GÅR AV: Mandag møttes sykehusledelsen ved Oslo universitetssykehus til et ekstraordinært styremøte. Direktør Bjørn Erikstein (t.v) har styrets tillit, men velger likevel å fratre sin stilling. Styreleder Gunnar Bovim til høyre. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

OUS-direktør trekker seg

Sykehusdirektør Bjørn Erikstein ved Oslo Universitetssykehus har styrets tillit, men velger selv å gå av.

Det ble konklusjonen etter det ekstraordinære styremøtet ved Oslo universitetssykehus (OUS) mandag. Erikstein vil fratre 1. juli, og styret ble informert om dette i møtet.

– Styret ser svært alvorlig på situasjonen som har oppstått, og vil peke på at det er viktig med god tillitsfull dialog mellom ledelsen, ansatte og brukerne i det arbeidet Oslo universitetssykehus står oppe i, heter det i styrets vedtak fra møtet.

Bjørn Erikstein har vært administrerende direktør ved OUS siden 2011.

les også

Ullevål sykehus legges ned

Styreleder Svein Gjedrem i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst svarer ja og nei til spørsmålet om Eriksteins avgang kom overraskende på ham:

– Det er overraskende at det ble så tilspisset. Samtidig er Bjørn Erikstein kommet opp i en alder da det ikke er uvanlig å gå fra tunge lederstillinger, sier Gjedrem.

Erikstein er fylt 67 år.

– Det er en samlet vurdering som jeg har gjort og som jeg har brukt litt tid på. Prosessen startet uker før dette brevet kom. Det har vært et stort trykk mot meg som person, jeg tenkte at nå er nok nok, sier Erikstein til NTB.

– I slike prosesser som dette må man utrede på en god måte. Det mener jeg vi har gjort. Så må man ta et valg, men det valget er ikke like populært, men jeg har måttet forholde meg til det de siste årene, sier sykehusdirektøren.

Styret ved Oslo universitetssykehus starter nå arbeidet med å konstituere en administrerende direktør, og starte rekruttering av en ny.

LEGGES NED: Ullevål sykehus er besluttet nedlagt. Istedet vil et nytt regionsykehus bygges på Gaustad, i tillegg til lokalsykehus på Aker. Foto: Lise Åserud / Scanpix

Mistillitsforslag

Klokka 10 mandag møttes sykehusledelsen til ekstraordinært styremøte på Ullevål sykehus. Det første styret gjorde var å lukke møtet for alle andre enn styremedlemmer. Dermed ble også Erikstein utestengt fra møtet.

Det er første gang i OUS' historie at et ekstraordinært styremøte finner sted.

18. juni varslet fagtillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus (OUS) i brevs form at de ikke lenger har tillit til sykehusets administrerende direktør Bjørn Erikstein. I brevet skriver de fagtillitsvalgte at de ikke lenger har tillit til Erikstein.

les også

Krever at Høie bryter Ullevål-tausheten

– Organisasjonene har over tid påpekt manglende reell involvering og medvirkning i arbeidet med den framtidige utviklingen av Oslo universitetssykehus, heter det i brevet, som er underskrevet foretakstillitsvalgte fra blant andre Legeforeningen, Forskerforbundet, Fagforbundet og Psykologforeningen.

Bakgrunnen for forslaget er beslutningen om å legge ned Ullevål sykehus, til fordel for nytt stort regionsykehus på Gaustad. Vedtaket er omstridt, spesielt blant ansattrepresentantene.

Mistilliten mot Bjørn Erikstein ble diskutert på styremøtet i Helse Sør-Øst 20. juni.

- Flere påpekte at beslutningen om å legge ned Ullevål til fordel for et nytt regionsykehus på Gaustad ikke er et enmannsshow. Flertallet i styret i Oslo Universitetssykehus står bak.

- Men Erikstein er arkitekten?

- Du kan ikke peke på en person, men må se hele historien rundt planlegging av sykehusstrukturen i Oslo tilbake til 2007-2008. Mange har vært involvert, sier Gjedrem.

Han sier at styret ved Oslo Universitetssykehus må arbeide med å gjenopprette tilliten.

- Helse Sør-Øst-styret har understreket at bred involvering av ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud skal prioriteres, i henhold til prinsippene for medvirkning, sier Gjedrem.

– Alvorlig signal

De tre ansattrepresentantene i styret sier til NTB at de tar Eriksteins ønske om å tre av til etterretning, og at det er for tidlig å konkludere om at de ansatte har større muligheter til involvering i nedleggingsprosessen nå.

– Det er et meget alvorlig signal fra de ansattes organisasjoner når de sender et slikt brev. Det har vært en diskusjon i styremøtet i dag også, sier ansattrepresentant Svein Erik Urstrømmen i Sykepleierforbundet til NTB.

Overfor VG utdyper Urstrømmen:

– Det var en beslutning som vi fra vår side tok til etterretning. Hva han har lagt til grunn for avgjørelsen må han nesten si selv, sier han.

– Brevet fra organisasjonene gikk på de ansattes medvirkning i prosessen, og det må bli vektlagt fremover i rekrutteringen av en ny direktør, sier Urstrømmen, og understreker at han uttaler seg som foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund.

I tillegg til administrerende direktør Bjørn Erikstein, presiserer Psykologforeningen og Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) i brevet at den manglende tilliten også gjelder klinikklederne.

– Organisasjonen har over tid påpekt manglende reell involvering og medvirkning i arbeidet med den framtidige utviklingen av Oslo universitetssykehus (OUS), heter det blant annet i brevet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder