UFORSTÅELIG: Medmor Hanne Langseth-Eide fra Tromsø synes det er vanskelig å forstå NAVs begrunnelse for at de ikke tilpasser nødvendige skjemaer for foreldre for likekjønnende par. Foto: privat

Hanne måtte signere som «far» hos NAV - tre år senere har ingen ting skjedd

I 2014 oppfordret medmor Hanne Langseth-Eide (37) NAV om å tilpasse nødvendige skjemaer for likekjønnede par. Tre år senere har endringene fortsatt uteblitt.

Siri Stensland
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Det har snart gått tre år siden vi tok runden med NAV og oppfordret dem om å tilpasse nødvendige skjemaer for foreldre for likekjønnede par. Jeg må innrømme jeg ble både overrasket og skuffet da jeg fant ut dette fortsatt ikke har skjedd, forteller Langseth-Eide til VG.

VG skrev nylig om medmor Oda Gilleberg (32) som reagerer på at medmødre fremdeles må signere som «far» hos NAV. Likestillings- og diskrimineringsombudet sendte nylig et brev til NAV hvor de krevde en begrunnelse for hvorfor slike skjemaer ikke er tilpasset likekjønnede par.

Forrige uke fikk LDO svar. I brevet påpeker NAV at de forvalter lovverket som Stortinget har vedtatt, og at det er lovteksten i paragraf 14-5 i folketrygdloven som medfører at medmor må definere seg som far. Der står det at «foreldrepenger kan ytes til barnets mor og far».

Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Inger Bjurstrøm, oppfatter svaret fra NAV som svært utilfredsstillende.

– Barneloven slår fast at medmor har de samme rettighetene som far i alle lover. Da bør det være fullt mulig å endre skjemaene, uavhengig av hvilken lov NAV forholder seg til, sier Bjurstrøm.

Visste du dette? 490 har fått nytt kjønn fra staten

– Lovverket ikke til hinder for at skjemaer endres

I 2014 ble ekteparet Hanne Langseth-Eide og Benedicte Langseth-Eide foreldre til lille Live. Etter å ha sett seg lei av at Hanne måtte signere som «far» på en rekke nødvendige skjemaer for foreldre, besluttet de våren 2014 å kontakte NAV via e-post for å oppfordre dem til å tilpasse skjemaene sine for likekjønnede par.

– Ettersom de lovet oss at det ville bli endringer i skjemaer og informasjonshefter i løpet av sommeren, ble vi ble utrolig skuffet da dette ikke skjedde. Det er lovbestemt at medmor har samme rettigheter og plikter som en far, hvorfor skal det ta så lang tid å få tilpasset gjeldende skjemaer og informasjonshefter?

– Begrunnelsene til NAV for å ikke bruke «medmor» i skjemaene var også veldig merkelige. At setningene vil bli mindre leservennlige, at det handler om plasshensyn og at det blir rotete skjemaer - er begrunnelser jeg ikke synes er gode nok. Det er veldig liten praktisk endring å implementere ordet «medmor» i skjemaene. Det burde være svært overkommelig for NAV å gjøre.

NAV ønsker ikke å kommentere ytterligere hva gjelder e-postene som har blitt sendt mellom de og ekteparet Langseth-Eide.

Saken fortsetter under bildet.

KLAR TALE: Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Inger Bjurstrøm, mener det er på tide at... Foto: KIMM SAATVEDT

I 2007 konkluderte Barne- og likestillingsdepartementet i en proposisjon til Stortinget med å ikke endre alle aktuelle lover knyttet til det å være far til et barn, men heller lage en ny regel i Barneloven (paragraf 4 a). Der står det at «regler i lov eller forskrift som gjelder om eller for en far, på samme vis gjelder om eller for en medmor».

– Dette betyr at «far» i for eksempel folketrygdloven skal leses som «far eller medmor». Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for utforming av skjemaer og for øvrig informasjon til brukerne. Lovverket er ikke til hinder for at NAV endrer skjemaene sine, skriver kommunikasjonsrådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet, Ingrid Brandal Myklebust, til VG.

NAV er enige i at lovverket ikke er til hinder for å utforme tilpassede skjemaer, men legger til at en justering i lovverkets begrepsapparat ville gjort tilpasningene enklere for dem.

– Det er, som presisert, ingen forutsetning for at disse lovtekstene endres, men NAV har et ansvar for å ivareta en helhet der det er flere ting som henger sammen, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Brandal Myklebust i Barne-og likestillingsdepartementet til VG.

Les også: Kjell (63) og Erik (70) er det første homofile paret som giftet seg i kirken

Ser på mulighetene for å endre teksten

UNDER UTVIKLING: Seksjonssjef i NAV, Magne Flaadby, forteller til VG at de fremover vil jobbe for å levere moderne og gode løsninger som passer godt til dagens familiemønster. Foto: Ingar Næss

NAV skriver at de naturligvis vil ta med seg LDOs hensyn inn i utviklingsarbeidet sitt som vil pågå fremover mot 2019.

Bjurstrøm synes et tidsperspektiv på opptil to år for å vurdere en endring er uholdbart.

– Det har allerede gått åtte år siden medmødre fikk fullverdige rettigheter som foreldre. Jeg kommer derfor til å be NAV og departementet om et møte. Dette må man bare få orden på, utdyper Bjurstrøm.

Seksjonssjef i NAV, Magne Fladby, sier til VG at de nå ser på mulighetene til å endre teksten i søknadsskjema og endringsskjema for foreldrepenger raskt.

– Brukerne skal ikke behøve å måtte vente i to år på akkurat dette, men vi vil trolig ikke kunne realisere fullgode løsninger, med endringer i all relevant informasjon, vedtaksbrev o.l. for de ulike brukergruppene på veldig kort sikt.

Langseth-Eide er tydelig på hva en så «liten» endring vil bety for dem det gjelder.

– Det vil ha stor betydning for den enkelte medmor og gruppen det gjelder, samt ha en viktig signaleffekt utad. Tenk på alle foreldre som søker og fyller ut disse skjemaene. Det at det står far/medmor vil bidra til opplysning og økt bevissthet om at medmødre faktisk har samme rettigheter som far. Og det gjør at man blir inkludert som det man faktisk er - en medmor, forteller hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder