høyre ser at barn kan lære gjennom lek.

– Men at Lysbakken ikke med et ord nevner at han er bekymret for elever som går ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig og derfor vil slite med å gjennomføre videregående opplæring, sier Jan Tore Sanner.

Ludvigsen-råd

Han mener han finner igjen mange av det regjeringsoppnevnte Ludvigsen-utvalgets anbefalinger i de nye læreplanene.

Utvalgsleder Sten Ludvigsen fremhevet betydningen av dybdelæring - at elevene skal fordype seg i enkelte av fagene, i et av sine viktigste råd til politikerne.

Dette innebærer at elevene går fra å bruke sin evne til å analysere, løse problemer og reflektere over egen læring til å konstruere en varig forståelse.

les også

Avviser streikerett for elever

Flere av anbefalingene videreføres i regjeringens fornyelse av fag og lærepaner.

I presentasjonen av den største endringen i norsk skole siden Kunnskapsløftet kom i 2006, sa Sanner på vegne av regjeringen og Kunnskapsdepartementet blant annet at:

– For de yngste barna legger vi større vekt på lek, og læring gjennom lek. Flere fag blir mer praktiske og utforskende.

Det er musikk i SV-sjefens ører. Han tolker regjeringens nye skoleinnhold som en invitasjon til samarbeid og konsensus fremfor å yppe til strid og gjøre skolepolitikken til en polemisk slagmark.

les også

Regjeringen: Skal ta små elever mer på alvor – utvider Elevundersøkelsen

Sanner liker skrytet

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (VG) liker at Lysbakken skryter av fagfornyelsen.

– Det synes jeg er hyggelig. Jeg har over lengre tid varslet at flere fag skal bli mer praktiske og utforskende, og at lek er en god inngang til læring for de yngste barna. For oss er det ingen motsetning mellom det å ha lekbasert læring, samtidig som vi styrker de grunnleggende ferdighetene som lese, skrive og regne. Disse kan også læres inn gjennom leken, sier Sanner 

– Har Høyre og regjeringen tidligere vært for unyanserte i sin karakteristikk av SV som et parti for lekeskolen?

– Nei, vår kritikk av SV handler om at de nedprioriterer kunnskap og de grunnleggende ferdighetene lese, skrive og regne. Når Lysbakken kun roser leken i de ny lærerplanene, så er det et signal om SV fortsetter på samme linje som før.

les også

Sliter med å bremse digital mobbing – mørketall uroer skolestatsråden

– Har Høyre tidligere nedprioritert kreativitet, lek og nysgjerrighet?

- Lek er en god inngang til læring. Høyre har vært og er fortsatt opptatt av lærernes metodefrihet. Men vi har over tid sett at det er forskjeller mellom skolene i hvor gode overganger barna får fra barnehagen til skole. Derfor legger vi nå sterkere føringer på hvordan overgangen fra barnehage til skole skal være, og sikrer at alle elever får mer lek, sier Sanner, som legger til at skolepolitikken skal være basert på kunnskap, og det er naturlig at den utvikles på bakgrunn av erfaring.

– Har Høyre hatt en overdrevet tro på testing, prøver og kontroll tidligere?

- Nei. Det er fortsatt et hovedproblem at mange går ut av skolen uten å lese, skrive, regne og ikke makter å fullføre videregående opplæring. Derfor må skolen på et tidligere tidspunkt fange opp elever som sliter med å lese, skrive og regne

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder