I RETTEN: Mulla Krekar i tingretten i forbindelse med tvangsbosettelsen på Kyrksæterøra. Her sammen advokatfullmektig Bjørn Andre Gulstad.

I RETTEN: Mulla Krekar i tingretten i forbindelse med tvangsbosettelsen på Kyrksæterøra. Her sammen advokatfullmektig Bjørn Andre Gulstad. Foto:TROND SOLBERG,VG

Krekar slipper å gjøre trønder av seg

Lagmannsretten refser justis- og beredskapsdepartementet

Meling: - Viser at vi har en uavhengig domstol

Borgarting lagmannsrett opphever politiets vedtak om å tvangsbosette mulla Krekar i Kyrksæterøra.

  • Bjørn-Martin Nordby
  • Linn Johansen
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Oslo tingrett fastslo 2. februar at politiets vedtak om å tvangsbosette Najumuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, i Kyrksæterøra i Hemne kommune var lovlig.

Kort tid etter at kjennelsen forelå anket Krekar saken til Borgarting lagmannsrett, som fredag ettermiddag offentliggjorde sin beslutning.

Hovedbegrunnelsen for at lagmannsretten nå kommer til motsatt konklusjon av tingretten, er at de mener instruksen som justis- og beredskapsdepartementet ga Oslo politidistrikt i forkant av deres vedtak kan ha påvirket innholdet i pålegget om tvangsbosetting.

«Det gjelder både det at politiet tok spørsmålet om å gi pålegg opp til behandling, vurderingen av om politiet hadde kompetanse til å gi slikt pålegg, vurderingen av om kompetansen i tilfelle skulle benyttes og den nærmere utformingen av pålegget,» heter det i kjennelsen.

LES HELE LAGMANNSRETTENS KJENNELSE HER

Lagmannsretten mener departementet heller ikke hadde kompetanse til å gi Oslo politidistrikt den instruksen de gjorde.

«Ved instruksen har departementet gått langt i å gripe inn i politiets skjønnsutøvelse i saker om ileggelse av bestemt oppholdssted og meldeplikt for personer som er utvist av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, men vernet mot retur,» heter det i kjennelsen.

«Dette gjelder uansett om instruksen anses som en generell instruks, eller om den – som anført av Faraj – i realiteten er en instruks om avgjørelse av en enkeltsak.»

Meling: – Viktig for Norge som rettsstat

– Jeg er glad først og fremst på vegne av rettssikkerheten. Dette er en viktig og prinsipiell avgjørelse som lagmannsretten har gjort, sier Krekars advokat Brynjar Meling til VG.

Han mener kjennelsen angriper det han også selv mener er en kompetanseoverskridelse fra departementets side, og at beslutningen oppheves fordi retten mener at departementet har gått utenfor sin myndighet.

– Det er selvsagt fint og hyggelig for mulla Krekar, men enda viktigere for Norge som rettsstat. Det viser at vi har en uavhengig domstol som klarer å stå imot massivt press som foreligger i denne saken, både fra myndigheten og fra media, sier Meling.

Han opplyser at han ikke har snakket med sin klient ennå, men at de i fellesskap skal gå gjennom den på mandag.

– Akkurat nå foreligger det ingen avgjørelser som hindrer ham i å bosette seg hvor han vil. Selv ønsker han å bosette seg i Oslo. Han sitter jo foreløpig i varetekt, så vi får se hva som skjer når han slipper ut, sier Meling.

Mener uttalelser forsterket instruks

Lagmannsretten henviser i kjennelsen blant annet til en pressemelding publisert av departementet, der justis- og beredskapsminister Anders Anundsen er sitert på følgende:

– Det er uholdbart at personer som utgjør en trussel mot Norge og norske interesser skal gå fritt omkring. (...) Så vidt jeg vet har hjemmelen aldri tidligere blitt brukt, men skal altså nå benyttes som hovedregel i alle slike tilfeller, (...).

Retten viser også til at det i pressemeldingen står at departementet ikke anser det å være et uforholdsmessig inngrep å begrense bevegelsesfriheten til en person som er vurdert å være en fare for grunnleggende nasjonale interesser.

«Disse uttalelser må etter lagmannsrettens oppfatning antas å ha forsterket tyngden av instruksen for adressaten,» står det i kjennelsen.

Siktet for trusler

Etter behandlingen i tingretten gjorde Krekar intervjuer med både NRK og en kurdisk TV-kanal. Uttalelsene mullaen kom med i NRK-intervjuet gjorde at politiet senere pågrep og siktet ham for oppfordring til straffbare handlinger.

Siktelsen ble senere utvidet til å gjelde trusler, blant annet mot kurderen Halmat Goran. Han er en av kurderne som Krekar tidligere er dømt for å ha truet, og som han sonet en dom for frem til januar i år.

Mulla Krekar sitter for tiden varetektsfengslet for truslene politiet mener han har kommet med.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder