DIKEMARK: En av landets tre regionale sikkerhetsavdelinger ligger på Dikemark i Asker kommune. For tiden bygges det et nytt sikkerhetsgjerde rundt hele bygget og ny sluseport for innkjøring. Det gamle gjerdet kan sees til høyre på bildet. Foto: Mattis Sandblad, VG

Frykter uriktig bruk av tvang ved Dikemark: – Sårbart og bekymringsfullt

To overleger og én psykologspesialist har sluttet ved Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark i Asker. Nå frykter Kontrollkommisjonen dårligere pasientbehandling og uriktig tvangsbruk.

I Granli-bygget på Dikemark sitter noen av landets farligste psykiatriske pasienter. Pasienter som er dømt for alvorlig kriminalitet, men som er for syke til å sone i fengsel.

På grunn av sykdom og fare for utagerende atferd er det ofte behov for behandling uten pasientens samtykke eller med tiltak som involverer tvang, skrev Regional sikkerhetsseksjon Helse Sør-Øst i sin årsmelding i fjor.

Det er faglig ansvarlige, overleger eller psykologspesialister utpekt av sykehuset, som i utgangspunktet kan treffe denne type tvangsvedtak. De kalles for vedtaksansvarlige.

– Nå er det kun to overleger og én psykologspesialist på avdelingen. Det er sårbart og bekymringsfullt, sier Tone Wilberg til VG. Hun er leder i kontrollkommisjonen OUS 3 ved Oslo universitetssykehus.

– Hvilke konsekvenser kan det få?

– Få behandlere kan bety at pasientene ikke får den helsehjelpen de har behov for, og at risikoen for uriktig tvangsbruk øker.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VG på e-post her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4798060744.

Opprettet tilsynssak

Kontrollkommisjonen skal sikre pasientens rettssikkerhet i møte med det psykiske helsevernet, og så langt det er mulig føre kontroll med pasientenes velferd.

I et brev til ledelsen i april, som Fylkesmannen i Oslo og Viken også fikk, uttrykte kommisjonen bekymring for bemanningen ved avdelingen på Dikemark.

De var informert om at alle vedtaksansvarlige, bortsett fra én, ville slutte eller gå i permisjon frem mot sommeren.

Fra 1. juni ville det kun være én overlege og ingen psykologspesialister igjen.

– Det lå an til å bli veldig få vedtaksansvarlige og flere vakante stillinger, sier Wilberg.

På bakgrunn av henvendelsen ble det i mai opprettet en tilsynssak, men samme måned endret bemanningssituasjonen seg til det bedre.

SEKSJONSLEDER: Bjarne Dahl sier at dagens bemanningssituasjon er forsvarlig, men sårbar. Foto: Mattis Sandblad, VG

Trakk oppsigelser

– Vi gikk inn og forhandlet med de to spesialistene som hadde sagt opp. De trakk da oppsigelsene sine. I samme periode kom det en oppsigelse til. Den ble ikke trukket, sier seksjonsleder Bjarne Dahl til VG.

Etter dette anså Fylkesmannen bemanningssituasjonen som forsvarlig og avsluttet saken i august.

Men nå er situasjonen forverret igjen.

Siden april har nemlig to overleger og én psykologspesialist sluttet, opplyser Dahl. Dermed er det altså kun to overleger og én psykologspesialist igjen ved avdelingen i dag.

Det skal egentlig være tre overleger, tre psykologspesialister og én seksjonsoverlege ved avdelingen.

– Vi mener dagens bemanning er forsvarlig, men den er sårbar, sier Dahl.

– Vi har forsterket med en medisinskfaglig rådgiver, som er på avdelingen én dag i uken og ellers ved behov.

Nye ansettelser

Dahl mener det ikke fare for at uriktig tvangsbruk øker, slik kontrollkommisjonen frykter.

– Vi har redusert kapasiteten for å sikre og ivareta forsvarlig drift. Vi mottar målgruppepasienter slik vi skal og må. Når det gjelder henvisninger fra retten om å gjennomføre judisielle døgnobservasjoner, så henviser vi nå disse til de andre regionale sikkerhetsavdelingene i Bergen og Trondheim.

Han viser også til at situasjonen kommer til å bli bedre etter nyttår.

– Vi har ansatt en ny lege i spesialisering, og vi får en ny overlege fra januar. Da vil situasjonen bli langt bedre. I tillegg har vi lyst ut en stilling som psykologspesialist, sier Dahl.

I årsrapporten fremgår det at det er krevende å rekruttere fagpersonell til å dekke faste stillinger. Dette er fordi det stilles høye krav til de ansatte, som må ha erfaring fra psykiatrien og solid formal- og realkompetanse, forklarer Dahl.

22 PLASSER: Det er 22 plasser ved avdelingen, men ikke alle er fylt opp. Dahl sier de videresender henvendelser om judisielle døgnobservasjoner som de ikke er pålagt å ta imot. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Svært inngripende vedtak

Overfor Fylkesmannen har kontrollkommisjon påpekt at det treffes mange tvangsvedtak ved avdelingen.

– Enten det er medisinering, skjerming, beltelegging eller andre tvangstiltak, er dette svært inngripende vedtak som skal treffes av noen med høy faglig kompetanse. Det er på alle mulige måter viktig at slike vedtak treffes i henhold til loven, sier Wilberg.

Det finnes unntaksregler som åpner for at andre enn vedtaksansvarlige kan treffe tvangsvedtak, men dette er ikke en praksis man kan basere seg på, påpeker hun.

Dahl sier det er tre erfarne spesialister ved avdelingen som har ansvaret for fortløpende å fatte tvangsvedtak, og at det er ingen andre som er delegert denne vedtaksmyndigheten.

– Avdelingen inngår i bakvaktslaget på Dikemark som består av 14 overleger, som har ansvaret for alle spesialistvurderinger på kveld, natt og helg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder