JOBBKLAR: Politidirektør Odd Reidar Humlegård vil at politiet skal jobbe når folket trenger dem som mest. Foto: FRODE HANSEN

Politidirektør Odd Reidar Humlegård - ett år etter Gjørv-rapporten: «Vi har sovet i timen.»

(VG Nett) Politidirektør Odd Reidar Humlegård (52) mener han selv, hans forgjengere og landets politimestre i en årrekke sov i timen: Vi hadde ikke evne til å være nyskapende og utvikle etaten for fremtidens utfordringer.

 • Terje Helsingeng
 • Morten S. Hopperstad

Artikkelen er over seks år gammel

I dag er det ett år siden 22. juli-kommisjonen la frem sin knusende rapport over norsk politi. Dokumentet på 482 sider konkluderte med at etaten var alt for dårlig rustet på struktur, organisering, beredskap og krisehåndtering. Forbedringspunktene var mange.

Fire dager etter politislakten overtok Odd Reidar Humlegård sjefsstolen i Politidirektoratet (POD), etter at Øystein Mæland måtte trekke seg på grunn av manglende tillit fra regjeringen.

- Det er vanskelig for meg, etter ett år som politidirektør, å akseptere at vi selv ikke evnet å ta tak i alle problemene på et tidligere tidspunkt. Vi så ikke forbedringene som vi kunne gjøre i dag, for å bli bedre i morgen.

Hver eneste dag tenker Humlegård på det som skjedde 22. juli. Som Kripos-sjef ledet han sine tropper, var selv på åstedet på Utøya og har i sin nye jobb direkte utsikt mot Høyblokka i Regjeringskvartalet.

- Hvordan har året som politidirektør vært?

- Jeg gikk «all in», og jeg har ikke angret. Jeg så på kritikken i Gjørv-rapporten som motivasjon i arbeidet, men samtidig er jeg lite fornøyd med at vi i etaten ikke har sett og tatt tak i dette for lenge siden. Politimestrene - som meg - må nå ta konsekvensen av at strukturen og ledelsen er for dårlig. Derfor må politiet endres, noe politianalysen legger opp til. Antall politidistrikt og driftsenheter har gjort det vanskelig å styre og utvikle norsk politi, men dette har ikke

MÅ BLI BEDRE: - Jeg har fortsatt ikke funnet et optimalt politidistrikt, sier Odd Reidar Humlegård. Foto: FRODE HANSEN

politiet fullmaktene til å endre selv.

- Hva er årsaken til at politiet har sovet i timen?

- Det gjøres veldig mye godt politiarbeid hver dag i Norge. Men politiledelsen har ikke brukt sine fullmakter som arbeidsgiver til å styre tjenesten, og vi har ikke hatt god nok kompetanse til å bygge en organisasjon for fremtidens kriminalitetsbilde. Vi har rett og slett ikke hatt god nok evne til å se forbedringsområder og utvikle virksomheten, og jeg har fortsatt ikke funnet et optimalt politidistrikt. Det er for store variasjoner i utnyttelse av årsverk og vi har ikke klart å lære nok av hverandre, svarer politidirektøren.

- Hvem har hatt ansvaret?

- Jeg vil ikke peke på enkeltpersoner, men det er vi i Politidirektoratet som har hatt ansvaret, svarer Humlegård.

- Hvordan vil du løse problemet?

- Politianalysen gir en grundig gjennomgang og legger opp til en kvalitetsreform. Den er vi godt i gang med å gjennomføre. Vi må også få en annen struktur på politidistrikt og driftsenheter som både vil styrke politiets operative kapasitet og kapasiteten til å forebygge og etterforske kriminalitet. En ny alvorlig hendelse kan skje når som helst, men en neste vil trolig være noe annet enn det som skjedde 22. juli. Vi må jobbe til andre tidspunkter og annerledes enn i dag.

- Har Politiets Fellesforbund hatt for stor makt?

- Jeg vil heller si det slik: Arbeidsgiverne har ikke hatt god nok styring og i for liten grad evnet å se og lære av de beste. Fortsatt sliter vi med å finne det optimale politidistriktet. Derfor borrer vi i å finne ut hvorfor noen politidistrikt utnytter ressursene bedre enn andre. Forskjellene er for store, og vi må lære av de beste. Men med det store spennet i størrelsene på politidistrikt er det vanskelig å sette en felles standard for kvalitet og effektivitet.

- Hvor mange politidistrikter blir det?

- Vi må betraktelig ned i antall distrikter. Det er rett og slett umulig for meg i dag å styre 35 til 40 ledere og strukturen som ligger til grunn, men vi kan ikke hoppe over elva i to klyv. Da blir vi våte på beina. Vi må etablere en organisasjon som bærer i 15-20 år fremover. Internasjonalt ligger vi ikke i tet, men er de som sitter igjen og har kommet kortest i omorganiseringen. Skottland har til sammenligning kuttet antallet fra åtte til ett! I politianalysen har vi foreslått å gå fra 27 til seks distrikter i Norge.

- Hva er lokalpoliti?

- Jeg er mer opptatt av politifolk enn politibygninger. En bygning er ikke det samme som at politiet er tilstede og gir trygghet. 40 prosent av kontorene har færre enn en fem ansatte og er ikke åpne når publikum trenger dem som mest. Politiet stenger dørene når ungdommen, både de lovlydige og de kriminelle, går ut. 354 politienheter har ikke fremtiden for seg. Det er en illusjon å tro at vi har et tilstedeværende politi, slik vi nå er organisert. Vi bruker 1,2 milliarder kroner bare til husleie. Det er mye politikraft å hente i disse pengene.

MÅ RULLE MER: Politidirektør Odd Reidar Humlegård mener det er viktig å få politiet ut i bilene og ut til de som trenger hjelp. Foto: FRODE HANSEN

Politiet må være ute å rulle, med bærbare datamaskiner som gjør at politiet kan ta imot anmeldelser og forklaringer på stedet, istedenfor ved et stengt kontor. Politiet skal komme til deg - og ikke du til et stengt politi. Det man forventer, er at politiet kommer når du trenger hjelp. Å kutte kontorer og få politiet ut i bilene er det motsatte av å rasere politiet.

Saker som publikum oppsøker kontorene for, haster dessuten svært sjeldent, og da betyr det ingenting om man må kjøre 20 minutter lenger.

- Hva slags reaksjoner forventer du fra politimestrene på den forestående omorganiseringen?

- Mitt inntrykk er at hovedanbefalingene i politianalysen er tatt godt i mot. Jeg er likevel forberedt på at noen kan ha et annet syn enn politianalysen hvor det er foreslått seks politidistrikter. Vi må tenke på publikum og organisasjonen foran oss selv og egen taburett i denne prosessen. Det er forventninger fra publikum og internt, og nå har vi muligheten til å bevise, svarer Humlegård.

- Hvordan organiseres Politidirektoratet internt?

- Vi etablerer nå en ny ledergruppe som består av fem avdelingsledere som får ansvaret for virksomhetsstyring og faglig ledelse av politiet. Direktoratet vokser, og jeg mener det er riktig å bruke penger på oss selv for å være godt nok rustet til å lede 14.500 medarbeidere. Det finnes ingen strategisk politiledelse i dag, svarer han.

- Hvorfor er Norge så langt bak andre land når det gjelder omorganisering av politiet?

- Vi er sist ut. Men hovedanbefalingene i politianalysen er i tråd med de endringene som nå foregår i våre naboland og som anbefaler reduksjon i politidistrikt og konsentrasjon om kjerneoppgaver.

- Hvilke krav vil du sette til politiets responstid?

- Vi vil måle responstiden og på sikt nedfelle en nasjonal standard. Vi er klokkeklar på at det vil bli innført, men den vil bli differensiert avhengig av hvor man bor i landet. Kriteriene må være klare og avhengig av alvorlighetsgraden i kriminaliteten. Det er en svakhet at vi i dag ikke har et felles system nasjonalt for hvordan vi loggfører hendelser, svarer Humlegård.

- Er du enig med sjefen i Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, at beredskapen mot terror ikke har blitt bedre siden 22. juli-angrepene?

- Nei. Norsk kontraterrorberedskap har aldri vært bedre rustet. Vi er ikke ferdig med arbeidet, men vi er på vei. Samarbeidet med Forsvaret er utvidet gjennom mer trening, bedre transportstøtte, og vi vil styrke mannskapsantallet i utrykningsenheten fra 800 til 1200 innen to år. Jeg er positiv til at politifolk er utålmodig, fordi det viser at de ønsker å bli bedre, sier Humlegård, og avslutter med disse ordene:

- Hvis ikke vi gjør en grundig jobb nå, risikerer vi å måtte gjøre samme jobben en gang til.

Flere artikler

 1. Fornøyd politidirektør: Enige om kraftig kutt av distrikter

 2. Politidirektøren: Norsk politi er ikke godt nok i dag

 3. Her er kuttlisten - 151 politikontorer skal bort

 4. Nå skal Politi-Norge måle responstiden sin

 5. Politiets responstid er 23 minutter

Fra andre aviser

 1. Politidirektoratet vil ha seks politidistrikter

  Aftenposten
 2. Politidirektøren vil kutte til seks politidistrikt

  Bergens Tidende
 3. Politidirektøren refses av Sp

  Aftenposten
 4. Politidirektøren vil ha mer makt

  Aftenposten
 5. Politidirektøren går av

  Aftenposten
 6. Slaget om nye Politi-Norge står i 2016

  Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder