VIL HA BEDRE RETTSVERN: Kristin Halvorsen, kunnskapsminister og SV-leder. Foto: Frode Hansen

Stig Even plaget medelever i en årrekke:
- Mobbere bør straffes hardere

Nå vil kunnskapsministeren gi mobbeofre bedre rettsvern

(VG Nett) Ofre for grov mobbing nektes erstatning, og får ikke gjennomslag i rettsvesenet. Nå vil regjeringen gjennomgå loven på nytt.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL
BRY DEG PÅ FACEBOOK

VG har i løpet av de siste dagene fortalt flere rystende historier fra den norske mobbehverdagen.

Skolestatsråd Kristin Halvorsen (SV) er allrede godt i gang med å se på mulighetene for å styrke ofrenes rettsvern.

- Vi går nå gjennom lovverket. Det kan være at dette rettsvernet er for dårlig, at vi ikke i tilstrekkelig grad klarer å ta mobbingen nok på alvor, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen til VG Nett.

VIS OSS AT DU BRYR DEG:Send oss ditt bilde

Mobberne enig

Også folk som tidligere har mobbet andre, er opptatt av at det må svi hardere å være en mobber.

ENIG I AT RETTSVERNET BØR STYRKES: Stig Even Eide (18) har selv tidligere mobbet andre. Han mener mobbing må slås hardere ned på. Foto: Privat

Stig Even Eide (18) har dårlig samvittighet for mobbingen han bidro med.

- Jeg stengte medelever inne på rom, drev fysisk mobbing og holdt på verre i årene på ungdomsskolen. I ettertid har jeg skjønt at dette faktisk var kriminelle handlinger. Dette er så alvorlig for de som blir rammet, at mobbere bør straffes hardere. Nå går mobberne fri og slipper å ta ansvar for sine handlinger, sier Eide til VG Nett.

Hyret inn eksperter

Til å vurdere lovverket har Kristin Halvorsen hentet inn eksperthjelp fra Universitet i Oslo (UiO).

- Praksis viser at det er vanskelig å få bevist i tilstrekkelig grad at skolene skulle ha grepet inn mot mobbingen. Ut fra hva jeg har sett av dommer i denne typen saker, er domstolene ikke gode nok til å håndtere mobbing og elevers rett til et godt psykososialt arbeidsmiljø, sier Simen Warp til VG Nett.

Sammen med forsker i utdanningsrett, Trond Erik Welstad ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, har han fått i oppdrag fra kunnskapsminister Kristin Halvorsen å gå gjennom rettspraksis på området.

Bakgrunnen er at kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) ønsker å forbedre elevenes rettsvern og klargjøre lovverket.

En gjennomgang av mobbesaker i rettsvesenet både fra Universitetet i Oslo og fra VG viser at det knapt finnes eksempler på dommer der mobbeofre har fått erstatning eller vunnet rettssaker.

Vant og tapte

Mobbeoffer Jarle Skjørberg, som omtales i en annen sak i VG i dag, vant i tingretten og ble tilkjent en erstatning på 3,2 millioner kroner.

Men han tapte i lagmannsretten etter at Oslo kommune anket. Retten fant ikke bevisene sterke nok for at Jarle fortjente erstatning for mobbingen.

VIL HA BEDRE RETTSVERN: Kristin Halvorsen, kunnskapsminister og SV-leder. Foto: Frode Hansen Foto:

- Mangler kompetanse

- Jeg er veldig usikker på om rettssalen er riktig arena for å løse mobbesaker, sier forsker Trond Erik Welstad til VG.

Sammen med kollega Simen Warp går han gjennom rettspraksis i bruken av paragraf 9 A i Opplæringsloven - om elevenes rett til et godt psykososialt arbeidsmiljø på skolene.

Welstad minner om at mobbesaker i skolen dreier seg om hvordan hver enkelt elev opplever skolemiljøet.

- Det er mye fokus på programmer og tiltak mot mobbing, men lovverket skal ivareta noe mer enn å slå ned på mobbing. Eleven har faktisk rett til et psykososialt miljø som virker fremmende på trivsel og læring, minner Welstad om.

Simen Warp, som jobber med en hovedoppgave om bruken av Opplæringsloven, paragraf 9A, mener domstolene mangler kompetanse på å håndtere denne typen saker.

- I enkelte av erstatningsdommene ser man at det hjelper lite om eleven har følt seg mobbet og sagt i fra om det så lenge de ansatte har vært av en annen oppfatning, sier Warp.

Han skal sammen med Trond Erik Welstad levere sin utredning til Kunnskapsdepartementet, etter planen, før sommerferien.

Les alle sakene om mobbing i vår spesial!

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder