8 KVM: På slike celler skal norske fanger sone. De nederlandske fangene som gikk til sak for å hindre flytting, har blant annet egne kyllinger og muligheten til å lage maten selv.

8 KVM: På slike celler skal norske fanger sone. De nederlandske fangene som gikk til sak for å hindre flytting, har blant annet egne kyllinger og muligheten til å lage maten selv. Foto:Sandblad Mattis,VG

Nederland får flytte fanger fra «norsk» fengsel

En nederlandsk domstol gir myndighetene tillatelse til å flytte fanger fra fengselet Norgerhaven for å gjøre plass til innsatte fra Norge.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Fra 1. september planlegger Norge å sende de første av i alt 242 innsatte til Norgerhaven-fengselet helt nord i Nederland. Grunnen er at soningskapasiteten i Norge er sprengt.

Det betyr at nederlandske innsatte må flytte, og 18 av langtidsfangene i Norgerhaven klaget flyttingen inn for en domstol i Haag.

Denne klagen førte ikke fram, meldte nyhetsbyrået ANP fredag. Men domstolen pålegger den nederlandske stat å finne gode alternativer for soning andre steder.

Tidligere denne uken ble soningsavtalen mellom Norge og Nederland undertegnet.

SIGNERING: Bildet er tatt i forbindelse med undertegning av avtalen som ble gjort av justisminister Anders Anundsen (Frp) (t.v.) og Fred Teeven, statssekretær i det nederlandske justisdepartementet. Det skjedde i det nasjonale fengselsmuseet i det lille tettstedet Veenhuizen nord i Nederland. Foto: Mattis Sandblad/VG Foto:Sandblad Mattis,VG

Alternativer

– Vi har flere fengsler i Nederland der langtidsfanger har gode soningsforhold. Vi ser derfor etter alternativer slik dommeren ber oss om, sier statssekretær Fred Teeven i det nederlandske justisdepartementet i en epost.

Nederlenderne har satt prisen til 25,5 millioner euro i året – om lag 215 millioner kroner – for å leie ut soningsplassene i Norgerhaven til Norge. I tillegg kommer kostnadene ved transport og ledelse av fengselet.

Avtalen må godkjennes av Stortinget.

En fengselscelle som VG besøkte mandag, var ca. 8 kvadratmeter stor, og inneholdt do, en vask og en liten TV.

Det var forrige måned at 18 langtidsfanger i Nederland gikk til sak fordi de ble skviset ut av norske fanger som er planlagt å sone fra 1. september.

«Kjempeløft»

Justisminister Anders Anundsen (Frp) og Teeven undertegnet papirene mandag. Anundsen kalte da ordningen en midlertidig løsning på et akutt problem i Norge.

HOVEDPORTEN: Slik ser det nederlandske fengselet Norgerhaven ut fra utsiden. Foto:Sandblad Mattis,VG

Soningen skal skje under norske vilkår, og det skal være en norsk direktør på stedet. Men avtalen har fått kritikk fra flere hold i Norge, blant annet fra fagorganisasjonene til de fengselsansatte.

– Dette er et kjempeløft for norsk kriminalomsorg, konkluderte likevel Anundsen overfor NTB etter å ha inspisert fengselet i Veenhuizen.

– Dette er gode soningsforhold. Standarden er veldig bra.

Les også:Sivilombudsmannen er kritisk til soning i Nederland.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder