GÅR SOM EN KULE: Av de fem vådeskuddene VG har omtalt, er det bare to som er innrapportert. Foto:Erlend Aas,NTB scanpix

Spesialenheten: Politi-vådeskudd burde vært innrapportert

Sp-leder Marit Arnstad om Anundsen: – Gir bare de opplysningene som føles bekvemme å gi

Vådeskuddet som ble avfyrt på Lillestrøm politistasjon i juni burde vært innrapportert, mener Spesialenheten for politisaker. Tross instruks fra Riksadvokaten rapporteres ikke alle politi-vådeskudd.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Heller ikke et skudd som ble avfyrt under en kontroll av en lagret pistol på Politiets Utlendingsenhet (PU) 4. mars i år, ble innrapportert.

Dette er det femte vådeskuddet VG har rapportert om siden midlertidig bevæpning ble innført i november. Kun to av de fem vådeskuddene etterforskes av Spesialenheten for politisaker.

– Ut fra den beskrivelsen vi nå har fått av hendelsen på Lillestrøm i juni, er vår oppfatning at det hos politiet bør opprettes en sak som sendes oss, sier Spesialenhetens sjef Jan Egil Presthus til VG.

Bakgrunn:Ytterligere to politi-vådeskudd - Tajik krever svar

Skal rapportere

Han støttes av førsteadvokat Kjerstin A. Kvande hos Riksadvokaten.

– Dersom et skudd løsnes uten at det er meningen, vil det som hovedregel være grunnlag for å undersøke om det foreligger uaktsom overtredelse av straffeloven, sier hun.

Dette betyr implisitt at politimestere skal rapportere vådeskudd til Spesialenheten, så de kan finne ut om noe straffbart har skjedd, forklarer Kvande.

Nyheten om enda et vådeskudd som ikke ble rapportert videre kan øke presset mot justisminister Anders Anundsen, som fikk sterk kritikk fra Arbeiderpartiets Hadia Tajik i VG torsdag for at ikke alle vådeskuddepisodene var med i redegjørelsen han

KRITISK: Hadia Tajik (Ap) Foto:Vidar Ruud,NTB scanpix

ga Stortinget 2. juni.

Les også:Tajik om Anundsen: – Hva holder han på med?

Vådeskuddet i Lillestrøm, som VG omtalte onsdag, skjedde i garasjen på politistasjonen. Den involverte polititjenestemannen øvde på å trekke pistolen fra et nytt hylster. Våpenet var skarpladd og gikk av under øvingen.

– Uønsket hendelse

Ledelsen ved Romerike politidistrikt hadde torsdag ikke anledning til å svare VG på spørsmålet om Spesialenhetens vurdering av hendelsen og oppfølgingen.

Vådeskuddet i Politiets Utlendingsenhet i mars skjedde ved politivakten. Ingen personer ble skadet i hendelsen.

– Etter en grundig vurdering kom vi frem til at dette var en uønsket hendelse, men ikke et straffbart forhold. Derfor ble ikke saken rapportert til Spesialenheten. Hendelsen ble rapportert i politiets system for uønskede hendelser, og vi endret rutinene våre for våpenhåndtering to dager etter skuddet, sier Linda Hafstad, kommunikasjonsrådgiver ved PU til VG.

Spesialenheten har ikke svart VG på spørsmålet om vådeskuddet i PU burde vært etterforsket. Presthus sier på generelt grunnlag:

– Når utilsiktede skudd går av på steder eller i sammenhenger hvor det kunne ha medført fare bør politiet be Spesialenheten vurdere om det det er grunnlag for etterforsking og straffreaksjon, sier hun og legger til:

– Det er mulig å se for seg at det kan bli avfyrt ukontrollerte skudd som det ikke er rimelig grunn til å etterforske, under øvelse på områder som er godkjent for vådeskudd. Her kan det være rom for noe skjønn hos politiet om de skal rapportere inn, forklarer Presthus.

Spesialenheten har også etterforsket hendelser på skytebaner eller andre øvingsarenaer der vådeskudd påregnes.

Mener Anundsen rosemaler situasjonen

Ifølge en oversikt fra Spesialenheten over etterforskning de siste ti årene skjer dette når skudd ikke har gått i riktig retning, eller når noen har tatt feil av skarp ammunisjon og løsskudd.

Spesialenheten har etterforsket åtte saker der polititjenestemenn har løsnet ukontrollerte skudd de siste ti årene. To av dem siden midlertidig bevæpning ble innført i november i fjor.

Torsdag avviste Anundsen kritikken fra Tajik med å hevde at hun var mer opptatt av hva som er sagt i Stortinget enn av borgernes og politiets trygghet og sikkerhet.

Les også:Støttepartiene krever våpensvar fra justisministeren

Det reagerer Senterparti-leder Marit Arnstad på.

KRITISK: Parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp). Foto:Terje Bringedal,VG

– Det vitner om primitive uttalelser og tyder på at han går i forsvarsposisjon på det som er en legitim bekymring fra Stortinget, sier Arnstad.

Hun mener Anundsen oppfører seg «mer som en Frp-politiker enn en statsråd».

– Som Frp-politiker kan du selvfølgelig mene at bevæpning av politiet er bra. Men som statsråd må du forholde deg til det konstitusjonelle ansvaret du har overfor Stortinget om å gi de opplysningene det trenger for å vurdere en sak, og ikke gi bare de opplysningene som føles bekvemme å gi, sier hun.

Hun mener Anundsen rosemaler situasjonen rundt midlertidig bevæpning, og omgår de potensielle negative konsekvensene som ordningen kan føre med seg. Hun mener en ekstra dimensjon er at vådeskuddene har skjedd med fulladde, skyteklare våpen, noe hun sier Stortinget ikke var klar over før VG brakte nyheten forrige uke.

– Hvis Politidirektoratet ikke har en varslingsinstruks til Justisdepartementet er det veldig rart. Politidirektoratet er godt kjent med at dette er en kontroversiell ordning, så de må gi informasjon om også de negative konsekvensene, sier hun.

Hun krever nå en diskusjon om hvilke retningslinjer norsk politi egentlig føyer seg etter, og hvorfor politiets og forsvarets praksis er ulik.

REDEGJØR: Justisminister Anders Anundsen Foto:Robert S. Eik,VG

– Relativt få uønskede hendelser

– Stortinget har fortsatt til behandling min redegjørelse om dette tema. Dersom justiskomiteen mener det er noe som er uklart eller det er noe de ønsker utdypet, antar jeg at komiteen vil stille spørsmål til meg i samsvar med vanlig praksis, svarer Anundsen på epost til VG, og viser til 2. juni da han sist orienterte Stortinget.

Han forteller at Politidirektoratet holder Justisdepartementet orientert om de «praktiske konsekvensene av bevæpningen».

– Politidirektoratet har opplyst om at de ikke har mottatt informasjon som tilsier at bevæpningen har hatt negative konsekvenser for utførelsen av polititjenesten. Det er også rapportert om relativt få uønskede hendelser.

Flere politikere setter nå spørsmålstegn ved omstendighetene rundt politiets bevæpning.

KrFs justispolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad ber nå Anundsen om utfyllende informasjon. I et skriftlig spørsmål til justisministeren spør Ropstad om antall vådeskudd og andre negative hendelser med våpen i politiet, både før og etter at midlertidig bevæpning ble innført, melder NTB.

Samtidig slutter Venstre seg til kravet om en gjennomgang av politiets våpeninstruks.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder