KAN BLI KASTET UT: Den kurdiske familien fra Irak kom til Norge over Storskog høsten 2015. Norske utlendingsmyndigheter har besluttet at de skal sendes tilbake til hjemlandet. Foran: Banav Majeed Hasan (15) – den yngste av de tre søsknene som er multifunksjonshemmet. Bak fra venstre: Zhiyar Majeed Hasan (18), pappa Majeed Hasan Abdullah (53), mamma Khalida Ismael Abdulqader (55) og Diyar Majeed Hasan (19). Foto: MORTEN DOKKA, FOLKEBLADET

Familie med tre multihandikappede barn kan bli utvist til Irak: – Vil aldri klare å redde dem der

Søsknene Zhiyar (18), Diyar (19) og Banav (15) er multifunksjonshemmede og har omfattende hjelpebehov. Nå risikerer de å bli sendt tilbake til Irak.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Hvis vi blir returnert til Irak, så kommer barna våre til å dø. Jeg og min kone kommer til å bli ødelagte av det. Vi vil aldri klare å redde dem der, sier kurdiske Majeed Hasan Abdullah til VG.

Sammen med kona Khalida Ismael Abdulqader og deres tre barn Diyar (19), Zhiyar (18) og Banav (15) kom han fra Dohuk i Nord-Irak til Norge over Storskog høsten 2015 og søkte om asyl. Hovedårsaken til det, var ifølge faren, at de ville redde barnas liv.

Alle de tre søsknene er multifunksjonshemmede med gradvis dårligere funksjonsnivå, og de har behov for tilsyn hele døgnet. Men i Irak var det Majid og kona som tok vare på barna.

– I Irak har vi vært hos flere leger og alle har sagt til oss at det ikke finnes noe behandling for dem. De visste heller ikke hvilke sykdommer de slet med. For det er ikke kun snakk om én sykdom – det er flere, sier han.

Familiens asylsøknader endte likevel med avslag hos Utlendingsdirektoratet. De har vedtatt at familien, som nå bor i Lenvik kommune i Troms, må forlate Norge.

Via sin advokat Bengt Høyer Pedersen i Tromsøadvokatene klagde familien vedtaket til Utlendingsnemnda (UNE) og søkte om beskyttelse/oppholdstillatelse ut fra sterke menneskelige hensyn. Også her fikk de avslag, ifølge Folkebladet, som omtalte saken først.

Leste du? Leila Bayat fikk avslag på asylsøknaden – ble pisket 80 ganger

UNE mener det ikke foreligger så sterke menneskelige hensyn at det tilsier at familien skal få bli i Norge, ifølge Folkebladet.

Nemnda legger til grunn at:

** Barna vil få de helsetjenestene de trenger i Irak.

** Barna vil få forsvarlig omsorg fra mor og far, fra annen familie samt et offentlig dagtilbud.

* Foreldrene må antas å ha et nokså vidt nettverk utover familien, som må antas å kunne bistå faren og moren med å skaffe seg jobb. Faren har også krav på noe pensjon.

Juseksperter: Derfor taper Utlendingsnemnda i retten

– Veldig skeptisk

Utvisningsvedtaket skaper bekymring hos helsepersonell som har vært i kontakt med barna.

– Jeg er veldig skeptisk til å sende så syke og multifunksjonshemmede barn tilbake til hjemlandet. De var i elendig forfatning da de kom hit, og jeg har vanskelig for å forestille meg at det plutselig skal være et omfattende helsetilbud klart i hjemlandet, sier Marie Falkenberg Smeland til VG.

HJELPETRENGENDE: Brødrene Zhiyar (t.v.) og Diyar Majeed Hasan har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Begge har fått satt inn en magesonde. Foto: MORTEN DOKKA / FOLKEBLADET

Hun er overlege og spesialist i genetikk og barnesykdommer ved medisinsk genetisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), som har utredet søsknene. Falkenberg Smeland forteller at de tre søsknene er rammet av en sjelden, medfødt, genetisk tilstand.

– Det ligner mest på gruppen med arvelige spastiske paraplegier av komplisert type. Vi har ikke klart å påvise hvilken genfeil de har, sier Falkenberg Smeland.

DEBATT: UNE: Homofile asylsøkere har god rettssikkerhet

I en uttalelse til familiens advokat fra 21. desember 2016 redegjør hun for barnas tilstand. Der heter det at de to eldste barna har fått innlagt magesonde (PEG) på grunn av alvorlig underernæring og fare for kvelning og død på grunn av feil-svelging. Den yngste hadde feilsvelging av drikke, men klarte å ta til seg noe mat.

– Dersom disse barna/unge voksne blir sendt tilbake til hjemlandet, er det stor risiko for at de vil dø av mangel på støttebehandling, skrev Falkenberg Smeland, som var konstituert overlege ved UNNs medisinsk genetiske avdeling da uttalelsen ble skrevet.

Også omsorgsfirmaet TBO-Helse AS som familien er tilknyttet, har uttrykt bekymring for at barna vil dø dersom de blir returnert til hjemlandet, går det frem av en uttalelse til familiens advokat datert 19. desember 2016.

Familien får også støtte fra Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) som i et skriv anmoder UNE om å omgjøre vedtaket og gi familien opphold.

Ny vurdering

Familiens advokat, Bengt Høyer Pedersen i Tromsøadvokatene, sendte 4. oktober et prosessvarsel til Utlendingsnemnda, hvor han varsler at deres vedtak vil bli brakt inn for Oslo tingrett med påstand om at vedtakene er ugyldige. I tillegg ber advokaten om at UNE utsetter iverksettelsen av vedtakene inntil Oslo tingrett har avsagt dom i saken.

Samtidig ba han UNE om å vurdere saken på nytt og omgjøre vedtakene slik at familien innvilges oppholdstillatelse.

Tirsdag meldte Folkebladet at UNE har gått med på å se på saken på nytt og å gi utsatt iverksettelse.

– De kan dermed oppholde seg lovlig i Norge til vi har fattet ny beslutning, skriver nemndleder Guri Hauso i UNE i en epost til VG torsdag.

– Når vil dere fatte ny beslutning i saken?

– Tidspunktet for ny beslutning i saken avhenger av flere faktorer, det kan derfor ikke sies noe konkret om dette, skriver Hauso.

– Hva er begrunnelsen for at de tre barna i familien ikke får oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn?

– Vi har en anmodningsomgjøring inne og skal derfor se på saken på nytt.

– Hvorfor legger UNE til grunn at barna vil få den helsehjelpen de trenger ved retur til hjemlandet, når de ikke skal ha fått det tidligere?

– På grunn av taushetsplikten kan ikke vi kommentere konkrete forhold i saken, skriver nemndlederen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder