FORFALSKET CV: Tidligere administrasjonssjef Liv Løberg i Statens autorisasjonskontor for helsepersonell innrømmet i retten at hun forfalsket studiebevis. Foto: Kjersti Halvorsen / Scanpix
FORFALSKET CV: Tidligere administrasjonssjef Liv Løberg i Statens autorisasjonskontor for helsepersonell innrømmet i retten at hun forfalsket studiebevis. Foto: Kjersti Halvorsen / Scanpix

Liv Løberg dømt til fengsel i 14 måneder

Dømt for grovt bedrageri: Må betale én million kroner

INNENRIKS

(VG Nett) Liv Løberg er dømt for å ha jukset med vitnemål i jobbsøknader. Ni måneder av fengselsstraffen gjøres ubetinget.

Publisert: Oppdatert: 24.04.12 18:42

Liv Løberg er av Oslo tingrett dømt til fengsel i ett år og to måneder, der fem måneder av straffen utsettes med en prøvetid på to år. Hun dømmes for å ha forfalsket vitnemål for å skaffe seg flere lederjobber, samt for grovt bedrageri.

Løberg må også tåle en inndragning på én million kroner. Dommen fra Oslo tingrett er enstemmig.

Løberg innrømmet i retten å ha brukt forfalskede vitnemål for flere toppjobber i det offentlige, og hevder hun fikk dokumentene av en bekjent som en spøk.

Løbergs forsvarer Erling Lyngtveit sier til NTB at det er usikkert om de vil anke dommen.

- Det har vært tungt for henne å få denne dommen. Det blir ikke mindre tungt å se for seg en runde til med alt det mediekjøret som har vært rundt henne. Akkurat det er noe vi sammen må vurdere inngående før hun eventuelt tar stilling til de delene av dommen som hun ikke er enig i.

- Grovt misbruk av tillit

Aktors påstand var 14 måneder fengsel, en straffepåstand retten mente var passende. Retten la ikke særlig vekt på tilståelsen ettersom den var «vanskelig å komme unna» etter hvert som de faktiske forholdene ble avdekket av politiet.

I straffeutmålingen har ikke retten hatt annen rettspraksis å sammenligne med, men de viser til det alvorlige i Løbergs handlinger.

«Det er ikke snakk om å tuske til seg studieplass eller urettmessig stipend. Det er grov misbruk av tillit og tilegning av lønnsmidler over lengre tid, samt det å på denne måten komme i lederposisjon», skriver retten.

Skaffet seg høyere lønn

Løberg og hennes forsvarer avviste påstandene om grovt bedrageri og falsk forklaring. Løberg ble i retten frifunnet for punktet som gjaldt falsk forklaring, men dømt for grovt bedrageri.

Retten viser til at hun ved å juge på seg utdanning hun ikke hadde, forledet arbeidsgivere til å plassere henne høyere på innstillingslista enn hun ellers ville ha kommet.

«Retten er ikke i tvil om at hennes vesentlige motiv, i tillegg til interessante arbeidsoppgaver og erfaring, var høyere lønn enn hun ville ha fått i stillinger hun ellers realistisk kunne søke», skriver retten.

Retten anser bedrageriene som grove, ettersom hun gjennom flere år forledet arbeidsgivere med falske papirer. I denne perioden mottok hun betydelig lønn som hun ellers neppe ville fått, mener retten.

I utregningene som ble gjort, kom politiet fram til en lønnsforskjell på 2,2 millioner kroner - forskjellen mellom det hun har mottatt i perioden 2000 til 2010 og det hun ville fått i hjelpepleierlønn.

Etter rettens syn var ikke forskjellen mellom hva hun faktisk tjente og kanskje heller ville ha tjent, helt relevant.

«Selv om det tas hensyn til gjelden og dårlige utsikter til nytt arbeid, finner retten at påtalemyndigheten har vært svært rimelig i sin påstand om inndragning» heter det i dommen.

Aktoratet fornøyd

Påtalemyndigheten fikk dermed medhold i sin påstand om inndragning av en million kroner.

- Vi er godt fornøyd med dommen. Vi har fått medhold på alle viktige punkter, også med hensyn til straffens lengde og inndragning, sier aktor i saken, Susie Bergstrand, til VG Nett.
Det eneste tiltalepunktet der påtalemyndighetene ikke fikk medhold, gjaldt falsk forklaring til offentlig myndighet.

- Dette er et lite forhold i denne saken, men vi vil se nærmere på det sammen med statsadvokaten før vi tar stilling til en eventuell anke, sier Bergstrand.

Løbergs forsvarer, Erling Lyngtveit, har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Falsk karriere

Fra 2000 gjorde Løberg karriere i helsesektoren med falsk siviløkonomtittel fra Norges Handelshøyskole, falsk mastergrad i helseøkonomi fra University of London og falsk bachelor i økonomi fra Queen Mary College.

I tillegg utga hun seg for å ha blitt offentlig godkjent sykepleier i Sverige i 1972, noe hun aldri var.

I virkeligheten var Løbergs grunnutdanning en videregående skole som ikke var fullført og en fullført utdanning som hjelpepleier ved Aker sykehus i 1969.

Avslørt av VG

Det var VG som sommeren 2010 avslørte at Løberg hadde brukt falske vitnemål fra London School of Economics, Queen Mary College i London og Norges Handelshøyskole.

Løberg har tidligere hatt en rekke lederjobber i det offentlige der hun har mottatt høy lønn. Som divisjonsdirektør ved Laboratoriemedisinsk divisjon ved Ullevål universitetssykehus mottok hun 780.000 kroner i lønn i 2005.

I 2006 ble hun kontorsjef ved Norges veterinærhøgskole og i 2009 ble hun administrasjonssjef ved Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell (SAFH).

Løberg trakk seg fra sin stilling i Safh og alle verv hun hadde i Fremskrittspartiet da avsløringen kom.