UTSATT: I Kvam i Gudbrandsdalen er hele bygda flommet over. Nå kritiserer forsikrigsselskapet Gjensidige kommuner for å ha tillatt bygging i flom og rasutsatte områder. Foto: Espen Braata

- Lar seg friste til å bygge i flomområder

Kommunene lar seg friste til å tillate bygging i flom- og rasutsatte områder, sier informasjonssjef i Gjensidige Bjarne Aani Rysstad.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

I en spørre undersøkelse som Ipos MMI gjennomførte for forsikringsselskapet i fjor, kom det frem at bare halvparten av kommunene med flomutsatte områder har båndlagt disse med restriksjoner mot bygging.

- Vi hører mye snakk om at kommunene er så strenge, men vi ser gang på gang eksempler på at kommunen tillater bygging på tomter langs elvebredden og ved sjøen, som helt klart er flom- og rasutsatte, sier Rysstad.

KRITISK: Informasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad, mener kommunene må bli strengere og ikke tillate nybygging i områder som er flom- og rasutsatt. Foto: KRISTER SØRBØ

Rysstad mener dette også vitner om at mange kommuner ikke har tatt inn over seg at klimaendringene har kommet for å bli.

- Villere og våtere

- Været blir både villere og våtere, og vi har nå nok kunnskap til at det må settes strengere grenser for hvor man får bygge, sier Rysstad.

Onsdag gikk informasjonsdirektør Jon Berge i forsikringsselskapet If ut i VG og sa at det ikke bør bo folk i de mest flom- og rasutsatte områdene i Norge.

ER DU RAMMET AV FLOMMEN?DEL DINE BILDER OG SE ANDRES FLOMBILDER HER!

Undersøkelsen viser at halvparten av kommunene med rasfarlige områder bekrefter at disse er bebygget.

- Det som er bygget i flom- og rasutsatte områder de siste 15-20 årene kan ikke forsvares. I denne perioden har kommunene hatt kunnskap om hvilke områder som ligger i en risikosone, sier informasjonssjefen.

Samtidig viser undersøkelsen at under halvparten av norske kommuner har kartlagt rasfarlige områder.

- Vi ser nå sterke eksempler på hva det kan føre til, sier Rysstad.

Han mener kommuner som har bebygde områder som bløtlegges gang på gang, bør vurdere å stille med nye eiendommer i samme kommune til de rammede.

- Spesielt i de tilfellene hvor kommunen selv har godkjent bygging i et område hvor de visste eller burde visst bedre, sier Rysstad.

Kritisk til undersøkelsen

Direktør for interessepolitikk i Kommunenes sentralforbund, Helge Eide, mener kommunene har ført en rimelig nybyggingspolitikk.

- Jeg tviler på at de kan vise til gode eksempler på at allmenn tilgjengelig kunnskap om at områder er betydelig flom- og rasutsatte har blitt oversett, sier Eide.

KARTLEGGING: Helge Eide i Kommunenes sentralforbund understreker at det er et statlig ansvar å kartlegge hvor det er stor risiko for flom og ras. Her fra Evenstad i Østerdalen. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

Eide er også kritisk til resultatene i undersøkelsen.

- Å bare bruke begrepet rasfarlig eller flomutsatt er for unøyaktig. Det er stor forskjell på om et område har liten, moderat eller stor risiko, sier Eide.

HAR DU BILDER, VIDEO, TIPS ELLER INNSPILL?2200@VG.NO || SMS/MMS til 2200 || 22000000

Eide mener også at man for så kort tid som for 10 år siden hadde langt mindre kunnskap om konsekvensene av klimaendringene.

- Å være etterpåkloke har liten verdi. Men det er selvsagt et helt annet spørsmål når det gjelder å vurdere nye områder for bygging nå, sier Eide.

- Vet at det skjer

Direktør i Direktoratet for byggkvalitet, Morten Lie, kjenner til at kommuner har tillatt bygging i ras og flomutsatte områder.

- Vi vet at det skjer, men opplever at det er i endring. Generelt vil jeg si at kommunene har blitt mer varsomme, men det er en prosess som tar tid, sier Lie.

Regelverket stiller klare krav til hva et nybygg skal tåle, og i følge Lie har kommunene tradisjonelt benyttet seg av lokalbefolkningens kunnskap om hvilke områder som er utsatt.

- Men vi vet at på grunn av klimaendringene vil det bli flommer og ras oftere fremover, og det holder ikke lenger å basere seg på "manns-minne", sier Lie.

Statlig ansvar

Lie sier at de nå også ser på behovet for å endre byggereglene, med tanke på å ta bedre høyde for effekten klimaendringene.

- Men vi vet at det vil ta tid å endre både reglene og praksisen i kommunene, sier Lie.

Helge Eide i KS påpeker at det er et statlig ansvar å kartlegge hvilken risiko ulike områder der det er bebyggelse har for flom og ras.

- Men kommunene skal ta hensyn til slike kartlegginger i sine planer og pålegge utbyggere å gjennomføre kartlegging når det er behov, sier Eide.

Forsøker å skyve vekk ansvaret

Eide mener det bør brukes mer ressurser på å kartlegge
fremover,for å få et best mulig sikring av eksisterende og fremtidige bygg.

- Stat og regjering må gi NVE nok penger til dette, sier Eide.

Eide mener forslaget om at kommunene bør vurdere å stille med ny bolig til de som har fått bygge i flom- og rasutsatte områder, er et forsøk på å skyve ansvaret over på andre.

- Men jeg skjønner jo at forsikringsselskapene gjerne vil det for å spare på sin egen bunnlinje, sier Eide.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder