ÅPNER PENGESEKKEN: Det hersker kollektiv enighet mellom samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), Solveig Schytz (V), leder for hovedutvalget for samferdsel i Akershus og Nils Aage Jegstad, som sitter i Transport og kommunikasjonskomiteen for Høyre, om at det må sørges for mindre forsinkelser i togtrafikken. Foto: Marthe Småkasin Lien

Millionsatsing på tog mellom Asker og Lillestrøm: – Stans her påvirker 80 prosent av tilbudet

Regjeringen vil gjøre det mer forutsigbart å være togpendler. Nå ønsker de å bruke 250 millioner kroner på landets mest trafikkerte strekning: Toglinjen mellom Asker og Lillestrøm.

– All togstans som skjer mellom disse to stasjonene påvirker 80 prosent av togtilbudet vårt, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Millioner av passasjerer bruker denne skinnegangen som vei til og fra hovedstaden og jobb hvert år. Ifølge Bane NOR kjører omtrent 350 persontog Asker – Lillestrøm-strekningen på en vanlig dag, og det er i tillegg mange tog innom som ikke kjører hele strekningen.

Forsinkelser her påvirker derfor mange reisene, og medfører store ringvirkninger i togtrafikken.

– Å bruke penger på tiltak på denne linjen vil derfor også være bra for dem som tar tog i Bergen eller Trondheim. All togtrafikk kan påvirkes av det som skjer på denne strekningen, fordi 80 prosent av togtrafikken er innom dette området, sier Dale.

les også

Åpning av Follobanen utsettes ett år til desember 2022

Håper merkbar bedring neste år

I revidert nasjonalbudsjett, som legges frem på tirsdag, er det derfor hostet opp en god slump med millioner for å bedre vedlikeholdet på strekningen.

PUNKTLIGHET VIKTIG: Jon Georg Dale mener passasjerene vil nyte godt av bedre vedlikehold på strekningen mellom Asker og Lillestrøm på Spikkestadbanen. Foto: Marthe Småkasin Lien

– Vi vet jo for eksempel at feil på signalanlegg ofte er hovedårsak når vi opplever forsinkelser, og alle som tar tog har vel opplevd dette problemet. Ved å iverksette tiltak som utbedrer risikoen for at noe skal stoppe opp kan vi redusere dette, og togene slipper å stå i kø og vente på at det skal bli ordnet.

Hva er signalfeil, og hvorfor oppstår det så ofte? Få svaret her

Dale poengterer at det er regjeringen som bevilger pengene, og så blir det opp til Bane NOR å forvalte dem.

– Når kan passasjerene regne med å merke effekten av pengene?

– Det er fortsatt store utfordringer, men vi håper at passasjerene skal merke effektene av dette allerede til neste år, sier Dale.

les også

Varsler togtrøbbel i Norge frem til 2030

Mål om mindre forsinkelser

Ifølge en gjennomgang VG publiserte tidligere i år var 2018 nok et dårlig år for norske togpassasjerer. 28 prosent, mer enn hvert fjerde persontog, var rammet av forsinkelser eller innstillinger.

Undersøk din togstrekning: Her kan du se samtlige avvik i 2018!

En tredjedel av alle innstiller i 2018 skjedde ifølge Bane NOR på strekningen Drammen – Lillestrøm.

Da VG undersøkte verstingstasjonene hva gjaldt forsinkelser for noen år tilbake havnet både Lillestrøm, Oslo S og Asker på topp 10 listen.

– Vi ønsker å få flere til å ta toget. Da handler det ikke bare om nyinvesteringene, som er massive, men også forutsigbarhet. De vedlikeholdstiltakene Bane NOR gjør må bidra til det, og må ta tak i det som er mest presserende. Tog er noe av det beste kollektivtilbudet vi har, og vi ønsker at det skal være effektivt og raskt, sier Dale.

TRAVELT: 80 prosent av togtrafikken i Norge er i innom områder i nærheten av Oslo. Forsinkelser her gir derfor store ringvirkninger. Foto: Marthe Småkasin Lien

Solveig Schytz (V), leder for hovedutvalget for samferdsel i Akershus, er fornøyd med at det nå satses stort på strekningen.

– Tog er ryggraden i kollektivtilbudet på Østlandet. Når vi vil at det skal være enkelt å reise kollektivt i hverdagen, så er det at togene fungerer det viktigste. Vedlikehold er ikke like sexy som en ny strekning eller nye tog, men det er viktig for at toget skal gå, og for forutsigbarheten, sier Schytz.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder