SVARTE IKKE: i Stortingets høring ville ikke statsminister Erna Solberg (H) svare på om olje og gass-sektorens landanlegg er dekket av sikringsstyrker. Men i fjor bekreftet Olje og energidepartementet at de har unntatt seg selv. Foto: Hallgeir Vagenes VG

Landanlegg usikret: Unntok seg selv fra sikkerhetsloven

Erna Solberg: Svaret er gradert

Olje- og energidepartementet har unntatt hele energisektoren fra sikkerhetslovens krav om objektsikring. Men nå er denne opplysningen blitt gradert, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I Stortingets høring om sikring av samfunnskritiske nøkkelobjekter tirsdag, nektet Solberg å svare på om loven om objektsikring også gjelder de store landanleggene som tar imot olje og gass fra Nordsjøen.

Les også: Regjeringen brøt egne frister for sikring

– Dette er innenfor det jeg mener er graderte opplysninger, sa Solberg da Abid Raja (V) forsøkte å få svar på om olje- og energisektoren har objekter hvor politiet eller Forsvaret skal rykke ut med sikringsstyrker i tilfelle en krisehendelse.

Står utenfor loven

Men i fjor høst fikk VG bekreftet at landanleggene ikke er omfattet av sikkerhetsloven.

Embetsverket hos tidligere olje- og energiminister Tord Lien (Frp) bekreftet da at ingen anlegg i deres ansvarsområde er omfattet av loven.

Les mer her: Slakter sikkerheten på norske gassanlegg

I en e-post til VG skrev departementets kommunikasjonssjef Ole Berthelsen:

«I henhold til sikkerhetsloven skal utvelgelse av skjermingsverdig objekt skje på grunnlag av en skadevurdering, hvor det innenfor lovens formål særlig tas hensyn til objektets betydning for sikkerhetspolitisk krisehåndtering og forsvar av riket, betydning for kritiske funksjoner for det sivile samfunnet, symbolverdi og mulighet for å utgjøre en fare for miljøet eller befolkningens liv og helse.

Ut fra disse kriteriene og det overordnede formålet med loven, fant departementet at det ikke er grunnlag for å utpeke skjermingsverdige objekter etter sikkerhetsloven i sektoren.»

Kan bli ny høring

– Opplysningene som VG fikk i oktober, forsterker etter min mening behovet for en ny høring, sier Abid Raja til VG.

Det er oppsiktsvekkende dersom det er slik at olje- og energiministeren har hjemmel til å unnta sin egen sektor fra sikkerhetsloven, sier han.

– Og hvorfor har ikke Erna Solberg rettet dette opp, og sier nå at dette er informasjon hun ikke kan gi Stortinget i en åpen høring, spør Raja.

Gjennomført før politiet kommer

I en ugradert rapport har Forsvarets Forskningsinstitutt, FFI, vurdert sikkerheten ved åtte norske landanlegg for mottak av gass og olje fra norsk sokkel.

FFI-rapporten ble laget på oppdrag fra Traavik-utvalget, som har utredet behovet for en ny sikkerhetslov.

Mens den norske gassen som ender i Storbritannia havner på anlegg med bevæpnede vakter, har de norske anleggene kun innleide sivile vakter med begrensede fullmakter:

«Ved terroranslag vil politiet bli varslet og respondere med lokalt tilgjengelige ressurser, før eventuelt beredskapstroppen innkalles og det anmodes om bistand fra Forsvaret. Det kan være tilstrekkelig for håndtering av forvirrede personer, men et godt planlagt angrep vil være gjennomført før ordensmakten har rukket å mobilisere tilstrekkelige styrker», heter det i FFI-rapporten.

Les mer her: Full strid om terrorbekjempelse

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder