Sender boliglånsforslag på høring med 6 ukers frist

VIL REDUSERE RISIKO: Finansminister Siv Jensen sier i en pressemelding tirsdag at det er viktig med faglige råd for å dempe risikoen i husholdningssektoren. FOTO: ROGER NEUMANN,VG Foto:Roger Neumann,VG

Kan bli tak på boliglån fra mai

Finanstilsynet har foreslått strengere regler for hvor mye du kan låne og for hvor raskt du må betale tilbake. Allerede i mai kan det komme nye regler.

 • Nanna Johannessen
 • Johann D. Sundberg
 • Alf Bjarne Johnsen

Artikkelen er over fem år gammel

Fredag 6. mars satte finansminister Siv Jensen ut en bestilling til Finanstilsynet. Oppdraget var å komme opp med en liste med tiltak for å bremse boligprisveksten.

Mandag var svaret klart, og i brevet foreslår Finanstilsynet en forskrift som tar utgangspunkt i tilsynets retningslinjer for boliglån.

Finansminister Siv Jensen (Frp) sender nå forslagene ut på høring med 6-ukers frist. Det betyr at det allerede i mai kan komme et lånetak.

– Det er viktig å få konkrete faglige råd om hvordan risikoen i husholdningssektoren kan dempes. Vi vil sende forslagene på høring og gå nøye gjennom dem i lys av høringsmerknadene, sier Jensen i en pressemelding tirsdag formiddag.

– Vi arbeider nå sammen med flere departementer for å se på et bredere sett tiltak for å bidra til en mer stabil situasjon i boligmarkedet. Tiltak på både tilbuds- og etterspørselssiden er aktuelle, sier Jensen.

Finanstilsynet unngår behendig å foreslå å skjerpe egenkapitalkravet som de fire borgerlige partiene ville senke før valget i sine forslag til tiltak mot boliglånsveksten.

Men praktiseringen av egenkapitalkravet, som egentlig er et krav om maksimal belåning, blir strammet inn og andre krav til låntagere blir skjerpet.

LES OGSÅ:Sjeføkonom frykter nye krav om egenkapital til bolig

Ønsker bedre balanse i markedet

Jensen sier hun ønsker en bedre balanse i boligmarkedet, men at hun ikke ønsker å svekke fleksibiliteten i markedet.

– Den økende gjeldsveksten er først og fremst en utfordring for dem som er mest sårbare, og som vil bli rammet hvis det skjer brå uventede ting. Det er der min oppmerksomhet er sterkest. Målet er å iverksette tiltak som ivaretar flere hensyn på en gang, sier Jensen.

På spørsmål om hva som er den største bekymringen ved boligmarkedet akkurat nå svarer Jensen følgende:

– Nå vil vi unngå at det bygger seg opp en finansiell ubalanse. Gjeldsutviklingen hos norske husholdninger er stor, samtidig som boligmarkedet er veldig hett. Vi ønsker en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, og vil iverksette flere tiltak. Nå skal disse forslagene ut på høring først, og vi vil få vurdert Finanstilsynets faglige råd av ulike aktører, sier Jensen.

Innstramming

Forslagene innebærer at det blir vanskeligere å ta opp store lån.

– Til tross for enkelte innvendinger, er Finanstilsynet kommet til at det er mest hensiktsmessig å forskriftsfeste krav til utlånspraksis. En forskriftsfesting er nødvendig for å fjerne eller sterkt begrense bankenes rom for å fravike normene for utlånspraksis, skriver Finanstilsynet i en pressemelding

VIL BREMSE BOLIGLÅNVEKSTEN: Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen har mandag sendt sine forslag til tiltak for å bremse gjeldsveksten i husholdningene. Foto:Terje Bendiksby,NTB scanpix

Her er de viktigste forslagene fra Finanstilsynet:

** Kravet om hvor stor renteøkning en låntager må tåle for å få lån, økes fra fem til seks prosentpoeng. For fastrentelån må låntageren kunne tåle en tilsvarende økning i renten etter utløpet av fastrenteperioden.

** Det innføres et krav om minst 2,5 prosent årlig avdragsbetaling fra første år for alle nedbetalingslån med en belåningsgrad over 65 prosent.

** For rammelån blir det kravet til egenkapital skjerpet ved at maksimal belåningsgrad reduseres fra 70 til 65 prosent.

** Maksimal belåningsgrad beholdes på 85 prosent, inkludert eventuell tilleggssikkerhet. Tilsynet foreslår at det ikke skal kunne åpnes for en særlig forsvarlighetsvurdering som kan begrunne høyere belåningsgrad.

** Regelen som sidestiller personlig sikkerhet fra tredjepart (kausjon) tas ikke med i de nye forskriftene.

Vanskeligere å gjøre unntak

«Forslaget til forskrift innebærer en klar innsnevring av skjønnsutøvelsen i bankene og vil være det viktigste bidraget til strammere utlånspraksis. En forskriftsfesting med noe, men klart avgrenset, fleksibilitet vil fortsatt kunne gi en strammere utlånspraksis enn det de gjeldende retningslinjene i praksis innebærer», heter det i pressemeldingen fra Finanstilsynet.

Innskjerpingen av kravene innebærer at det blir vanskeligere for bankene å gjøre unntak fra kravene om maksimal belåningsgrad ved boliglån.

LES OGSÅ:Ringte banken – sparer tusener på lavere rente

Tilsynet åpner for at dersom departementet ønsker å beholde dagens fleksibilitet som gir bankene mulighet til å omgå kravet, så bør følges av et krav som begrenser antallet lån en bank kan gi utover kravene.

«Denne rammen kan for eksempel fastsettes til 5 prosent av alle nedbetalingslån gitt i løpet av et kvartal. Denne typen regulering benevnes «fartsgrenser» i land som har slike rammer. Bruk av «fartsgrense» gir noe, men kontrollert fleksibilitet. Samtidig vil en slik innretning innebære en mer komplisert regulering, med økte rapporterings- og kontrollkrav», heter det i pressemeldingen.

Bremser ikke boligprisene

Det er mangel på rimelige boliger i pressområdene som er problemet, ikke for enkel tilgang på boliglån, mener Finans Norge.

VIL MERKES AV UNGE: Administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge mener unge vil få større problemer med å komme seg inn å boligmarkedet med forslaget. Foto: CF-WESENBERG/FINANS NORGE,

Administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge mener det er unge,nyutdannede mennesker med gode jobbmuligheter og sikre fremtidige inntekter som først og fremst vil merke effekten av tiltakene Finanstilsynet foreslår.

– Uten høy egenkapital, eller mulighet for pant i foreldres eiendom, vil de med dette forslaget få større problemer med å komme seg inn i boligmarkedet. At tilsynet fjerner muligheten til å se på fremtidig inntekt, og ikke lenger vil godta kausjonister som sikkerhet, vil merkes meget godt for disse, sier Kreutzer i en pressemelding.

LES OGSÅ: Flere unge sparer til bolig.

Leder Heidi Fuglesang i Høyres Studenter frykter forslagene vil ramme studenter i etableringsfasen.

- Allerede i dag er det strenge krav til egenkapital for boliglån, og mange i etableringsfasen sliter med å komme seg inn på boligmarkedet og blir tvunget ut på leiemarkedet. Dette bidrar blant annet til å gjøre det mer lønnsom og leie bolig. Forslagene som ble lagt frem i dag vil skjerpe inn bankenes mulighet til å gi lån basert på skjønn og strengere krav til egenkapital, og dermed gjøre terskelen for å komme seg inn på boligmarkedet høyere. For unge mennesker vil det bli tilnærmet håpløst, sier Fuglesang.

Kortsiktig effekt

Norges Eiendomsmeglerforbund skriver i en pressemelding at de tror tiltak på kreditsiden vil ha begrenset effekt på kort sikt:

– Boligmarkedet er preget av ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Det er over tid bygget for få boliger til å mette den økende etterspørselen. Lånerentene er svært lave, og det er skapt en forventning om at rentene skal ned på enda lavere nivåer.

Hvis Norges Bank senker styringsrenten ytterligere denne uken frykter Norges Eiendomsmeglerforbund at det stimulerer nye låneopptak i et omfang som vil overstyre effekten av andre tiltak:

– Det er for få boliger i markedet, og fortsatt nok av kredittverdige kjøpere som er villig til å betale godt for sin drømmebolig. Da vil prispresset vedvare, og risikoen for finansiell ubalanse øker, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Les også

 1. I dag kom lønnsstatistikken for i fjor: Her er lønnstaperne - og vinnerne

  Etter mange år som lønnsledende fikk de ansatte innen bank og forsikring en av de dårligste lønnsutviklingene i fjor.
 2. Flere nordmenn bytter bank

  Om lag 350.000 norske bankkunder har skiftet bank eller reforhandlet boliglånet sitt i løpet av det siste året, ifølge…
 3. Sjeføkonom frykter nye krav om egenkapital til bolig

  Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen frykter usosiale konsekvenser dersom myndighetene strammer inn…
 4. Gjeldskrisen: Eksplosiv økning i svartelistet gjeld

  Det har aldri vært flere, og de har aldri skyldt mer penger: I underkant av en kvart million nordmenn er svartelistet.
 5. Nå må studenter bevise at de ikke bor hjemme

  For første gang sjekker Lånekassen alle studenter som sier de bor borte fra foreldrene, men studerer så nærme at de…
 6. Ringte banken - sparer tusener på lavere rente

  Vet du hvilken boligrente du har? En telefon til banken din kan bli dine mest lønnsomme minutter i 2015.

Mer om

 1. Personlig økonomi
 2. Boligmarkedet

Flere artikler

 1. OBOS-sjef bekymret: Ser folk kjøpe bolig med forbrukslån og kredittkort

 2. Sjeføkonom frykter nye krav om egenkapital til bolig

 3. Slik er de nye lånereglene

 4. Stadig flere får foreldrehjelp for å komme seg inn på boligmarkedet

 5. Vedtok boliglånsendring: Lettere å få avdragsfrihet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder