SKAL TENKE RUS: Anlov Peter Mathiesen sluttet som ansvarlig redaktør og daglig leder i =Oslo i mars i år, grunnet uenighet mellom ham og stiftelsen som utgir gatemagasinet. Nå skal han lede foreningen Føniks Ruspolitisk Tenketank.
SKAL TENKE RUS: Anlov Peter Mathiesen sluttet som ansvarlig redaktør og daglig leder i =Oslo i mars i år, grunnet uenighet mellom ham og stiftelsen som utgir gatemagasinet. Nå skal han lede foreningen Føniks Ruspolitisk Tenketank. Foto:Privat,

Ny tenketank vil ha egen rusminister

Helseministeren: - Jeg vil være den statsråden

INNENRIKS

Tidligere =Oslo-redaktør Anlov Peter Mathiesen tok til orde for en egen rus- og psykiatriminister når han i dag lanserte den nye foreningen Føniks Ruspolitisk Tenketank.

Publisert: Oppdatert: 13.06.14 11:24

Torsdag ettermiddag holdt foreningen et lanseringsarrangement foran Stortinget, med blant annet taler fra styremedlemmene og flere stortingspolitikere.

Her oppfordret Føniks blant annet til innføring av en egen rus- og psykiatriminister.

- Vedkommende får ansvaret for to svært underprioriterte felt som både hver for seg og sammen er svært omfattende. Den nye statsråden vil være underlagt helseministeren, men med selvstendig mandat til å utøve politikk. Det er et avgjørende poeng at disse feltene sees i sammenheng, sa Anlov Peter Mathiesen, styreleder i Føniks, til VG i forkant av lanseringen.

- Kommer i annen rekke

- Hvorfor er det ikke tilstrekkelig at dette feltet faller innunder helseministerens oppgaver?

– Fordi all erfaring tilsier at både rus og psykiatri kommer i annen rekke bak andre viktige felt. Rusfeltet er også avhengig av å synliggjøres, for å få til de store og brede debattene. En egen statsråd vil være et godt virkemiddel for å oppnå dette, sier den tidligere redaktøren av gatemagasinet =Oslo.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er enig med Mathisen i at rus og psykisk helse har vært nedprioritert i helsetjenesten, men han ønsker ikke å si fra seg disse ansvarsområdene.

- Nedprioriteringen som har vært er grunnen til at vi peker på akkurat dette som satsingsområder i regjeringserklæringen vår, og at jeg også vil være den rus- og psykiatriministeren som han etterlyser, sier Høie til VG.

Ny opptrappingsplan

Ifølge helseministeren er det satt i gang et arbeid på flere områder. Han peker også på at regjeringen har gitt beskjed om at veksten innenfor psykisk helse og rusområdet hver for seg skal være høyere enn veksten innen somatikk.

- Vi er i gang med en ny opptrappingsplan for rusfeltet og vi vil både ha flere behandlingsplasser og bedre behandling. Rehabilitering er også et område vi vil satse på, sier Høie.

Han mener imidlertid at arbeid innen rusfeltet handler om mer enn å behandle.

- Det handler også om å forebygge og fange opp dem som sliter så tidlig som mulig. Derfor styrker vi skolehelsetjeneste, arbeid for psykisk helse i skolen, og lavterskeltilbud i kommunene, sier Høie.

- Den gigantiske elefanten i rommet

Helseministeren kan imidlertid vente seg flere innspill og forslag fra den nye tankesmien i tiden som kommer. Ifølge Mathiesen skal de være en politisk og ideologisk uavhengig forening som han håper skal kunne bidra til en sterkere rusdebatt, bedre samarbeid på rusfeltet og på sikt en bedre omsorg for rusavhengige og deres pårørende.

Av saker foreningen særlig vil gjøre noe med nevner Mathiesen «den skrikende og skammelige mangelen på et godt ettervern og mangel på boligløsninger».

- Ettervern er den gigantiske elefanten i rommet, og omtrent det eneste alle aktører på rusfeltet er enige om at må satses på. Å avruse er ikke problemet, utfordringen ligger i å bidra til at folk kommer inn i en nytt og annet liv, sier han.

Ham mener problemet med ettervern er at det er veldig kostbart og krevende, og at det derfor er vanskelig å få politikerne til å forplikte seg til å satse.

Kjente nordmenn i styret

Med seg i styret for tankesmien har Mathiesen blant annet artist og skuespiller Hans-Erik Dyvik Husby, som tidligere har vært åpen om sin rusavhengighet, skuespiller og musiker Mia Gundersen og André Oktay Dahl, tidligere stortingsrepresentant for Høyre.

– Styret er satt sammen som et forsøk på å få til en konstruktiv miks av organisatorisk, faglig og menneskelig erfaring i forhold til rusomsorg. Dernest ønsket jeg at vi skal være kommunikative og slagkraftige, altså var det et poeng å ikke bli for akademiske eller teoretiske, sier Mathisen.

De tre siste styremedlemmene er Anne-Karin Kolstad, leder i HivNorge, Helge Roll-Lund, tidligere selger av =Oslo og Thomas Anthun Nielsen, redaktør av Bergens gatemagasin Megafon.

Her kan du lese mer om