KRITISK: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) krever endringer i tvangsbruk ved norske sykehus. Foto: Frode Hansen VG

Høie om psykiatrien: Forberedt på flere dårlige nyheter

Helseministeren sier hans bekymring for rettssikkerheten til psykiatriske pasienter er berettiget, og ikke har blitt mindre den siste tiden.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Mandag skrev VG om et varsel fra mangeårig medlem av kontrollkommisjonen ved Gaustad sykehus i Oslo, der han slo alarm om ulovlig bruk av tvang ved sykehuset.

I et brev til helsemyndighetene har kommisjonsmedlem Trond Dale rapportert at både ledelsen ved det psykiatriske sykehuset – og kontrollkommisjonen som han selv er en del av – svikter pasientene.

Helseminister Bent Høie ønsker ikke å kommentere detaljene i Gaustad-saken, men sier at det er viktig med et søkelys på praksisen i psykisk helsevern.

– Jeg vil si på generelt grunnlag at det er viktig at behandlere, pleiere, pasienter, pårørende og kommisjonsmedlemmer varsler når de mistenker ulovlig tvangsbruk, sier Høie.

Kjenner du saken? Her er alle VGs psykiatriavsløringer

– Lite innsyn og åpenhet

VG har det siste året avslørt omfattende bruk av uregistrert og ulovlig tvang mot pasienter som er innlagt i psykisk helsevern – og avdekket i november at kontrollkommisjonene som skal sikre pasientenes rettssikkerhet unnlater å gripe inn.

Etter VGs avsløringer sa både helseministeren og sivilombudsmannen at de var bekymret for pasientenes rettssikkerhet. Høie sier at avsløringene som har kommet etter november viser at bekymringen var berettiget.

– Bekymringen har ikke har blitt mindre med tiden, sier han.

Helseministeren legger til at det generelt har vært lite innsyn og lite åpenhet om bruk av tvang i psykisk helsevern.

– Derfor må vi være forberedt på at det kan komme flere dårlige nyheter etter hvert som ulike aktører setter søkelys på praksisen og sier fra om det som skjer, sier Høie.

LES OGSÅ: Eline (25) ble beltelagt i fjor: – Den verste natten i mitt liv

Alvorlige forhold

Kommisjonsmedlem Trond Dale som varslet helsemyndigheten, utdyper overfor VG en rekke alvorlige forhold ved Gaustad, Oslo universitetssykehus:

• Sykehuset fremlegger ikke nødvendig dokumentasjon om tvangsbruken pasientene utsettes for. Et titalls ganger har kontrollkommisjonen måttet forlate sykehuset uten å ha sjekket dokumenter, slik de skal.

BEKYMRET: Trond Dale er medlem i kontrollkommisjonen ved Gaustad sykehus . Foto: Hallgeir Vågenes VG

• De fleste tilsyn skjer uten at leder av kontrollkommisjonen er tilstede. Dale hevder medlemmenes merknader til sykehuset blir sensurert eller fjernet fra tilsynsprotokollen

• Det blir ikke fattet vedtak hver gang en pasient er inn og ut av belter eller reimer. I stedet planlegger sykehuset beltelegginger over lengre tidsperioder, noe det ikke er åpning for i lovverket.

• Ved flere tilfeller har pasienter klaget på behandlingen de har fått, uten at disse klagene er behandlet i kontrollkommisjonen ved Gaustad sykehus.

Tidligere leder for kontrollkommisjonen Dale er medlem i, avviser påstandene:

– Det var 28 tilsyn eller besøk på Gaustad i 2016. Det er skrevet rapport for alle besøk. Leder eller nestleder var til stede på 24 av besøkene. Det som er skrevet fra andre medlemmene når leder eller nestleder ikke har vært til stede er tatt inn i tilsynsrapportene. Alle klagesaker over tvungent psykisk helsevern er selvsagt er behandlet, sier advokat Cato Johannessen.

Bli med inn på sykehuset: VG tilbrakte 12 timer på lukket avdeling

Møte om varsel

Oslo universitetssykehus har fått fremlagt kritikken mot Gaustad sykehus, men ønsker ikke å kommentere saken fordi det «nå er en pågående rapporteringsprosess».

GAUSTAD: Sykehuset er Norges eldste innen psykisk helsevern, og ligger ved Rikshospitalet i Oslo. Foto: Jørgen Braastad VG

Helseminister Bent Høie vil heller ikke gå inn i detaljene i varslersaken ved Gaustad sykehus:

– Jeg ser at kommisjonsmedlem Trond Dale og lederen av kontrollkommisjonen har ulike syn på hva som har skjedd. Jeg er derfor glad for at Helsedirektoratet nå følger opp og innkaller partene til et møte, sier han.

– Er det et behov for at også kontrollorganet kontrolleres?

Jeg vil avvente tvangslovutvalgets vurderinger av om dagens ordning bør endres, sier Høie og legger til at pasienter og pårørende har en åpning i lovverket for å bringe sakene inn for tingretten.

Haster mest med riktige tall

Helseministeren sier direktoratet har kommet langt i planleggingen av hvordan de fem millionene somStortinget bevilget ekstra for å styrke kontrollkommisjonene, bør brukes.

– Det vil ta tid å få gjennomført nødvendige endringer i systemer og kulturer, men jeg har vært tydelig på at det skal leveres resultater på området. Det som haster aller mest er å få korrekt rapportering av tvangsbruken, slik at vi kan se hvor det er behov for forbedringer.

I april i fjor avslørte VG at det var store mangler i den offentlige tvangsstatistikken i Norge. Etter at sykehusene fikk et nytt år på seg for å telle var det fortsatt store mangler, og etter et oppvaskmøte i februar, fikk de i oppdrag å telle manuelt.

Den nye fristen for riktig rapportering av tvangstall fra Helsedirektoratet er i begynnelsen av mai i år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder