VENTER PÅ DOMMEN: Dommen mot terrortiltalte Anders Behring Breivik faller fredag denne uken. Her under rettssaken. Foto: Helge Mikalsen, VG

Breivik kan bli korttidspasient

(VG Nett) En lite brukt bestemmelse åpner for at Anders Behring Breivik raskt kan være tilbake i fengsel, selv om han dømmes til tvungent psykisk helsevern.

  • Alf Bjarne Johnsen
  • Marianne Vikås

Artikkelen er over syv år gammel

En lite brukt bestemmelse i loven om psykisk helsevern åpner for at Breivik kan sendes tilbake til fengsel - forutsatt at han ikke lenger er psykotisk:

Etter begjæring fra den faglig ansvarlige psykiateren, kan domstolen bestemme at den som er dømt til tvungent psykisk helsevern skal overføres til «anstalt under kriminalomsorgen», altså til et fengsel.

Ikke fare for gjentagelse

Forutsetningen er at den dømte ikke lenger er psykotisk, og at det er fare for gjentagelse av alvorlig straffbare forhold.

Sentralt plasserte kilder både i kriminalomsorgen og i helsevesenet sier til VG at det er høyaktuelt å bruke denne bestemmelsen på Breivik.

Kildene sier at både psykiatridivisjonen på Oslo universitetssykehus og ledelsen på Ila fengsel forbereder seg på denne muligheten.

Bestemmelsen om at en person som er dømt til behandling blir overført til fengsel, har bare vært brukt én gang siden loven trådte i kraft for mer enn 10 år siden.

Ett annet tilfelle

I fjor sommer åpnet Høyesterett for at en 56 år gammel mann fra Vestlandet kunne overføres til fengsel.

Saken fortsetter under bildet

I VARETEKT: Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum hvor terrorsiktede Anders Behring Breivik sitter i varetekt. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix


Høyesterettsdommen ble avsagt under dissens. Tre dommere godkjente overføringen, mens mindretallet på to ville nekte overføring siden ingen av fengslene i Norge er tilrettelagt for slike overføringspasienter.

14 måneder etter dommen i Høyesterett sitter 56-åringen fortsatt på Sandviken sykehus i Bergen, mens fengselsvesenet jobber med å tilrettelegge et tilbud for ham på Ila fengsel.

Direktør Knut Bjarkeid på Ila bekrefter at den 56 år gamle mannen fra Vestlandet skal overføres til Ila, men ønsker ikke å kommentere når dette vil skje.

- Vi er blitt bedt om å ta ham imot, og det arbeides med opplegget. Det vil være klart om en drøy uke, sier fengselsdirektøren til VG.

Det er denne saken som gjør at det nå er mer aktuelt enn tidligere å vurdere overføring til fengsel også for Anders Behring Breivik.

Først observasjon

Psykiaterne på Dikemark sykehus vil få det faglige ansvaret for Breivik dersom han dømmes til tvungent psykisk helsevern kommende fredag. Loven sier at han skal observeres i institusjon i tre uker for å utrede pasientens psykiske tilstand.

Et observasjonsteam fra Dikemark observerte Breivik i vår, og fant som kjent ingen tegn til psykose hos mannen som sto bak tidenes verste terrorangrep i Norge.

Opprettholdes denne konklusjonen, er det høyaktuelt å levere en rask begjæring om å overføre ham fra det nye fengselssykehuset på Ila, og til det ordinære fengselet.

Anne Kristine Bergem, overlege ved sikkerhetsavdelingen på Dikemark, vil ikke kommentere VGs opplysninger.

- Det er ikke mulig for oss å besvare slike spørsmål, før vi vet utfallet av tingrettens dom på fredag, sier Bergem til VG.

Dette er paragraf 5-6 i Lov om psykisk helsevern:

Etter begjæring fra den faglig ansvarlige, jf. § 5-3, kan retten bestemme at den domfelte skal overføres fra tvungent psykisk helsevern til anstalt under kriminalomsorgen, når særlige grunner taler for det. Overføring kan bare skje når den domfeltes sinnstilstand ikke lenger er som beskrevet i straffeloven § 44 første ledd. Vilkåret om gjentakelsesfare i straffeloven § 39 nr. 1 eller nr. 2 må fortsatt være oppfylt.

Påtalemyndigheten fremmer saken for tingrett, som avgjør den ved dom. Behandlingen av saken skal påskyndes.

Finner retten at vilkåret om gjentakelsesfare i straffeloven § 39 nr. 1 eller nr. 2 ikke er oppfylt, skal reaksjonen opphøre, jf. straffeloven § 39b.

Les også

Mer om

  1. Anders Behring Breivik
  2. Terrorangrepet 22. juli - Dommen

Flere artikler

  1. Dikemark kan nekte å behandle Breivik

  2. Kan ta over ett år før Breivik innlegges

  3. Her sitter Breivik og skriver bøker

  4. Godkjenner Breiviks enmanns sykehus

  5. Breivik tilregnelig - dømt til forvaring

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder