MOTTAKSSENTER: I det gamle Smart Club-bygget i Råde kommune i Østfold har man nylig etablert et ankomstsenter, som har kapasitet til å huse 1.000 asylsøkere. Foto: Trond Solberg , VG

Skjerper sikkerheten ved ankomstsenter i Råde

Politiet har skjerpet sikkerheten ved ankomstsenteret for asylsøkere i Råde i Østfold etter at folk i nettdebatter har foreslått å tenne på senteret.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det opplyser Vansjø-lensmann Kjetil Lunde til Moss Avis.

– Vi gjør de grep politiet mener er fornuftig for å få bedre kontroll og sikkerhet rundt ankomstsenteret i Råde og andre mottak som er etablert, sier Lunde til NRK.

Det var Moss Avis som først omtalte saken.

I Sverige har det siden juni vært minst 16 branner på asylmottak og planlagte asylmottak. Senest mandag kveld satte noen fyr på døren ved et hjem for enslige mindreårige flyktninger i Lund i Sverige. Dette har skapt bekymring for at noe lignende kan skje i Norge.

PST har tidligere bekreftet at den økte flyktningstrømmen fører til konsekvenser for trusselbildet i Norge.

- Den økte asyltilstrømmingen til Norge vurderes i første rekke å få negative følger for trusselbildet knyttet til det høyreekstreme miljøet i Norge. Dette fordi motstand mot innvandring er en av de mest sentrale sakene, og en viktig mobiliseringsfaktor, for dette miljøet. Det ligger også et potensial for at venstreekstreme miljøer i Norge kan samles rundt saker relatert til flyktningkrisen. En eskalering av konflikten med det høyreekstreme miljøet kan føre til motreaksjoner og voldelige sammenstøt mellom høyre- og venstreekstremister, skriver PST.

Kapasiteten ved norske asylmottak er i dag så presset at barn må bo i akutt-tiltak som UDI innrømmer både er for dyre og for krevende å administrere. UDI skriver i et brev til landets fylkesmenn og kommuner at det er ventet mer enn 30.000 asylsøkere til Norge i år.

VG/NTB

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder