xGPS-LØFTE: Statsminister Erna Solberg sier GPS-alarm vil kunne gi trygghet til familiene til demente.

xGPS-LØFTE: Statsminister Erna Solberg sier GPS-alarm vil kunne gi trygghet til familiene til demente. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Solberg lover GPS til demente

BERGEN (VG) Statsminister Erna Solberg (H) lover at hjemmeboende demente skal få GPS-alarm på seg. I kommuner de vinner makten.

– Høyre vil tilby GPS-alarm for hjemmeboende eldre med demens i de kommunene vi vinner valget, sier Erna Solberg til VG.

– Dette handler om økt trygghet og sikkerhet for personer med demens og deres pårørende, sier hun.

GPS-alarm betyr ofte at en som er dement får en brikke på seg.

Antallet demente som har tilbud om GPS-alarm hjemme, har økt kraftig, fra 65 i 2015 til 1141 i 2018.

Det er 77.000 med demens i Norge.

– De fleste 80–90 åringene bor hjemme og vil bo hjemme lengst mulig. Det er bra. Men det er klart at når man blir eldre, blir ofte også helsen dårligere. Flere opplever å få demens. Dette er noe som ofte går hardt inn på nærmeste pårørende og familie, sier hun.

Ap-Jonas om sin demente mor Unni (87): Preger meg mer enn jeg vil innrømme

–I tillegg vet vi at situasjonen for demente ofte forverres når de flyttes fra sine vante og trygge omgivelser. Derfor er det et mål i seg selv at de kan bo hjemme lengst mulig. Det skal vi bidra til, sier Solberg.

–Trygghet for familien

Hun sier det vil være betryggende for familien.

– Det å ha trygghet for at en mor eller far med demens i en tidlig fase kan få hjelp hvis de går seg vill mener vi er et viktig velferdstilbud. Derfor vil vi tilby GPS-alarm for hjemmeboende demente i de kommunene hvor vi vinner valget.

Kameraer og sensorer skal overvåke demente

Hun lover at det vil skje innen strenge rammer.

– Det er bra både for de pårørende og de eldre, men må skje i henhold til det strenge lovverket vi har på området.  

Vil ha det også på sykehjem

Generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen takker, men er ikke helt fornøyd.

– GPS bør være et tilbud ikke bare til de som bor hjemme, men også de som bor på sykehjem. Mange av forsvinningene og leteaksjonen er knyttet til sykehjem, og vi hører om folk som blir låst inne, i frykt for at de skal gå seg bort. GPS vil gi økt frihet, trygghet og bevegelsesfrihet, både for de som bor på sykehjem og hjemme, sier Gerhardsen.

Lovverket

Lovverket er slik:

  • Pasient- og brukerrettighetsloven åpner for at det kan treffes vedtak om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi (for eksempel GPS) til pasient eller bruker over 18 år som ikke har samtykkekompetanse.
  • Tiltaket må være nødvendig for å hindre eller begrense risiko for skade på bruker eller pasient.
  • Det er et krav at tiltaket er i pasientens eller brukerens interesse.
  • I denne vurderingen skal det legges vekt på blant annet om tiltaket står i rimelig forhold til den aktuelle risikoen, om tiltaket fremstår som det minst inngripende alternativet og om det er sannsynlig at pasienten eller brukeren ville ha gitt tillatelse til tiltaket.
  • Der det er mulig, skal det innhentes informasjon fra pasientens eller brukerens nærmeste pårørende om hva pasienten eller brukeren ville ha ønsket.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder