HET POTET: EØS-saken er en het potet på LO-kongressen denne uken. Påtroppende LO-leder Hans Christian Gabrielsen (f.v), avtroppende nestleder Tor Arne Solbakken og avtroppende LO-leder Gerd Kristiansen vil alle beholde EØS-avtalen, men om de får flertall er usikkert.

HET POTET: EØS-saken er en het potet på LO-kongressen denne uken. Påtroppende LO-leder Hans Christian Gabrielsen (f.v), avtroppende nestleder Tor Arne Solbakken og avtroppende LO-leder Gerd Kristiansen vil alle beholde EØS-avtalen, men om de får flertall er usikkert. Foto: Trond Solberg VG

Ny måling: Fire av ti vil vrake eller reforhandle EØS-avtalen

Det er nå flere nordmenn som ønsker å vrake eller reforhandle
EØS-avtalen, enn som er tilhengere av den. Ledelsen i Ap og LO advarer mot løsrivelse.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Måling Infact har utført for VG kan nok få det til å klirre i krystallglassene i NHOs høyborg på Majorstua og i ølglassene rundt Aps og LOs høyborg på Youngstorget, hvor LO-kongressen pågår denne uken.

Her går ledelsen inn for å bevare EØS-avtalen, mens det er sterke krefter som både vil reforhandle og fjerne den foran voteringen fredag.

Sjekk ut: - Stuer bort penger til Stein Erik Hagen

Hovedtallene

Infact har spurt et representativt utvalg nordmenn om deres syn på EØS-avtalen. Riktig nok er det svaralternativet om at avtalen bør beholdes som i dag, som flest sier seg enig i.

Men det som virkelig bør bekymre EØS-tilhengerne, er dette: Av dem som har gjort seg opp en mening om spørsmålet, er det nå flere som mener Norge enten bør gå ut av eller reforhandle EØS-avtalen, enn som mener at den bør bestå som i dag. Samtidig oppgir nesten en fjerdedel at de ikke vet hva de mener om spørsmålet:

** 35 prosent mener avtalen bør bestå.

** 27 prosent mener den bør reforhandles.

** 15 prosent mener den bør sies opp.

** 23 prosent vet ikke.

VG har ikke sammenlignbare tall fra tidligere undersøkelser, men i november i fjor spurte Sentio om folk var for eller mot selve EØS-avtalen. Da svarte 53 prosent at de var for avtalen, mens 29 prosent var motstandere av den, i undersøkelsen som ble gjort på oppdrag for Nationen og Klassekampen.

– Har tjent oss godt i 25 år

Jørn Eggum, leder av LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, mener VGs meningsmåling gjenspeiler stemningen på årets kongress.

– At folk er skeptiske til EØS-avtalen har jeg stor forståelse for. Vi er delt i synet i mitt forbund også. Dette har vært et omstridt spørsmål lenge, men jeg mener EØS-avtalen har tjent oss godt i 25 år, sier Eggum til VG.

LO-kongressen: Vil ta skrittet mot sekstimersdagen

Fellesforbundet, som er også forbundet til den påtroppende LO-lederen Hans Christian Gabrielsen, har advart kraftig mot å reforhandle eller si opp EØS-avtalen.

– Ny situasjon

– Når stadig flere er kritisk til dagens avtale, hva skal man gjøre med det?

– Det er en ny situasjon. Vi er derfor opptatt av at vi ikke skal gjøre noe vi kan angre på i fremtiden. Storbritannia holder på å forhandle om å komme seg ut av EU. Den avtalen de kommer til å fremforhandle, kan være noe Norge kan gripe fatt i på et senere tidspunkt. Derfor bør vi beholde det vi har i dag og se hvilke muligheter som kommer i fremtiden, sier Eggum.

LO-leder Gerd Kristiansen tolker ikke målingen negativt.

– Målingen viser at bare 15 prosent vil si opp EØS-avtalen. Det er et tegn på at avtalen har tjent oss godt i 25 år. Jeg skjønner at VG får flere klikk med å vinkle det annerledes, men tallenes tale er tydelig, sier Kristiansen.

Hun sier EØS-avtalen er dynamisk.

– Og vi vil fortsette å utvikle den. Norske forhandlere sitter jo i ekspertgrupper som forhandler frem nye regler og standarder hele tiden, sier hun og fortsetter:

– Vår egen undersøkelse viser at våre medlemmer vil holde på EØS-avtalen. Det hjelper jo heller ikke på populariteten til EØS at vi har en regjering som ikke utnytter det handlingsrommet vi har. Der har vi mye å gå på.

Les: Venstre bekymret over EØS-motstanden

Ap: – Ikke så mange misfornøyde

Under 1.mai-markeringene i Oslo mobiliserte nei-siden kraftig. Da var Ap-leder Jonas Gahr Støre taus om EØS-striden og nevnte det ikke med et ord i sin tale. Da VG tok kontakt tirsdag, hadde ikke Støre anledning til å kommentere EØS-meningsmålingen.

Sjekk ut: Ap-Støre taus om EØS-strid

Anniken Huitfeldt, som leder utenrikskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, svarer imidlertid at hun synes tallene viser en god oppslutning EØS-avtalen.

– At det bare er 15 prosent som vil si opp avtalen er en ganske liten oppslutning i forhold til de partiene som nå sier de vil jobbe for å si opp EØS-avtalen, sier Huitfeldt.

– 41 prosent oppgir at de er misfornøyde med dagens avtale. Synes du ikke det er et høyt tall?

– Jeg tolker ikke tallene slik at så mange er misfornøyde. Men vi må bruke handlingsrommet som er i avtalen og ta konfrontasjoner når det trengs, slik den rødgrønne regjeringen gjorde i flere spørsmål, sier Huitfeldt.

TROR IKKE PÅ REFORHANDLINGER: Aps Anniken Huitfeldt. Her under Arbeiderpartiets landsmøte på Folkets Hus. Foto: Trond Solberg VG

SV: – Inspirerende tall

SV gikk på sitt landsmøte inn for å reforhandle EØS-avtalen. SV-leder Audun Lysbakken deltar på LO-kongressen og mener VG-målingen gir god medvind til nei-siden:

– Det er sterke tall for oss som er kritiske til EØS. Det viser at det er en betydelig uro der ute rundt avtalen, og et ønske om at vi skal gjøre det SV sier vi skal gjøre, nemlig å få til en bedre avtale for Norge, sier Lysbakken.

SV-lederen synes det er underlig at ikke både EØS-tilhengere og motstandere i Norge ikke er enige om å sjekke ut hvorvidt det er mulig for Norge å få en bedre EØS-avtale i lys av blant annet Brexit.

Les: Den nye LO-sjefen sier nei til EU

– Jeg tror også de store partiene vil måtte bli mindre avvisende til dette etterhvert. Sånn sett er meningsmålingen en inspirasjon for oss, sier Lysbakken.

«Mindre avvisende» er ikke stikkordet for Arbeiderpartiet. Huitfeldt i Ap sier en reforhandling av EØS-avtalen ikke vil tjene norske interesser:

– Vi må huske at da avtalen ble inngått, forhandlet vi med 12 EU-land. De hadde interesse av å inkludere Norge. Nå er det 27 EU-land. Ved å åpne for å reforhandle risikerer vi også å miste fordeler for Norge og norsk økonomi. Da må vi se hva som er realistisk. Dagens avtale tjener norske interesser godt. Se på de problemene Storbritannia står i – ingen ønsker seg i nærheten av det.

Fikk du med deg denne: Slik at Støres regjering bli

– Kan du garantere at Ap vil utnytte handlingsrommet om det blir regjeringsskifte til høsten?

– Vi brukte handlingsrommet i økende grad da vi satt i regjering. Da vi var uenige med EU, tok vi det opp. Vi må se fra sak til sak om det tjener norske interesser at vi tar konfliktene og ikke bare føyer oss etter alt, sier Huitfeldt.

INSPIRERT AV TALL: SV-leder Audun Lysbakken, her på Karl Johan tidligere i vår. Foto: HELGE MIKALSEN, VG Foto: Helge Mikalsen VG

– Vi har ikke vært flinke nok

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i NHOs største forening, Norsk Industri, sier det er frustrerende å se at motstanden mot EØS-avtalen vokser.

– Vi har ikke vært flinke nok til å formidle hvor utrolig viktig EØS-avtalen er for norske arbeidsplasser, og at den sikrer grunnlaget for hele velferdsstaten vår. Over 60 prosent av all vår eksport går til EU. Det sier seg selv at usikkerhet rundt en slik trygg ramme, vil være uheldig.

Han sier de ikke tror det er realistisk at Norge skal kunne få reforhandle en EØS-avtale som sikrer norske arbeidstakeres rettigheter på en bedre måte. Samtidig erkjenner han at det ikke er noe godt signal når EØS-motstanderne kan vise at Norge har godkjent 11 013 EØS-direktiv siden 1994 og sagt nei til 0.

– Det er liten tvil om at norske politikere har vært for passive. Det hadde vært mulig i viktige saker å stå opp og si at et direktivet ikke passer for norske forhold. Og så har de vært for passive i prosessene når direktiv blir laget: Norge bør jobbe mer for å sitte i ekspertutvalg som legger premissene for hvordan direktiv blir utformet.

Han finner litt trøst i tallene:

– Det er fortsatt slik at det er flere som vil beholde EØS-avtalen, enn å avvikle den. Jeg tror mange endel som sier de vil reforhandle kanskje ikke vet hvilken prosess det vil være.

Sjekk ut: NHO-lederen langer ut mot LO-Gerd

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder