STARTER PÅ NYTT Justisminister Anders Anundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sjøsetter nå en ny terrorøvelse for politi og forsvar fra 2017. Bildet er tatt da de mottok rapporten om Forsvarets bistand til politiet fra utvalgsleder Arne Røksund (t.h.) 30.september. Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix

Regjeringen: Ny fellesøvelse for politi og forsvar neste år

Solberg-regjeringen mener at de er i ferd med å løse konfliktene mellom politi og forsvar, om hvem som skal bekjempe terror.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Neste år lanserer justisminister Anders Anundsen (Frp) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) en felles kontraterror-øvelse som har fått navnet «Nordlys».

«Den nye årlige øvelsen, «Nordlys», vil øve et bredt spekter av terrorscenarier og bidra til politiet og Forsvaret er samordnet og best mulig kan utnytte felles nasjonale ressurser», skriver de to statsrådene i en felles skriftlig uttalelse til VG.

Regjeringen besluttet mandag at øvelse Nordlys skal gjennomføres første gang i 2017.

Revirkamp

Anundsen og Eriksen Søreide kommenterer med dette VGs avsløring tirsdag morgen, om at Forsvaret og politiet ligger i åpen strid med hverandre om ansvaret for å bekjempe terroraksjoner til havs, såkalte maritime kontraterror-operasjoner.

Les mer her: Full strid om terrorbekjempelse

I rapporten fra en arbeidsgruppe ledet av den tidligere admiralen Arne Røksund, skriver flertallet at det «lenge har pågått revirkamp og rivalisering rundt maritim kontraterror, og at denne betente situasjonen også har hatt en uheldig smitteeffekt over på forholdet mellom justissektoren og forsvarssektoren mer generelt».

Går stadig bedre

Men statsrådene Anundsen og Eriksen Søreide, med ansvar for henholdsvis politi og forsvar, går langt i å ta avstand fra denne beskrivelsen, slik de ser det:

«Politiet og Forsvaret utvikler et stadig bedre og dypere samarbeid», skriver de to i eposten til VG.

Anbefalingen om en helt ny øvelse kommer fra en annen arbeidsgruppe som har arbeidet med et nytt øvingskonsept etter den nåværende bistandsinstruksen om Forsvarets bistand til politiet.

Les også: Lettere for politiet å få hjelp fra Forsvaret

Egen maritim antiterror-tropp

For halvannen uke siden kom også rapporten fra Arne Røksund og hans arbeidsgruppe, hvor flertallet foreslo å gi ansvaret for all terrorbekjempelse til havs til Forsvaret.

De foreslår også å opprette en egen tropp med soldater fra Forsvarets Spesialkommando i antiterrorberedskap på FSK's base Vealøs i Horten kommune. Oppgaven deres vil være å slå til mot terrorangrep mot oljeinstallasjoner og skip i fart.

Her kan du lese hele rapporten fra Røksund-utvalget.

Forbedringspotensiale

Mindretallet, politiets to representanter i utvalget, insisterer på at den lokale politimesteren fortsatt skal ha ledelsen dersom terror rammer oljeinstallasjoner eller skip i fart, i tråd med den nye lovbestemmelsen om Forsvarets bistand til politiet.

Ine Eriksen Søreide vil ikke forskuttere utfallet når regjeringen skal behandle forslagene fra Røksunds arbeidsgruppe:

«Vi har nylig fått rapporten overlevert, og vi vil nå sette oss inn i den. Vi ser at rapporten bl.a peker på et forbedringspotensiale rundt fordeling av ansvar og oppgaver knyttet til maritime kontraterror-operasjoner. Det er viktig at Forsvaret og politiet samarbeider godt og effektivt, og regjeringen vil etter en kort høringsrunde behandle rapporten og forslagene i den», skriver Søreide i eposten til VG.

Øvde hver for seg

I sommer ble øvelse Gemini avviklet som to separate øvelser for Forsvaret og politiet, etter at de har øvd sammen på maritim kontraterror i en årrekke.

Generalløytnant Rune Jakobsen, sjefen for FOH, Forsvarets operative hovedkvarter, opplyser til VG at de to skarpe statsetatene på forhånd var enige om at det ikke var mulig å trene på «skip i fart-hendelse» med politiet, på grunn av knapp tilgang på helikopterressurser.

Øvelsens objekt var et terrorangrep mot en installasjon på sokkelen, langt til havs.

Samtrener på øvelse Tyr

«Forsvaret og politiet var derfor på forhånd enige om at den årlige samtreningen i 2016 skulle foregå på politiets årlige øvelse Tyr. Det er således ikke riktig å si at øvelse Gemini ble delt i to, men at den årlige samtreningen mellom Beredskapstroppen og Forsvarets spesialstyrker blir gjennomført på øvelse Tyr», skriver FOH-sjefen i en epost til VG.

Han ønsker heller ikke å kommentere Røksund-rapportens anbefaling.

Øvelse Tyr, som ledes av Politidirektoratet, skal gjennomføres senere i høst.

Ifølge VGs opplysninger vil øvelse Gemini bli videreført som Forsvarets øvelse, med formål å sertifisere spesialstyrkene som altså er øremerket til å bli satt inn i maritime kontraterror-operasjoner. Øvelse Tyr kan imidlertid bli en del av den nye øvelse Nordlys i fremtiden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder