FORTSETTER: Marie Sneve Martinussen og Bjørnar Moxnes klargjør at de ønsker gjenvalg som Rødts lederduo. Men de drar til landsmøtet i april med ulikt syn på norsk våpenstøtte til Ukraina,

Rødt-ledelsen tar gjenvalg: Moxnes sier ja til våpeneksport – fra andre land

Bjørnar Moxnes sier ja gjenvalg som leder i Rødt. Han støtter at andre land kan eksportere våpen til Ukraina, men vil fortsatt ikke gi partiet noe råd om norsk våpenstøtte.

Publisert:

– Det ville vært spinnvilt, og det ville vært å falle Ukraina i ryggen, dersom vi skulle forsøke å hindre at andre land gir våpenstøtte, sier Rødt-lederen til VG.

Han legger til at Rødt aldri har gått inn for noen våpenembargo mot Ukraina, at det står partiet samlet bak, og at Rødt kun har sagt nei til norske våpendonasjoner.

Rødt har sitt landsmøte i april. Der skal partiets syn på våpendonasjoner endelig avklares, etter en lang og skarp intern debatt.

Også første nestleder Marie Sneve Martinussen takker ja til gjenvalg. I motsetning til lederen mener hun at Norge skal gi våpen.

– Jeg vil nok si noe om mitt syn på våpensaken før landsmøtet, sier Moxnes.

– Er du reelt i tvil om hva du skal mene?

– Ja, det har jeg vært åpen om siden februar 2022. Rødts linje har vært å ikke å gi våpen, men annet forsvarsmateriell. Hvordan vi best stiller opp for ukrainerne og mot Russlands imperialistiske angrepskrig er en viktig sak for Rødt som antiimperialistisk parti, og derfor følger jeg debatten nøye, sier Rødt-lederen.

Endrer ikke norsk politikk

Rødt er det eneste partiet på Stortinget som går imot norske våpendonasjoner til Ukraina.

– Hvis Rødt på landsmøtet vedtar å støtte norske våpendonasjoner, så vil ikke det endre på norsk politikk i seg selv. Men det skal ikke være noen unnskyldning for ikke å ta stilling i et av de viktigste spørsmålene i vår tid. For det er udiskutabelt at partiet tar massiv avstand fra Russland som aggressor, og som har startet en erobringskrig midt i Europa, sier han.

Rødt på Stortinget har foreløpig løst dette dilemmaet ved å støtte opp om den store norske Ukraina-pakken med 75 milliarder kroner til Ukraina over fem år. Og så la Ukraina selv bestemme hvordan de vil bruke den andelen som ble øremerket til våpenstøtte.

For, som Moxnes sier:

– Ukraina er helt avhengig av våpenstøtte utenfra. Alle ser det, at uten våpen taper de. Uten våpen vil Putin få viljen sin. Spørsmålet som diskuteres nå er om Norge kan spille en annen rolle som en nabo til Russland, for eksempel å legge til rette for fredsforhandlinger.

– Kan ikke Norge legge til rette for dette, og samtidig donere våpen?

– Jeg mener jo det, men det mener foreløpig ikke Bjørnar, sier Marie Sneve Martinussen.

NESTE STEG: Rødt er blitt seks-syv ganger så stort mens Bjørnar Moxnes og Marie Sneve Martinussen har ledet partiet. Nå vil de inn i vippeposisjon i flest mulig kommuner.

Søker gjenvalg

De to i Rødt-ledelsen deler en pizza med VG for å fortelle at de har varslet valgkomiteen om at de stiller seg til rådighet for gjenvalg på landsmøtet som starter 21. april i Stavanger.

Valgkomiteens innstilling skal være klar om noen dager. De skal finne en ny andre nestleder etter Silje Josten Kjosbakken, og ny partisekretær etter Benedikte Pryneid Hansen.

Men Moxnes og Martinussen, som har ledet Rødt sammen siden 2012, er klare til å fronte partiet inn i kommunevalgkampen til høsten.

– Vi har vokst fra 2000 medlemmer i 2012, til 14 000 nå. Vi har løftet oss fra 1,1 prosent oppslutning til seks-syv prosent. Vi er blitt en maktfaktor i norsk politikk, men er ikke forsynt av den grunn. Nå er vi i posisjon til å flytte norsk politikk. Det motiverer meg til å fortsette, sier Moxnes.

Martinussen har en lignende begrunnelse:

– Grunnen til at jeg ønsker å fortsette, er at vi tror det er et stort rom for oss fremover. Vi har fått folk inn som aldri har engasjert seg i partipolitikk, men som nå merker Forskjells-Norge på kroppen. Dette er folk som vil påvirke politikken i stedet for å bli passivt påvirket av politikken, sier hun.

Look to Stavanger

Stavanger er ikke tilfeldig valgt som landsmøte-by:

– Stavanger er vårt utstillingsvindu, sier Moxnes.

– Målet er å bli tungen på vektskålen: Sikre rødt flertall i så mange kommuner som mulig, og så påvirke. Det gjorde vi i Stavanger, legger han til.

De trekker fram to saker fra Stavanger hvor de viser til at Rødt har påvirket både fattigdomspolitikk og arbeidstagernes rettigheter:

  • En lokal støtteordning til tannhelse-hjelp.
  • Kommunen gir bare skjenkeløyve til utesteder som betaler sine ansatte tariffestet minstelønn.

Kravlisten til Ap-ordførere som vil basere seg på Rødts støtte vil være enda lengre til høsten, ifølge Rødt-nestlederen:

– Vi skal ha opp minstesatsene til sosialhjelp i kommunene. Det skal føres en boligpolitikk med så rimelige boliger at folk ikke trenger å bo skjorta av seg. Kollektivtransport må bli bedre og billigere. Og vi vil kreve bedre bemanning i helse- og omsorgssektoren, sier Martinussen.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no