DREPT: 16 år gamle Laura Iris Haugen ble drept i nærheten av sitt hjem på Vinstra. g Foto: Trond Solberg

Vinstra-tiltalt: – Rett å dømme meg til tvungent psykisk helsevern

LILLEHAMMER (VG) Den drapstiltalte 17-åringens forsvarer mener han var utilregnelig under drapet.

– Både sympatier og antipatier må holdes utenfor når man skal dømme, noe jeg særlig vil fremheve i denne saken, sa forsvarer Nora Hallén under sin prosedyre.

Tilregnelighetsspørsmålet er helt sentralt i saken, og avgjør hvorvidt tiltalte kan straffes for drapet på Laura Iris Haugen (16) eller ikke.

Forsvareren er tydelig på at hun mener tiltalte var utilregnelig på drapstidspunktet, og at han skal dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern.

– Jeg vil ikke legge ned påstand om frifinnelse. Det viktigste for tiltalte er å få fortsatt psykiatrisk behandling. Det er det viktige, sa forsvareren.

– Jeg mener det er rett å dømme meg til tvungent psykisk helsevern, sa tiltalte.

Han sa videre at han kom til å trenge behandling i mange år fremover.

les også

Vinstra-tiltaltes farmor i retten: – Han er veldig snill

Hun brukte mye tid på de sakkyndiges usikkerhet knyttet til tiltaltes tilregnelighet, og hvordan de har endret konklusjon flere ganger. De sakkyndige har i saken levert to tilleggserklæringer. Den siste var klar natt til onsdag.

Endret mening

I hovederklæringen konkluderte de med at gutten var psykotisk på gjerningstidspunktet. Det gikk de bort fra i tilleggserklæringene.

FORSVARER: Nora Hallén forsvarer den 17 år gamle gutten. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

De sakkyndige var tydelig på at de har vært i tvil, og at de dermed måtte konkludere negativt – altså at tiltalte var tilregnelig.

Det er likevel retten som skal avgjøre tilregnelighetsspørsmålet.

– Jeg mener helt klart basert på rettspraksis at beviskravet om tilregnelighet ligger tett opptil det alminnelige beviskravet om at enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode, fortsatte hun.

– I denne saken er det mer enn nok tvil.

les også

Vinstra-tiltalte om drapet: – Forferdelig

Får behandling

Hun viste blant annet til at flere har forklart at tiltalte endret seg på ungdomsskolen. Samt at han nå går på antipsykotika og får behandling for udifferensiert schizofreni.

Videre pekte hun på hvordan gutten oppførte seg i perioden etter pågripelsen, der han ønsket å snakke om en film og en regissør. Forsvareren mener det bygger opp under at han er realitetsbristene.

Aktor, Jo Christian Jordet, har bedt om 12 års forvaring for 17-åringen.

les også

Vinstra-tiltalt (17) mener han kan bli frisk

Kritiserer fengslene

– Det har vært et stort problem at man ikke får helsehjelp, særlig psykisk helsehjelp, i norske fengsler sa forsvareren.

Hallén mener hennes klient er syk, og ikke vil få den behandlingen han trenger i fengselet.

Hun leste opp to artikler som problematiserer behandlingen innsatte får, deriblant en artikkel som omhandler Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder