• Corona-undersøkelse: Én av ti har sluttet å gå ut av huset

    Hver tiende nordmann har i all hovedsak sluttet å gå ut av huset, viser en Opinion-undersøkelse. Personer under 30 år utgjør størsteparten av dem som har sluttet å forlate huset. Siden pandemien begynte oppgir i snitt 20 prosent av denne aldersgruppen at de har sluttet å gå ut av huset. Det er klart høyere enn for andre aldersgrupper.

    Publisert 21. september, kl. 06:55

  • – Det sier seg selv at det er en påkjenning å isoleres over lang tid. Og ser vi coronaperioden under ett, er det de yngste som i størst grad ikke går ut av huset, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

  • I september oppga 23 prosent av befolkningen at de føler seg ensomme. Ensomheten var på sitt høyeste i mai, med 27 prosent, og lavest i juli, 20 prosent. Etter sommeren har det vært en svak økning. Ensomhet rammer i størst grad de yngste. Hver tredje person under 30 år føler seg ensom som følge av pandemien.

  • Undersøkelsen er basert på svar fra 32.000 nordmenn om hvordan de vurderer sin psykiske helse og livssituasjon etter coronautbruddet.