Kilder til VG: Statsråden ble godt informert underveis

Krevde at måltallene for uttransporteringer skulle nås

SKAL GRILLES: Justisminister Anders Anundsen (Frp) burde ha visst at den avtalte oppmykningen av utsending av asylbarna ikke ble fulgt opp, tyder en rekke dokumenter på. Det kan bety at han ikke ga Stortinget riktig informasjon. Foto:Robert S. Eik,VG

Asylbarna: Dette kan felle Anundsen

Dokumenter Stortinget har fått viser at Justisminister Anders Anundsen (Frp) ikke hadde myket opp utsendingene av asylbarna, selv om han forsikret om det motsatte.

Artikkelen er over fem år gammel

Det mener leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Martin Kolberg (Ap).

– Min oppfatning, etter å ha gjennomgått dokumentene Stortinget har mottatt, er at det ikke var noen oppmykning av politikken overfor lengeværende asylbarn. Politiets gjennomgang viser at det heller ikke var noen endring i praksis, sier Kolberg til VG.

– Videre mener jeg at statsråden hadde hatt anledning til å endre politikken dersom han ønsket det, ettersom korrespondansen viser at politiet aktpågivende hadde informert departementet, fortsetter Kolberg.

Kolberg understreker at han ikke har gjort seg opp en endelig mening, og vil avvente statsrådens forklaring under høringen på fredag.

Bergens Tidende har avslørt at beskjeden om oppmykningen av utsending av asylbarna aldri nådde fram til politiet. Avsløringene presset fram en endelig avtale, men VG har vist hvordan utsending av asylbarna fortsatte også etter den nye avtalen.

Gikk på talerstolen

Kolberg viser til to konkrete uttalelser fra Anundsen i Stortinget, som han mener er problematiske for justisministeren:

** Først da Anundsen 6. oktober forsikret Venstres Trine Skei Grande og SVs Karin Andersen om at man hadde instruert politiet om å sette ned tempoet i utsendelsen av lengeværende asylbarn.

** Og så 2. desember, da han beklaget at instruksen om oppmykning overfor asylbarna ikke hadde blitt etterlevd av politiet.

– Et viktig spørsmål er om statsråden oppfylte opplysningsplikten overfor Stortinget, som slår fast at svarene ikke skal være villedende, sier saksordfører for høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen, SVs Bård Vegar Solhjell.

– Jeg kan ikke se noe i dokumentene som har gått mellom departementet og politiet som tyder på at politikken ble oppmyket. Dette blir det viktig å få svar på, utdyper Solhjell.

Les også:Asylbarna Sonya og Samar ble tvangssendt til Kabul

– Burde ha visst

Ytterligere fire punkter er lagt fram for komiteen som tyder på at Anundsen visste, eller burde ha visst, at oppmykingen han hadde lovet ikke ble fulgt opp:

** Tildelingsbrevet fra Politidirektoratet (POD) til Politiets utlendingsenhet (PU), der den vage beskrivelsen om oppmykning var utelatt, ble sendt i kopi til

KOMITELEDER: Martin Kolberg Foto:Frode Hansen,VG

justisdepartementet.

** POD sender den 14. mars i fjor et brev der de ber om en avklaring om uttransport av barnefamilier, noe som viste at de var usikre.

** Rapportene som jevnlig gikk fra PU til politisk ledelse i departementet for å varsle om «mediesensitive saker», der flere av sakene gjaldt lengeværende asylbarn.

** Selve asylstatistikken, som allerede fra september viste at antallet uttransporterte asylbarn økte kraftig.

Stilte krav om måltall

Ett av de vanskeligste punktene for Anundsen blir kravet han stilte om at måltallene til antallet uttransporteringer skulle holdes.

Under et internt møte mellom departementet og PU den 19. august – altså flere uker før Anundsen gikk på Stortingets talerstol – ble dette kravet understreket.

I et brev VG har fått tilgang til, gjentar POD dette kravet dagen etter. 23. august sender PU fra seg en tiltaksplan som tydelig viser at fokus ville bli skiftet til økt uttransportering av barnefamilier.

Enklere å sende ute barnefamilier

Fra kilder med inngående kjennskap til denne prosessen, får VG forklart at statsråden ble informert av både politiet og embetsverket at de høye måltallene for uttransporteringer, ville innebære at flere barnefamilier som hadde vært lenge i Norge ville bli sendt ut.

Årsaken er enkel: Å uttransportere én kriminell asylsøker med endelig avslag er mer ressurskrevende enn å sende ut en barnefamilie. Mens barnefamilien utgjør flere treff på statistikken over uttransporteringer.

Justisminister Anders Anundsen har fått anledning til å gi VG et intervju om denne artikkelen, men sender følgende skriftlige svar:

«Justis- og beredskapsministeren svarer Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget før han svarer media på forhold som vil eller kan bli omfattet av høringen.»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder