UTILREGNELIG: Foreløpig står konklusjonen om at Anders Behring Breivik (32) er utilregnelig - uten noen anmerkninger fra det faglige miljøet. Nå ber Oslo tingrett om innspill fra partene. Foto: HELGE MIKALSEN / VG

Retten ber om innspill om nye sakkyndige

Kan bli aktuelt med døgnobservasjon av Breivik

(VG Nett) Oslo tingrett har bedt alle aktørene i 22. juli-saken om å uttale seg om hvorvidt det skal oppnevnes nye sakkyndige for å undersøke Anders Behring Breivik igjen.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL
Uttalelsen fra Den rettsmedisinske kommisjonBrevet fra retten til aktørene

Brevet gikk ut til aktørene etter at Oslo tingrett torsdag morgen mottok uttalelsen fra Den rettsmedisinske kommisjon (DRK).

DRK skulle vurdere rapporten fra rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim, som konkluderte med at Breivik er paranoid schizofren og dermed ikke kan idømmes ordinær fengselsstraff.

Kommisjonen hadde ingen anmerkninger til rapporten av vesentlig betydning.

To ukers frist

De som nå skal gi sitt syn rundt nye sakkyndige er påtalemyndigheten, forsvarerne og bistandsadvokatene. Det er Oslo tingrett som til slutt avgjør hvorvidt det skal oppnevnes nye sakkyndige eller om den første rapporten blir stående alene.

«Retten ber partene uttale seg om det er ønskelig at retten oppnevner nye sakkyndig for å foreta en rettspsykiatrisk undersøkelse og avgi en ny rettspsykiatrisk erklæring om siktede Anders Behring Breivik. Eventuelt en mer begrenset undersøkelse og erklæring. Det bes om at standpunktet begrunnes», skriver tingrettsdommer Anne Margrethe Lund.

«Retten ber samtidig om en redegjørelse for hvordan man vil stille seg til et ønske fra noen av partene om at det oppnevnes nye sakkyndig selv om man selv er av den oppfatning at det ikke er nødvendig», heter det videre i brevet som er sendt ut på e-post.

Aktørene har fått frist til 5. januar med å svare retten.

Det er fra før kjent at de koordinerende bistandsadvokatene ikke krever nye sakkyndige, men lar det være opp til den enkelte advokat å gjøre det på vegne av sine klienter.

Brynjar Meling har allerede varslet at han vil ha nye sakkyndige. Anders Behring Breivik har avventet uttalelsen til DRK. Han er uenig i konklusjonen, og vurderer nå hva han skal gjøre i samråd med forsvarerteamet.

Krever grundig undersøkelse

Lund ber samtidig partene om å gi sitt syn på innspillet som bistandsadvokat John Arild Aasen har sendt til retten. Som VG skrev onsdag har Aasen bedt retten vurdere om Breivik skal legges inn til døgnvurdering i flere uker på psykiatrisk sykehus.

- Jeg sier ikke med dette at diagnosen er feil. Men det har vært så mye snakk om dette, at jeg mener det er viktig med et bredere grunnlag for å sikre at det blir tatt en riktig avgjørelse, sa Aasen til VG i går.

Det er adgang til å kreve en slik observasjon i straffeprosesslovens paragraf 167.

Statsadvokatene Svein Holden og Inga Bejer Engh opplyser at de vil gi sitt svar til Oslo tingrett i løpet av første uken av januar.

- Vi har i dag mottatt brev fra Den rettsmedisinske kommisjon som ikke har vesentlige merknader til den sakkyndige erklæringen vedrørende Anders Behring Breivik. Påtalemyndigheten vil nå vurdere om det er behov for å iverksette ytterligere undersøkelser for vurdering av siktedes tilregnelighet, sier de to i en pressemelding.

- Ødeleggende for Breivik

HÅPER PÅ RO: Bistandsadvokat Arne Seland. Foto: JARLE BRENNA

Bistandsadvokat Arne Seland håper konklusjonen til Den rettsmedisinske kommisjon bidrar til ro rundt sakkyndigrapporten.

- Motsatt resultat ville nærmest skapt kaos. Hva skulle vi da ha stolt på, spør Seland, og legger til:

- Vi har et regelsett som gjør at Breivik aldri igjen vil kunne utgjøre noen fare. Det vil alltid være teoretiske muligheter i et rettssystem, men det er også fornuft i et rettssystem. For Breivik derimot er det helt ødeleggende å bli regnet som utilregnelig. Han ville være lederen på talerstolen. Nå blir han klovnen på talerstolen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder