INNKALLER TIL MØTE: Barnevernvakten i Follo ligger hos Follo politikammer i Ski. Nå har styreleder kalt inn til møte for å diskutere rutinene deres. Foto: Tore Kristiansen VG

Barnevernvakten i Follo varsler gjennomgang av ansettelsesrutiner

Styreleder i barnevernvakten i Follo har kalt inn til ekstra styremøte etter VGs avsløring onsdag. – Dette er en sak vi tar på høyeste alvor, sier rådmannen i Ski.

Artikkelen er over to år gammel

I fjor fikk Helge Alne (33) sparken fra barnevernvakten i Oslo, etter at kommunen fant ut at han drev selskapet Ditt Tiltak AS.

Onsdag avslørte VG at Alne nå jobber i nabokommunen, på barnevernvakten i Follo. Samtidig selger selskapet hans barneverntjenester for flere millioner kroner i samme område.

Barnevernvakten er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Den er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene i Follo-regionen, blant annet Ski kommune. De har så langt i år brukt 1,3 millioner kroner på konsulenttjenester fra selskapet.

Rådmann i kommunen, Jane Short Aurlien, kjente ikke til at eieren av Ditt Tiltak jobbet på barnevernvakten før onsdag morgen.

– Etter at dette ble kjent for oss kontaktet vi umiddelbart styreleder og daglig leder i barnevernvakten. Dette er en sak jeg tar på høyeste alvor, sier Aurlien til VG.

VG Spesial: Barnevernsmilliardene

Kaller inn til møte

Styreleder i barnevernvakta, Benedikte Selsing, har nå kalt inn til et ekstra styremøte for å gå gjennom deres rutiner, og for å vurdere om de skal ha ansatte som også jobber som private aktører.

– Dette er absolutt noe vi må se nærmere på. Vi har mange i barnevernvakten som jobber i enten kommunen eller det private ved siden av, i og med at vi bare har en fulltidsstilling. Derfor må vi nå gå inn og se på om vi skal endre våre rutiner, sier Selsing til VG.

– Hvorfor er ikke dette blitt gjort tidligere?

– Jeg har blitt orientert om denne situasjonen nå, og det er daglig leder som har ansvaret for ansettelsene i barnevernvakten.

– Betyr det at du ikke kjente til at Helge Alne jobber som tilkallingsvikar hos dere, samtidig som selskapet hans selger tjenester til kommuner i regionen?

– Styret har ikke vært informert om denne enkeltpersonen, og også disse rutinene må vi nå gå inn og se nærmere på, sier Selsing.

Har du tips? Kontakt VGs journalister her.

Ikke ønskelig med dobbeltroller

VIL HA GJENNOMGANG: Rådmann Jane Short Aurlien sier hun tar saken på alvor. Foto: Ski kommune

Rådmannen i Ski kommune sier til VG at de vil vente og se hva som blir avdekket på møtet, før de konkluderer med hvordan de skal forholde seg til saken. Hun understreker at de ansatte på barnevernvakten ikke har noen avgjørelsesmyndighet i tiltaksaker.

– Det er Bufetat som skal ta alle avgjørelser når det gjelder tiltaksplasser, og jeg legger til grunn at dette blir overholdt, sier hun.

Samtidig mener hun at det nå er viktig å gjennomgå rutinene.

– Dobbeltroller er ikke ønskelig i noe tilfelle, og vår kommune har et godt etisk reglement som belyser det. Nå er det viktig for oss at rutinene for ansettelser blir diskutert på et generelt grunnlag, men også at denne spesielle saken blir gjenstand for oppmerksomhet, sier Aurlien.

Kommune leier inn barnevernsleder for 2,2 millioner: Fylkesmannen strammer opp barnevernpraksis

Skal ikke være redde for å ta kontakt

Også Ås kommune kjøper tjenester av Helge Alnes selskap. Ifølge Leverandørdatabasen til Kommunal Rapport kjøpte de i fjor tjenester for 1,2 millioner av Ditt Tiltak.

Kommunen opplyser til VG at de i år har brukt to konsulenter fra selskapet, i tillegg til enkelte konsulenter til hjelpetiltak, som har blitt lønnet på timebasis.

– Vi var ikke klar over at eieren av dette selskapet jobber i barnevernvakten. Jeg skal ha et møte om denne saken med ordfører og barnevernleder hos oss på mandag. Enn så lenge vil vi vente og se hvordan barnevernvakten selv vurderer denne saken videre, sier rådmann Trine Christensen i Ås kommune.

Styreleder i barnevernvakten opplyser til VG at møtet vil skje så snart som mulig.

– Denne saken har foreløpig ikke ført til problemer som jeg er informert om, men her vi må gå inn og vurdere alle muligheter. Vi må være helt sikre på at barn tør å kontakte oss, og at de ikke er i tvil om hvem de snakker med når de ringer oss, sier Selsing.

Lest denne? Barnevernselskaper kontrolleres fra skatteparadiser

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder