ULOVLIG: Håndholdt bruk av mobiltelefon under kjøring er ulovlig og kan medføre en straff på 1700 kroner i bot og to prikker i førerkortet. Foto: Jan Petter Lynau / VG

Politiet om mobilbruk i trafikken: – Foruroligende

Utrykningspolitiets (UP) ferske tall for ulovlig bruk av mobil under kjøring viser at vi ikke skjerper oss. Snarere tvert om.

Bare i mai og juni har Utrykningspolitiet (UP) i Møre og Romsdal og Trøndelag bøtelagt over 400 personer for farlig atferd i trafikken.

Størstedelen av dette omfatter ulovlig mobilbruk, opplyser fungerende distriktsleder Per Evensen.

– Vi ser en fordobling siden samme periode i fjor, da tallet lå på under 200. Årsaken til dette er mer kontroller i år, sier Evensen.

– Når du ser på antallet som blir tatt, er det tydelig at dette er et problem. Det er en sammenheng mellom trafikkulykker og bruken av mobiltelefoner, så det er klart at vi vil fortsette kontrollvirksomheten utover sommeren og til høsten.

39 forelegg på én kontroll

I dag er det forbudt å bruke håndholdt mobil når du kjører bil, og straffen er et forenklet forelegg (bot) på 1700 kroner.

Fra 1. januar i år ble det også innført to prikker i førerkortet. Dersom du er i en prøveperiode, som vil si at du har hatt førerkortet i mindre enn to år, er straffen fire prikker.

– Poenget med et prikksystem er å gjøre folk oppmerksomme på alvoret og få dem til å tenke seg om to ganger, sier Evensen.

Tar man siste ukes politikontroll i Tønsberg i betraktning, ser det imidlertid ikke ut til at prikkbelastningen har hatt den store effekt.

– Vi hadde en veldig spesiell kontroll for en uke siden i Tønsberg. Da hadde vi 39 forelegg for bruk av mobil på én kontroll. Det har jeg aldri opplevd før, sier Øystein Krogstad, distriktsleder i Agder og Sør-Øst politidistrikt.

Krogstad har vært en forkjemper for prikkbelastning, men er samtidig i tvil om straffen bør økes ytterligere.

– Om en økning fra to til tre gjør den store forskjellen, er jeg usikker på. Vi må heller ha en holdningsendring.

KONTROLL: Årlig gir Utrykningspolitiet i underkant av 20.000 forenklet forelegg for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring, viser tall fra UP. Foto: Utrykningspolitiet

Rapport: Mobil er hyppigste distraksjonsfaktor

Uoppmerksomhet førte til nesten hver tredje dødsulykke i trafikken i perioden 2011–2015, ifølge en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Bruk av mobiltelefon er den hyppigste distraksjonsfaktoren.

I perioden 2011–2015 var mobilbruk skyld i to til fire prosent av totalt 544 dødsulykker i trafikken, viser rapporten. Det vil si 22 ulykker.

– Det som er foruroligende er at mobilbruken ikke går noe nedover. Det er store mørketall, og med enda flere kontroller ville tallene vært helt annerledes, sier Kai Voldengen, distriktsleder i Øst og Innlandet.

Voldengen opplyser til VG at de har skrevet ut ca. 700 forenklet forelegg for mobilbruk i mai og juni, og sier de vil opprettholde fokuset på mobilbruken fremover.

Ifølge TØI-rapporten er nettopp hyppigere kontrollvirksomhet et viktig tiltak for å forebygge uoppmerksomhet, som mobilbruk, i trafikken.

Men uventede hendelser er alltid med på å påvirke kontrollvirksomheten, påpeker distriktsleder i Nordland, Troms og Finnmark, Geir H. Marthinsen.

– Det vi har merket nordpå, er at vi har avslørt langt flere rusførere i år sammenlignet med i fjor, sier Marthinsen.

Han opplyser at de avslørte 35 prosent flere rusførere første halvår i 2019 sammenlignet med samme periode i 2018.

– Dette krever mye etterarbeid. Så man kan si at i takt med at vi tar flere rusførere, får vi litt færre kontrolltimer ute på veien. Disse tingene henger sammen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder