VINDKRAFT: Det skal bygges vindmøller i Trøndelag og Finnmark. Bildet er fra en vindmøllepark i Danmark. Foto: Scanpix

Vindkraft kan true villaks

Vindkraft kan være en trussel, ikke bare mot fugl, men også mot fisk. Et nytt forskningssenter skal forebygge konflikter mellom vindkraft og lokale miljøinteresser.

ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL

Selv den sprekeste laks klarer ikke å hoppe i høyde med rotorbladene på ei vindmølle. Likevel kan vindkraft indirekte true villaksen.

- Satsingen på vindkraft krever økt bruk av vannkraft når vinden ikke blåser. Det vil gi brå endringer i vannstanden i norske vassdrag, som igjen kan få konsekvenser for laksen, sier SINTEF-forsker Atle Harby, leder for det nyopprettede forskningssenteret CEDREN, som åpnes i Trondheim onsdag.

LES OGSÅ:Natur og Ungdom: - Jens Stoltenberg er arrogant

CEDREN, Senter for miljødesign av fornybar energi, skal framskaffe kunnskap som sikrer at utbygging av fornybar energi får færrest mulig uheldige miljøvirkninger lokalt.

Balansekraft

Mulige skader på laksestammene er ett eksempel på slike skadevirkninger.

- Vannkraft er velegnet som balansekraft, både kombinert med vindkraft og med storstilt kraftutveksling med Europa, fordi vannkraften raskt kan skrus av og på etter behov. Også i EU er det ønske om at Norge kan levere balansekraft. Men det må gjøres på en miljøriktig måte, sier Harby.

LES OGSÅ:Nordmenn nedprioriterer miljø ved elektronikkjøp

Samkjøring med vindkraft og kraftutveksling med Europa kan gi langt hyppigere endringer i vannføringen enn tidligere. Innføring av grønne sertifikater og utbygging av mange småkraftverk drar i samme retning.

- Vi vet for lite om virkningene av slike brå endringer, særlig på langt sikt. Vår oppgave blir å framskaffe slik viten, for å få både teknologi og regelverk som sikrer miljøvennlig drift.

Lokal motstand

Forholdet mellom vind og vannkraft blir et av de vektigste temaene for senteret i starten. Men CEDREN skal også bidra til å finne plassering av vindmøller og kraftledninger som både fugl, dyr og lokalbefolkning kan leve med.

LES OGSÅ:Halvorsen: - Må gjøre miljø til noe nært

Det er igangsatt få nye vindmølleprosjekter de siste årene, ofte på grunn av lokal motstand. Senteret vil også knytte til seg samfunnsforskere, blant annet for å studere hvordan en skal kunne forebygge slike konflikter.

- Et spørsmål er for eksempel hvordan vi skal få alle brukerinteresser tidlig inn i prosessen, for å få riktigere beslutninger, sier Harby.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder