NORSKE BYGGEKLOSSER: - Kriminaliteten på bygg- og anleggsplassene er Norges store utfordring, mener justispolitiker Anders B. Werp, direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd, Kristine Beitland og direktør i Byggenæringens Landsforbund, Jon Sandnes. Foto: Robert Eik/VG

Slår alarm om kriminalitet i byggebransjen

Organisert kriminalitet har fått fotfeste i bygg- og anleggsbransjen. Nå ber næringen selv om hjelp fra politiet, NAV, Arbeidstilsynet, samt skatt- og tolletatene.

  • Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Slår alarm om eksplosjonsartet kriminalitet på byggeplasseneAv og Problemet har ekshalert etter finanskrisen.

Byggenæringen anslår at det årlig brukes 64 milliarder kroner i Norge bare til oppussing. Det er en økning på 10 milliarder bare de siste 10 årene.

- Useriøse aktører

- Veksten i dette markedet går til de useriøse aktørene som driver med svart arbeid og sosial dumping, fastslår administrerende direktør i BNL, Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes.

Sammen med direktør Kristine Beitland i Næringslivets Sikkerhetsråd er han opptatt av at kampen mot organisert arbeidsmarkedskriminalitet er et felles ansvar.

I tillegg til det private oppussingsmarkedet brukes det årlig 280 milliarder kroner til andre offentlige og private byggeprosjekter. Nå ser de to direktørene for seg at Arbeidstilsynet i større grad må inn og sjekke at de private aktørene følger spillereglene.

Et konkret forslag er at forsikringsoppgjørene ikke skal utbetales før det kan fremvises godkjente fakturaer hvor det er betalt skatt, arbeidsgiveravgift og hvor ingen ansatte har jobbet på «dumpinglønn».

- Alvorlig trussel

- Kampen mot organisert arbeidsmarkedskriminalitet er samfunnets store utfordring og er en alvorlig trussel mot våre samfunnsverdier. Særlig gjelder det i bygg- og anleggsbransjen, men heller ikke næringer som transport, restaurant, renhold og andre ulike servicebedrifter går klar, sier Kristine Beitland.

Hun betegner utviklingen hvor kriminelle aktører, ofte fra utlandet, presser de seriøse ut av bransjen som skremmende.

- Dette er blitt den reneste honningkrukken. Akkurat nå brenner det aller mest i byggebransjen.

- Hvorfor er det slik?

- Fordi de useriøse, de kriminelle aktørene tilbyr tjenester til langt lavere pris fordi de ikke betaler skatt- og avgifter, driver med falsk fakturering og ikke minst betaler særdeles lave lønninger til mennesker som oppholder seg ulovlig i landet.

- Må jobbe gratis

Direktørkollega Jon Sandnes supplerer: - Byggenæringen kjenner til at ansatte som jobber for baltiske firmaer må jobbe gratis når de kommer hjem fordi de har fått minstelønn i Norge, noe som er langt høyere enn timelønnen hjemme.

Overfor VG kan Næringslivets Sikkerhetsråd presentere flere konkrete eksempel på hvordan man skal få bukt med organisert kriminalitet i arbeidslivet.

Øverst står næringens selvstendige ansvar for hvem de ansetter og samarbeider med.

Selv om næringen forsøker å rydde opp i eget reit, er de avhengige av hjelp fra politi, skattemyndighetene og Arbeidstilsynet.

- Her snakker vi om ressursene som må finne hverandre og tas i bruk. Hverken næringslivet eller politiet kan vinne denne kampen alene. Derfor må vi samarbeide ennå tettere, mener Beitland. Hun ønsker en verktøykasse, nærmest en dreiebok, for ledere i næringslivet med nasjonale standarder, tuftet på risikovurderinger.

- Samfunnet taper store summer

Nestleder i justiskomiteen Anders B. Werp (H) mener mulighetene og handlingsrommet for å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet ikke utnyttes godt nok i dag.

- Vi ser et trusselbilde i Norge med grobunn for omfattende økning av den økonomiske kriminaliteten. Vi må derfor få bryte denne onde sirkelen, hvor de seriøse aktørene mister sine konkurransefortrinn og hvor samfunnet taper enorme summer.

Werp er alvorlig bekymret for fremtiden: - Vi ligger tre til fem år etter Sverige hva gjelder krimtrender. Der er arbeidskriminalitet et enda større alvorlig problem enn det er i Norge i dag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder