LO-SPLITTELSE: Professor Frank Aarebrot sier 6-timersdagen har en kime til splittelse i LO. Han tror den reformen vil komme, stykkevis og delt.

LO-SPLITTELSE: Professor Frank Aarebrot sier 6-timersdagen har en kime til splittelse i LO. Han tror den reformen vil komme, stykkevis og delt. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

6-timersdagen kan bli politisk bombe for Støre

6-timersdagen kan bli en stor politisk utfordring for Ap-leder Jonas Gahr Støre allerede foran stortingsvalget neste år.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det mener professor Frank Aarebrot ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen.

– Hvis signalene fra Fagforbundet er riktig og 6-timersdagen vil kunne bli vedtatt på LO-kongressen neste vår, kan den saken bli en politisk bombe for Støre i valgkampen sommeren og høsten neste år, sier Aarebrot.

Ledere for Fagforbundet i flere store byer sier til VG i dag at det vil bli fremmet krav om 6-timersdag på LO-kongressen neste vår.

– Vi foreslo 6-timersdag på vår høstkonferanse, så vi er kjempefornøyd med at forbundsleder Mette Nord vil kjøre frem 6-timersdagen. Det er bare å rope hurra, sier leder Sara Bell i Fagforbundet i Bergen.

– Åtte av ti er uføre når de når pensjonsalder

Hun synes timingen er god.

– 6-timersdagen har vært diskutert i mange år, men tidspunktet er her nå, fordi folk må jobbe lenger før de blir pensjonert. Når åtte av ti helsefagarbeidere begynner pensjonslivet som ufør, da er det på tide med en slik reform. Det vil også åpne for at flere kan få jobb og det kan vi virkelig trenge, spesielt innen pleie- og omsorgssektoren, sier Bell.

Hun sier planen til Nord; først å få på plass pensjonsreformen og så kjøre 6-timersdagen fra rundt 2018 og fremover, er en god plan.

VENTER: Leder av Fagforbundet i Bergen, Sara Bell, sier hun er temmelig sikker på LO-kongressen vil vedta 6-timersdag neste år. Foto: Terje Bringedal , VG

– Ja, men den må kjøres frem og vedtas på LO-kongressen i 2017, som skal legge rammene for perioden 2017 til 2021; vi må gripe fatt i dette nå. Vi må sette oss med å prate med Ap-leder Støre og den nye Fellesforbund-lederen Jørn Eggum. Jeg håper og forventer stor tilslutning for 6-timersdagen på LO-kongressen, så Støre og Eggum bør lytte, sier Bell.

Aktuelt: Regjeringen slakter 6-timersdag

– Fases inn over mange år

Aarebrot sier det er mange usikkerhetsmomenter.

– Hvis det fortsatt er lav oljepris, høy ledighet neste år og vanskelig norsk økonomi, vil 6-timersreform bli tungt å argumentere for og lettere å avvise for de som vil det.

Aarebrot tror det uansett er langt frem til det norske folk får 6-timersdag.

– Det vil eventuelt bli faset inn over mange år og lønnsoppgjør utover på 2020-tallet, fra 7,5 til seks timers uke, kanskje med en halvtime i første omgang.

– Og den kommer trolig først i sektorer hvor behovet er størst: Innenfor eksempelvis hjelpepleieryrket er det et reelt behov, som kan føre til at store kvinnegrupper i brøkstillinger kan få full jobb og betydelig lønnsopprykk.

Aktuelt: Hver tredje jobb skal bort

– «Gutta på gølvet»

– Men det blir ikke kø av demonstranter blant mine professor-kollegaer for 6-timersdagen, fordi de ikke trenger den. Jeg tror heller ikke at det er den fremste kampsaken til «gutta på gølvet» i LO, sier Aarebrot:

– Kjøres 6-timersdagen knallhardt, har den kime til splittelse i LO. Sverige er delt i to hovedorganisasjoner, en for offentlig og en for privat sektor. I Norge er de samlet. For Fagforbundet og store kvinnegrupper i offentlig sektor kan 6-timersdag være både bra og nødvendig, mens virkeligheten ser annerledes ut i Fellesforbundet og privat sektor, hvor produktivitetshensynene er mye viktigere, fordi det dreier seg å beholde jobben, sier Aarebrot.

Her er 6-timerssignaler fra Fagforbundet i de store byene:

Trondheim

– Vi er helt på linje i denne saken; 6-timersdagen bør løftes frem på LO-kongressen neste år. Det har vært mange gode prøveprosjekter og det er en god reform for fremtiden. Den bør sluses inn trinnvis over flere lønnsoppgjør, sier leder Kristin Sæther i Trondheim Fagforbund.

Les også: Kampen om makten i LO

Oslo

– 6-timersdag er forbundets politikk og det støtter vi. Og jeg tror også at det vil komme på LO-kongressen neste år, sier leder i Fagforbundet i Oslo, Mari Sanden.

Men hun sier det er en rekke forhold og utfordringer som må avklares det neste året.

– Fagforbundet i Oslo har 600 ulike arbeidsgivere og bedrifter med svært ulike utgangspunkt. Det er sektorer som har større behov for 6-timersdag enn andre.

– Jeg er også kritisk til at vi skal gi gjennom nulloppgjør. Vi har store lavtlønnsgrupper som trenger å bli hevet i oppgjørene fremover og det rimer dårlig med oppgjør hvor det knapt skal gis penger. Dette er noen av en rekke forhold vi må gjennom, sier hun.

Tromsø

– Vi hadde saken oppe på tariffkonferansen i Troms nylig, hvor det ble flertall for at 6-timersdagen bør innføres for enkeltgrupper, for å sikre at flere evner å stå lenger i jobb. Hvilke grupper må vi komme tilbake til, sier hovedtillitsvalgt Ragnhild Hakkebo i Fagforbundet i Tromsø.

Stavanger

Leder Margrete Kaarvaag i Fagforbundet i Stavanger er eneste avdeling blant de fem største byene, som ikke har behandlet eller vil mene for mye om 6-timersdagen akkurat nå.

– Vi har ikke behandlet det. For tiden er vi mer opptatt av at folk skal beholde jobbene sine her i Stavanger, så det er vårt fokus nå, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder