GLAD FOR TILTALE: Arne Viste ønsker at ureturnerbare asylsøkere skal ha rett til å jobbe. Nå ser han frem til å møte politiet i retten. Foto: Pål Christensen

Tiltalt for brudd på utlendingsloven: – Veldig, veldig fornøyd

I flere år har Arne Viste (52) kjempet for at politiet skal ta ham for retten. Nå har ønsket gått i oppfyllelse.

Viste er tiltalt for «forsettlig eller grovt uaktsomt å ha gjort bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter loven», ifølge tiltalen.

På godt norsk betyr dette at han har benyttet seg av arbeidskraft som ikke har arbeidstillatelse i Norge.

– Det er dette som er målet til hele virksomheten. Å få en rettslig avklaring av retten til arbeid for mennesker som bor i Norge, sier Arne Viste til VG.

Setter «ureturnerbare» asylsøkere i arbeid

Viste har drevet bedriften og bemanningsbyrået Plog AS i fire år, der han setter «ureturnerbare» asylsøkere i arbeid. Altså, asylsøkere som har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse, men som ikke kan sendes tilbake til hjemlandet.

NRK skrev i november at Vistes hjem hadde blitt ransaket og at det var tatt ut siktelse av politiet.

– Målet mitt er å få en endelig avklaring på hvilke rettslige regler vi har i Norge for retten til arbeid. Jeg ønsker en mer human behandling av dem som er ureturnerbare asylsøkere, forteller han.

Siste omdreining i saken er altså at det nå er tatt ut tiltale.

– Det er en stor milepæl og jeg er veldig, veldig fornøyd, forteller Viste.

Stridens kjerne er grunnlovens paragraf 110:

§ 110. De statlige styresmaktene skal legge til rette for at ethvert arbeidsført menneske kan leve av arbeidet sitt eller næringsvirksomheten sin. Den som ikke selv kan forsørge seg, har rett til stønad fra det offentlige.

– Det trengs en juridisk avklaring for denne paragrafen, i tillegg til menneskerettighetsloven. Det er viktig å få det rettslig avklart hva grunnloven betyr, sier Viste, som tror saken vil gå helt til Høyesterett.

Viste mener også at artikkel seks i menneskerettsloven strider mot å nekte ureturnerbare asylsøkere et levebrød.

– Har spilt med åpne kort

Viste synes politiets håndtering av saken har vært dårlig, og synes det ser «stygt» ut frem mot rettssaken.

– Politiet har vært informert om virksomheten gjennom fire år, og tidligere straffesak mot Plog AS har blitt henlagt. Dette til tross for at Plog AS løpende har orientert politiet om alle arbeidsforhold og lønnsutbetalinger gjennom disse årene, sier Viste.

Ifølge Viste har skattetrekk, arbeidsgiveravgift, minstelønn og lignende vært håndtert på samme måte som for «vanlige norske ansettelser», så langt det har latt seg gjøre.

– Ingen skattemessige eller arbeidsrettslige forhold er omfattet av siktelsen. Likevel kommer politiet med fire mann på ransaking mens familien sover, og tar beslag i alt datautstyr, sperrer bankkontoer og tar beslag i våre verdier. Jeg ser det som et maktovergrep, og håndteringen så langt bekymrer meg inn mot rettssaken, sier Viste.

VG har vært i kontakt med Hans-Petter P. Skurdal, politiadvokat i Oslo politidistrikt. Han har blitt fremlagt kritikken fra Viste, men ønsker ikke å kommentere saken.

– Vi har tatt ut tiltale og venter på dato for hovedforhandling. Vi ønsker derfor ikke å kommentere saken ytterligere per nå, skriver Skurdal i en e-post.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder