RUSTER OPP: Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier at det er tatt grep for at politiets IKT-kompetanse skal økes. Foto: Helge Mikalsen
RUSTER OPP: Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier at det er tatt grep for at politiets IKT-kompetanse skal økes. Foto: Helge Mikalsen

Politirapport avslører: Ny straffelov forsinket i 16 år

INNENRIKS

Den nye Straffeloven av 2005 vil trolig ikke kunne tre i kraft i sin helhet før i 2021. Det er 16 år etter at Stortinget vedtok lovendringene.

Publisert:

Det fremgår av en rykende fersk rapport fra Politidirektoratet (POD). Politietaten er rett og slett ikke moden for å starte innføringen. Det må brukes mer tid på planleggingen.

Tidligst oppstart kan derfor skje i 2015, mener konsulentfirmaet Metier. Konsulentfirmaet antyder en gjennomføringstid for hele Merverdiprogrammet, hvor innføring av ny straffelov er det mest sentrale, på seks og ett halvt år.

Foreldet

Årsaken til at den nye loven ikke kan tre i kraft i sin fulle bredde er et foreldet datasystem i politiet. Straffesakssystemet klarer rett og slett ikke å forholde seg til 300 - 400 lovendringer, blant annet innføring av 30 års strafferamme for terrorhandlinger.

Politidirektoratet mener loven må legges inn i politiets datasystem før man kan begynne å bruke den.


Dermed er man kommet frem til 2021 - 2022. Det er fem år senere enn justisminister Grete Faremo sist lovet at Straffeloven av 2005 skulle trå i kraft.

VG sitter på et brev som beviser at Politidirektoratet allerede i 2010 bekreftet at endringene i Straffeloven kunne la seg gjennomføre innen 12 - 14 måneder.

Justert opp

Men det skjedde ikke. Det som først ble anslått til å koste 30 - 40 millioner kroner, ble senere samme år justert opp til 100 millioner kroner.

Nå snakker man om helt andre summer: Utgiftene er inntatt i det såkalte Merverdiprogrammet, tidligere kalt Straffesaksprogrammet, med en total kostnadsramme på 2,4 milliarder kroner.

Riksadvokaten karakteriserer situasjonen som «lite tilfredsstillende».

Politidirektøren innrømmer at «politiet ikke har vært flinke nok og at det er nødvendig å rydde i skapene».

Nestleder i justiskomiteen, André Oktay Dahl, mener «Stortinget har blitt underinformert, på grensen til feilinformasjon».

Regjeringspartienes fremste justispolitiske talsmann, Jan Bøhler, mener dette er «bort i mot en skandale».

- Fra et samfunnsperspektiv kan det være uheldig at vedtatte lovendringer ikke blir iverksatt, men domstolene lever greit med den gjeldende loven, sier direktør i Domstoladministrasjonen, Tor Langbach.

Innrømmer å ha kommet for sent i gang

Politidirektør Odd Reidar Humlegård innrømmer at det er uheldig at straffeloven av 2005 ennå ikke har trådt i kraft.
Han tror fortsatt loven kan tre i kraft i 2017. Vel og merke hvis pengene kommer.

- Det er ingen tvil om at vi har kommet for sent i gang. Derfor tar vi nå grunnleggende grep, blant annet gjennom Merverdiprogrammet som skal styrke politiets IKT-kompetanse på en rekke felter.

Han skjønner at det kan være vanskelig å forstå at vedtak fattet i Stortinget i 2005 fortsatt ikke er iverksatt, men mener det blir galt å sette straffeloven av 2005 opp mot Merverdiprogrammet, som favner mye bredere.

Vraket

Løsningen politiet hadde i 2010 for å implementere straffeloven i politiets datasystemer ble vraket.

- Den var rett og slett ikke så rimelig som antatt. Det ville bare blitt flikking på gamle systemer som uansett måtte fornyes senere. Det var alle enige om, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

- Gjennom en konsulentutredning ble det i 2010 presentert flere alternativ hvor regjeringen valgte å få for «nybyggerløsningen», som etter planen skal fornye hele politiets IKT-struktur.

Enighet

PDMT-direktør Lars H. Bøhler sier at de er enige om at konseptet som til slutt ble valgt var det beste alternativet.

- Stolte dere ikke på PDMTs kostnadsoverslag, Humlegård?

- De er flinke på mye, men i en evaluering som Politidirektoratet nylig har foretatt fremkommer det kritikk av hvordan vi har styrt dem. Det er et betydelig forbedringspotensial både i POD og hos PDMT. Det er ingen tvil om at det nå må ryddes i skapene, og det akter vi å gjøre. Nå ser vi fremover. Det har vært for lite fokus på IKT. Dette gjør vi noe med, blant annet med å styrke ledelsen i POD med en egen IKT-direktør.

Til dette repliserer Bøhler at man ikke må forveksle manglende styring med manglende kompetanse.

- Det er høy kompetanse i PDMT, ønsker direktøren å presisere.

- Ikke tilfredsstillende

Riksadvokaten har i flere møter med Justisdepartementet uttrykt misnøye med at den nye straffeloven ikke er trådt i kraft. Spesielt gjelder det bestemmelsene om grove terrorhandlinger, med en strafferamme på 30 år.

- Riksadvokaten har forståelse for departementets begrunnelse for å utsette lovens ikrafttreden, men finner ikke situasjonen tilfredsstillende, sier statsadvokat Katharina Rise ved Riksadvokatembetet.