Høyres parlamentariske leder Trond Helleland mener en innstramming i trygdereglene for flyktninger vil oppfordre innvandrere til å delta i arbeidslivet. Foto: Terje Bendiksby NTB scanpix

Studie: Integreringen går feil vei – Slik vil politikerne løse det

En ny rapport viser at integreringen går feil vei. – Regjeringens forslag om å stramme inn trygdereglene for flyktninger vil få flere i jobb, mener Høyre. – Helt feil, mener SV.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Onsdag skrev VG om en ny studie om flyktninger i arbeidslivet. Den viser at integreringen går feil vei. Fem år etter ankomst er færre flyktninger i arbeid og flere støtter seg på trygdegoder.

–Dette viser hvor viktig det er at verdens rauseste velferdsstat har en streng og rettferdig innvandringspolitikk som stiller krav om aktivitet og arbeid til de som kommer hit, sier Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre.

Bakgrunn: Ny studie: Integreringen går feil vei

Regjeringen har fremmet et forslag som skal stramme inn trygdereglene for flyktninger.

Forslaget går blant annet ut på å øke botidskravet for å motta trygdeytelser fra tre til fem år. Regjeringen vil også stille krav om fem års botid for å motta kontantstøtte, og frata flyktninger retten de har i dag til fulle pensjons- og trygdeytelser.

–Dette vil føre til et sterkere press på å holde seg i arbeidslivet, og bidra til at flere blir aktive jobbsøkere eller blir stående i jobben de allerede har, sier Helleland.

Les også: Flertallet mener flyktninger bidrar positivt

Han mener resultatene i den nye studien er dårlig nytt for velferdsstaten, og at det naturlige ville være om arbeidsdeltakelsen blant innvandrere gikk opp etter flere år i Norge. Høyrepolitikeren tror gunstige trygdeordninger har blitt en enkel utvei for mange.

–Jeg sier ikke at det er mange som frivillig velger å slutte i jobben sin, men vi må likevel sørge for et system som stimulerer folk til å stå i arbeid. Vi må ha mer fokus på dette, og mindre fokus på trygdeordninger, sier Helleland.

– Fattigdom får ikke folk ut i arbeid

Høyre mener Arbeiderpartiet og SV nå må svare på om de ønsker å styrke arbeidslinjen, eller om de de vil styrke trygdelinjen.

Les også: Strammer inn reglene for permanent opphold

SVs Karin Andersen stiller seg ikke bak forslaget regjeringen har fremmet. Hun mener forslaget ene og alene vil føre til fattigdom, færre i arbeid og at staten dytter utgifter på kommunene.

NEGATIV: Karin Andersen (SV) mener forslaget regjeringen har fremmet vil føre til dårligere integrering av innvandrere. Foto: Frode Hansen VG

– SV vil ha en virkelig arbeidslinje med muligheter, ikke en fattigdomslinje, sier hun.

Andersen mener regjeringen har ført en politikk som skaper usikkerhet blant innvandrere.

Fikk du med deg? SV raser mot Listhaugs asylplan

– Folk som kommer til Norge må selvfølgelig gjøre alt de kan for å integrere seg og lære seg den norske måten å leve på. Vi må alle bidra og slippe dem til så de kan få mulighet til å forstå dette samfunnet. Forestillingen om at fattigdom får folk i arbeid har jeg aldri delt, sier Andersen.

Stortingsrepresentanten legger til at forslaget regjeringen har fremmet vil virke mot sin hensikt, og at man heller må sørge for god norskopplæring, solid helsesjekk og et lenger kompetanseløp.

Les også: Refser justisministeren – Gjør for lite for å hjelpe sexslaver

–Å straffe folk som kanskje er skadet av krig ved å ta fra dem en trygg inntekt, får ingen i jobb.

Ber Høyre «rydde opp i eget reir»

Arbeiderpartiet har forslaget oppe til vurdering, men har ikke tatt stilling til det ennå.

– Vi skal stille krav til de som kommer, og vi skal også stille opp. Arbeiderpartiet støtter arbeidslinja, men først og fremst må Høyre ta ansvar for de resultatene de har sørget for i løpet av sin tid i regjering. Den viser en negativ utvikling når det gjelder sysselsettingsgraden for innvandrere, sier APs Helga Pedersen.

KUTT: APs Helga Pedersen mener regjeringens kutt i norsk opplæring er noe av det som skaper en dårligere integrering. Foto: Trond Solberg VG

Også hun viser til at regjeringen har kuttet i norskopplæringen, og mener Høyre nå må rydde opp i eget reir.

Les også: Vil at domstolene skal avgjøre statsborgerskap-spørsmål

– Høyre skal være varsomme med å fremstille dette forslaget som et tiltak, når de samtidig har styrket ordninger som for eksempel kontantstøtten. Denne er et soleklart brudd på arbeidslinjen, og vi vet at den blant annet bidrar til å holde innvandrerkvinner hjemme.

Pedersen understreker at hovedoppgaven til politikerne i denne sammenhengen er å kvalifisere innvandrere for det ordinære arbeidslivet fremfor å akseptere at disse menneskene skal inn i lavtlønnsyrker på permanent basis.

– Man må hele tiden gjør en vurdering av de trygdeordningene vi har slik at det lønner seg å jobbe, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder