DOMFELT: Den tidligere advokaten Amir Mirmotahari ble avslørt av VG i juni 2016. Nå er han dømt til fengsel av Oslo tingrett. Foto: Kristiansen, Tore

Eks-advokat dømt til 10 år i fengsel

Amir Mirmotahari (42) er dømt for å ha inngått avtaler om å drepe en tidligere klient og kidnappe et voldtektsoffer.

Den 117 sider lange dommen mot den tidligere advokaten ble offentliggjort fredag formiddag.

«Tiltalte involvert sine klienter og andre vitner i straffbare forhold, og han har utnyttet sårbare og ressurssvake personer», skriver Oslo tingrett i dommen.

Retten peker på at det er skjerpende at flere av de straffbare forholdene er begått i egenskap av at Amir Mirmotahari var offentlig oppnevnt forsvarer:

«Tiltalte har på den måten motarbeidet den garantisten for rettssikkerhet som han skal være, og det er svært alvorlig når en av rettens aktører har opptrådt på denne måten. Det er svært ødeleggende for tilliten mellom aktørene, og for
tilliten til alle de som opptrer som forsvarere.»

Den tidligere advokaten er dømt til fengsel i ti år og inndragning av nesten 750.000 kroner til statskassen.

les også

Aktor om tiltalt eks-advokat: Kynisk, beregnende og uten empati

Avslørt av VG

Tidligere i høst nektet Mirmotahari skyld for nesten alle postene i den omfattende tiltalen. Han har kun tilstått noen forhold som gjelder økonomisk kriminalitet og et brudd på taushetsplikten.

42-åringens forsvarer, advokat Anders Brosveet, har ikke besvart VGs henvendelser.

16. JUNI 2016: Her er Amir Mirmotahari avbildet i en bil i ved sitt tidligere advokatkontor i Rosenkrantz’ gate i Oslo. Senere samme dag ble han pågrepet av politiet. Foto: Hansen, Frode

Straffesaken mot Mirmotahari startet opp i juni 2016, etter at VG avslørte at han ba torpedoen Raein Rueintan om å kidnappe offeret i en voldtektssak. Den tidligere advokaten var forsvareren til en av voldtektsmennene.

Torpedo-samtalen ble tatt opp på lyd, og på opptaket kom det frem at målet var å holde offeret unna den kommende rettssaken – og på den måten få hele voldtektssaken henlagt.

42-åringen la ned advokatvirksomheten sin og ble pågrepet av politiet dagen etter VGs avsløring.

Siden den gang har saken mot den tidligere advokaten bare vokst i omfang. Oslo-politiets etterforskning har kosten om lag 50 millioner kroner, ifølge den ferske dommen.

Hør hele torpedo-samtalen her:

Avtale om drap

42-åringen er dømt for å ha inngått en avtale om å drepe sin tidligere klient – torpedoen Raein Rueintan. Oslo tingrett peker på at lydopptaket var motivet for drapsplanene.

«Han visste hvor ødeleggende det ville være for ham, og han hadde et sterkt motiv for å hindre at opptaket kom ut. Hvor ødeleggende materialet var, viste seg ved at tiltalte la ned sin advokatvirksomhet så fort opptaket ble kjent», står det i dommen.

Se dokumentaren «Advokaten og torpedoen»:

Totalt betalte Mirmotahari 114.000 kroner til den utpekte leiemorderen, ifølge Oslo tingrett.

«Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte forsettlig, med hensikt, inngikk en endelig avtale med NN (utpekt leiemorder) om at Rueintan skulle drepes. Avtalen var alvorlig ment fra tiltaltes side», står det i dommen.

Selv om ikke den utpekte leiemorderen hadde til hensikt å fullbyrde avtalen – altså begå drapet – skal Mirmotahari straffes, mener retten:

«Det er tiltaltes forsett som er avgjørende.»

les også

Forsvarer om torpedo-samtale: – Forkastelig og ufyselig

Ville kidnappe voldtektsoffer

Mirmotahari er også dømt for å inngått en avtale om å kidnappe et offer i en voldtektssak som skulle behandles i Oslo tingrett i mai 2015.

Avtalen ble inngått med en den ene tiltalte i saken – en rumensk mann som 42-åringen var forsvareren til.

«Tiltalte har handlet forsettlig. Han visste han inngikk en avtale med NN (den rumenske mannen) om kidnapping og neddoping av NN (offeret i voldtektssaken) som var alvorlig ment, han var klar over hennes tilstand, og således visste han at dette ville påføre henne ualminnelige lidelser og betydelig skade», står det i dommen.

Videre er 42-åringen dømt for å ha forsøkt å hyre torpedoen Raein Rueintan inn for å gjennomføre kidnappingen og neddopingen.

«Retten finner således det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har forsøkt å inngå forbund med Raein Rueintan om å kidnappe og neddope NN (offeret i voldtektssaken), og at han har handlet forsettlig», står det i dommen.

Dømt for en rekke forhold

I tillegg til drapsforbund og forbund om kidnapping, er Mirmothari domfelt for:

  • Vitnepåvirkning
  • Motarbeiding av rettsvesenet
  • Brudd på taushetsplikt
  • Krenking av rettsavgjørelse
  • Medvirkning til uriktig forklaring
  • Flere økonomiske forhold

VG er kjent med at Oslo-politiet tidligere i høst fortsatt hadde en pågående etterforskning mot 42-åringen som gjaldt andre forhold enn dem han nå er domfelt for.

les også

Advokat-avsløringen: Utnyttet telefonsvikt i fengsel – ringte medsiktet

Tilpasset og usann forklaring

Mirmotahari har kun stilt i ett avhør med politiet – det skjedde på pågripelsesdagen 16. juni 2016. Etter dette har han nektet å stille i avhør.

Under rettssaken forklarte han seg over fire dager, etter å ha gått grundig gjennom alle dokumenter og bevis i saken.

VG var til stede under 42-åringens såkalte frie forklaring.

Mirmotahari hadde et forsvarsskrift på flere titalls sider som manus, og minnet om en advokat da han sto i vitneboksen som tiltalt og ba rettens medlemmer om å slå opp på ulike sidetall i det omfattende dokumentutdraget i saken.

Oslo tingrett mener dette svekker vekten av 42-åringens forklaring.

«Ved vurderingen av vekten av denne forklaringen fra tiltalte, må det ses hen til at tiltalte har hatt tilgang til samtlige beviser i saken, med en mulighet for å tilpasse sin forklaring til bevisbildet», står det i dommen.

Når det gjelder kidnappingsforbundet, skriver retten:

«Hans åpenbare usanne forklaring om tiltalens poster knyttet til NN (den rumenske mannen), gjør det også vanskelig å feste lit til hans forklaring også om de øvrige forholdene.»

Les VGs avsløringer:

Del 1: Advokaten og torpedoen

Del 2: Den nye nattklubben

Del 3: Menneskehandel-ofre oppringt fra advokatens telefon

Del 4: Mystisk person visste om kidnappingsplaner

Del 5: Jakten på de ukjente pengeutpresserne

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder