OMSTRIDT: Saken ble henlagt da Ingrid Wirum ble etterforsket i fjor. Foto: Robert S. Eik

Wirum ny politimester i Asker og Bærum

Ingrid Wirum (55) går fra å være omstridt sjef i Politiets utlendingsenhet til å bli politimester i Asker og Bærum.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Ingrid Wirum ble før sommeren i fjor anmeldte av sine egne ansatte i Politiets utlendingsenhet for grov uforstand i tjenesten etter å ha stoppet en uttransport av en ulovlig innvandrer (25) fra Aserbajdsjan.

Saken vakte sterke reaksjoner fra politikere.

Saken ble henlagt av Spesialenheten for politisaker, og avgjørelsen ble opprettholdt av Riksadvokaten.

Wirum ble i statsråd i dag konstituert som politimester i Asker og Bærum politidistrikt, skriver Politiforum. Stillingen er konstituert frem til 31. desember 2014.

Ny politistruktur

Etter at politidirektør Odd Reidar Humlegård varslet at det vil bli endringer i politistrukturen vil nye politimestere kun bli konstituert.

Wirum har tidligere vært politimester i Politidirektoratet og avdelingsdirektør i Justisdepartementet.

Ny sjef i Politiets utlendingsenhet blir Kristin Ottesen Kvigne (48).

Bjørn Eirik Vandvik (46) er i tillegg konstituert politimester i Romerike politidistrikt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder