FUNNET SKYLDIG: Dommen mot advokat Arne Aasæther falt i Borgarting lagmannsrett i juli. Foto:Trond Solberg,VG

Oslo-advokat (62) dømt for grovt heleri

Advokat Arne Aarsæther (62) er i Borgarting lagmannsrett funnet skyldig i grovt heleri.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Oslo-advokaten idømmes en straff på 120 dager betinget fengsel, med en prøvetid på to år, for hvitvasking av et pengebeløp på 1,45 millioner kroner.

Lagmannsretten fant det straffeskjerpende at tiltalte er advokat.

«Hans handling representerer et grovt brudd på den tillit som advokater er gitt gjennom sin yrkesutdøvelse», står det i dommen.

Penger fra hotellsalg

Tiltalen mot advokat Arne Aarsæther har dreid seg seg om grovt heleri av et pengebeløp som stammer fra et hotellsalg i Sverige. Hotellsalget var et sentralt tema i straffesaken mot den omstridte finansmannen Christer Tromsdal og to forretningspartnere av ham. Tromsdal ble i juni dømt til seks års fengsel for grove bedragerier mot banker og privatpersoner i en sak som var en del av samme sakskompleks.

Ifølge lagmannsrettens dom mottok Aarsæther 2,43 millioner kroner fra Aker Eiendomsmegling AS til sin klientkonto i januar 2007. Pengene skal deretter ha blitt overført til Tromsdal og Advokatfirmaet Hjort.

Aktors påstand var at advokaten skulle straffes for begge de overførte beløpene. Flertallet i lagmannsretten kom imidlertid til at advokaten kun kan straffes for overføringen på 1,45 millioner kroner til en konto tilhørende Advokatfirmaet Hjort. Flertallet fant ikke bevis for at Aarsæther har handlet med forsett når det gjelder overføringen til Tromsdals konto.

Tingrettsdom tidligere opphevet

– Vi mener at tingrettens og lagmannsrettens mindretall vurderte saken riktig, men vi må bare konstatere at lagmannsrettens flertall vurderte dette annerledes - i alle fall når det gjaldt dette ene beløpet, sier Aarsæthers forsvarer Anders Brosveet.

– Vi er for så vidt tilfreds med at reaksjonen ble langt lavere enn det tingretten i starten gikk ut med. Dette er mer i riktig skala, sier han.

Aarsæther ble domfelt i Oslo tingrett 21. januar 2014, men etter anke fra Aarsæther ble tingrettens dom opphevet på grunn av lovanvendelsefeil. Saken ble deretter behandlet på ny i Oslo tingrett, som 16. oktober 2014 frifant ham.

Økokrim anket imidlertid tingrettsdommen. Påtalemyndigheten mente Aarsæther har bistått Tromsdal, slik at finansmannen fikk kontroll over pengene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder