PRESSET: Helseminister Kjerkol får hard medfart i grasroten av sitt eget parti, for å kutte i boligbygging for utviklingshemmede og eldre.

Refses for kutt mot utviklingshemmede: − Forstår frustrasjonen

Ingvild Kjerkol (Ap) har trukket seg fra spleiselaget med kommunene for å bygge nye boliger for utviklingshemmede og eldre. Hun fastholder at ordningen ikke er avviklet, men vil ikke si når regjeringen igjen vil bidra.

Publisert:

Kritikken har haglet mot regjeringen etter de foreslo å kutte i investeringstilskudd for å bygge omsorgsboliger for blant annet utviklingshemmede og eldre.

Ordførere fra hennes eget parti – og fra regjeringspartneren Sp – har vært blant de argeste kritikerne.

Nå svarer helseministeren sine egne. Hun viser til at de har prioritert satsing på fastlegeordningen, sykehusene og psykisk helse.

– Vi fant ikke rom for å fylle på ordningen med tilskudd for heldøgns pleie og omsorg. Det forstår jeg at er krevende for kommuner og ordførere som har planlagt for det. Da er det viktig for meg å si at vi ikke avvikler ordningen, vi bare prioriterer ikke å fylle på penger for neste års budsjett, sier hun til VG.

Kjerkol viser til at heller ikke sykehusene får midler til nye byggeprosjekter i 2023.

– Kan ikke sammenligne

– Hvorfor velger dere å prioritere ned en så basal rettighet som retten til å ha en plass å bo, for mennesker med utviklingshemming?

– Vi har ikke prioritert tilskudd til å bygge nytt. Disse menneskene bor i norske kommuner i dag, og de skal bli tatt godt vare på.

Ap var harde i kritikken da Erna Solbergs regjering kuttet i brillestøtten til barn, og beskrev det som «usosialt». Nå kutter de selv i boligtilbudet til utviklingshemmede.

– Hvilke av de kuttene mener du er mest usosialt?

– Det går ikke an å sammenligne. Det var et kutt i en helt annen økonomisk situasjon, med vekst i økonomien, hvor de samtidig kuttet i fellesskapets inntekt gjennom å gi skattekutt til de aller rikeste. Så det synes jeg ikke går an å sammenligne.

STRAMT BUDSJETT: Kjerkol, her sammen med statsminister Jonas Gahr Støre, har sammen med resten av regjeringen understreket hvor tøff den økonomiske situasjonen er under fremleggelsen av deres statsbudsjett.

Sterkt kritikk

Regjeringens kutt i investeringstilskuddet har fått hard medfart:

– Det er spesielt at en Ap-ledet regjering velger å nedprioritere de mest grunnleggende velferdstjenestene, sier en kritiker.

– Å vaskene hendene sine rene, og kaste hele ansvaret på oss, er ekstremt provoserende. Det virker det som om statssekretærenes forståelse av fellesskap er forduftet, sier en annen.

Sitatene over tilhører ikke regjeringens politiske motstandere, men tvert imot representanter for Aps sjikt av sentrale lokalpolitikere, nemlig helsebyråd Ruth Grung (Ap) i Bergen og ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) i Drammen.

KRITISK: Ruth Grung (Ap) er helsebyråd i Bergen, og sier hun ikke kjenner igjen hva Ap holder på med i regjering, når de kutter i investeringstilskuddet.

– Jeg har stor forståelse for at man er frustrert. Ruth Grung og de andre ordførerne som nå sier ifra har sitt ansvarsområde de skal levere på. Det som har vært viktig for regjeringen er å bidra til at prisveksten ikke galopperer ut av kontroll og at renten øker. Vi er satt til å lede i en krevende tid, og da må vi også prioritere.

– Det er nettopp denne prioriteringen som kritiseres. At dere prioriterer ned den aller svakeste gruppen i samfunnet, nettopp utviklingshemmede?

– Jeg er glad vi har styrket kommuneøkonomien med 2,6 milliarder. Det er viktig for å ivareta denne gruppen, men også for alle andre som trenger helse og omsorgstjenester. Så har jeg forståelse for at det oppleves vanskelig at vi ikke prioriterer penger til investeringstilskuddet.

De frie inntektene Kjerkol viser til, går til å dekke økte kostnader kommunesektoren har som følge av at befolkningen blir eldre - såkalte demografiutgifter. Disse er av regjeringen beregnet til 2,6 milliarder kroner neste år.

I Hurdalsplattformen slår Ap og Sp fast at de skal prioritere investeringstilskuddet til kommunene.

– Det sto ingenting i Hurdalsplattformen om at vi kom til å få en krig i Europa. Dette har rystet nasjonal og internasjonal økonomi. Ei regjering må tilpasse seg de realitetene som råder når det er vi som er på vakt.

FORSTÅELSE: Ingvild Kjerkol sier hun har forståelse for reaksjoner på kuttet deres.

– Dedikerte ordførere

I tillegg til Bergen og Drammen, har flere andre ordførere fra både Ap og Sp kritisert regjeringens prioritering – og bedt om at de snur.

– Mine partifeller er dedikerte ordførere og tillitsvalgte lokalt som kjemper for sine innbyggeres velferdstilbud.

– Hvordan er det som Ap-statsråd å kutte i den aller svakeste gruppen i samfunnet, som kanskje har størst behov for støtte fra fellesskapet?

– Jeg er glad for at vi styrker kommunene med 2,6 milliarder kroner. Det er de som har ansvar for hverdagen til disse menneskene, og de skal tas godt vare på i norske kommuner, gjentar Kjerkol.

Hun peker igjen på den økonomiske situasjonen.

– Å bygge nytt nå koster ekstremt mye og vil varme opp økonomien ytterligere.

– Blir tatt vare på

– Hva blir konsekvensene for utviklingshemmede, som bor hjemme og ikke får en egen plass å bo?

– Disse menneskene blir tatt godt vare på i kommunene. Det er grunnleggende lovpålagte oppgaver. Jeg er ikke i tvil om at kommunene tar dette på alvor. Men jeg forstår at situasjonen blir vanskelig for dem som hadde planlagt å investere i nye omsorgsbolig neste år

Leder i NFU, Tom Tvedt, mener at konsekvensene vil være at flere utviklingshemmede må bo ufrivillig hjemme på barnerommet i voksen alder.

– For familiene dette gjelder, så er dette en katastrofe. Dette er ikke bare et smålig kutt, det er et kutt som rammer de helt nederst ved bordet, har han uttalt til VG.

RAMMES: Utviklingshemmede Håkon (16) og familien her sammen med NFU-leder Tom Tvedt (til høyre). De reagerer kraftig på regjeringens kutt.

VG møtte Tvedt og familien til utviklingshemmede Håkon (16) i Drammen. De fryktet konsekvensene for boligen planlagt for Håkon, etter regjeringen varslet kutt i finansiering de hadde regnet med.

Omtrent 20 prosent av voksne utviklingshemmede i Norge bor hjemme hos familien, ifølge rapporten utviklingshemmedes bosituasjon 2021. Svært få av de som er over 25 år gjør det fordi det er ønsket, men gjør det på grunn av manglende botilbud.

Gir ingen garantier

Til tross for at statsråden fastholder på at ordningen ikke er avviklet, vil hun ikke gi noen garantier for hvor mange år kuttet vil gjelde.

– Det er helt umulig for meg å si noe om budsjettet for 2024, nå er ikke budsjettet for 2023 engang vedtatt. Vi har en uforutsigbar økonomi. Kostnadene galopperer, det er økende inflasjon og prisstigning. Og budsjettprosessen fram mot 2024 vil nok heller ikke bli enkel. Men jeg kan ikke forskuttere den i dag.

– Men hvordan kan du si ordningen ikke er avviklet når det er uvisst om og når det kommer nye penger?

– Ordningen er ikke avviklet. Husbanken fortsetter sin rolle som veileder. Det mener jeg er et tydelig signal om viktigheten om at vi samarbeider om gode boligprosjekter fremover.

Kjerkol legger til at regjeringen ikke foreslår kutt i midler som allerede er godkjente av Husbanken, og at regjeringen bruker 2,2 milliarder i det kommende budsjettet på allerede godkjente prosjekter.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no