UNDERLAGT RESTRIKSJONER: Soldater ved rekruttskolen KNM Harald Haarfagre på oppstilling med sosial distansering i oktober 2020. Foto: Christina Erlandsen Vang, Forsvaret

Rapport: Mindre vold og mer ordreunnlatelse i Forsvaret under pandemien

Mindre uteliv kan ha gitt utslag i færre voldssaker på Militærpolitiets bord i 2020, mens oppgangen i seksualsaker de siste ti årene fortsetter.

 • Andrea Rognstrand
Publisert:

Forsvarets militærpolitiavdelings årsrapport, som VG har fått innsyn i, bærer preg av pandemiåret.

– Vi har ikke analysert registreringene med henblikk på covid-19. Men brudd på militære tjenesteplikter i form av smittevernsrestriksjoner som ikke etterleves har trolig økt mest, skriver major Terje Raknerud, som er nestkommanderende i Forsvarets militærpolitiavdeling, i en e-post til VG.

– Ordensforstyrrelser og håndtering av overstadig berusede personer har gått ned, hvilket kan ha en sammenheng med enkelte smittevernstiltak uten at sammenhengen kan fastslås med sikkerhet, skriver Raknerud.

Flere av Forsvarets leirer, vernepliktige og ansatte har vært underlagt strenge restriksjoner gjennom pandemien. Større restriksjoner for sosial omgang, mindre alkoholkonsum og mindre tilgang på det Militærpolitiet kaller «utelivsforlystelse» kan ha gitt utslag på saksstatistikken.

Mindre vold og skadeverk

I 2019 var det registrert 30 saker som omhandlet kroppskrenkelse. Det er hendelser med mindre eller ingen fysiske skader. I 2020 har dette sunket til 21 saker.

I kategorien voldsskade, der indre eller ytre skader kan påvises, ble det registrert én sak i 2020. De seneste årene har det vært mellom fem og ti saker av den sorten.

I 2020 ble det registrert fem saker knyttet til skadeverk og grovt skadeverk. Tidligere år har de hatt over 20 slike saker.

Saker relatert til oppbevaring av alkohol på militært område og inntak av alkohol på militært område ligger på omtrent samme nivå som tidligere.

Seks rapporterte voldtektssaker

Det har vært en generell oppgang i kategorien «seksuallovbrudd» siden 2011, står det i rapporten.

En overvekt av sakene oppstår utenfor tjenestetid, gjerne på kvelds- og helgepermisjon, og ofte i forbindelse med inntak av alkohol. Det er en overvekt av kvinnelige fornærmede i de registrerte seksualsakene, står det i rapporten.

les også

Forsker kritisk til tiltak fra Forsvaret: – Holdningskampanjer er neppe nok

Antallet rapporterte voldtektssaker gikk opp fra to i 2019 til seks i 2020, går det fram av årsrapporten. I 2018 var antallet rapporterte voldtekter sju.

– Hvordan forstår Militærpolitiet at voldssakene er redusert, mens seksualsakene ligger på linje med tidligere når alkohol ofte er sentralt i begge kategoriene?

– Seksuallovbrudd har også gått ned fra forrige år. Men ikke like markant som vold eller ordensforstyrrelser, svarer major Raknerud, og fortsetter:

– Vi har i årsrapporten fremholdt at de voldtekter vi har registrert i det vesentlige også involverer inntak av alkohol. Dette må ikke tolkes til å gjelde alle seksuallovbrudd i samme periode, men er en observasjon spesifikk for voldtekt.

Alle de seks sakene i 2020 ble oversendt politiet for vurdering eller videre etterforskning. To av sakene er henlagt av politiet som intet straffbart forhold. De siste fire er enten ikke avgjort eller henlagt etter bevisets stilling.

Rankerud opplyser at de fleste av de registrerte voldtektssakene i 2020 skjedde utenfor militært område.

Flere ordreunnlatelser

Militærpolitiet skriver i rapporten at det har vært en betydelig nedgang på flere forhold kategorien «Offentlig ro, orden og sikkerhet». De peker på militære og sivile coronarestriksjoner.

les også

Forsvaret beholder Mette-Marit-salutten

I 2020 er det registrert 114 saker på ordreunnlatelse, mot 26 i 2019. Ordreunnlatelse beskrives som en stilltiende unnlatelse av å gjøre det man har fått ordre om, til forskjell fra ordrenekt, der man tar til motmæle.

– Vi har ingen dypere analyse av hvilke ordreunnlatelser som utføres, utover at vi ser flere som gjelder brudd på smittevernsrestriksjoner i 2020, opplyser major Raknerud.

Vanskelig å slå fast atferdsendring i unntaksår

Dog har det vært nedgang i antall saker som gjelder ordrenekt. I 2020 ble det registrert tre ordrenektsaker, mot syv i 2019, åtte i 2018 og elleve i 2017.

Disse sakene er i en kategori som kalles militær underordning og er knyttet til den undergittes vilje til å følge ordre fra overordnede. Det påpekes i rapporten at 2020 er et unntaksår, og at det dermed er vanskelig å spore om det har vært en «disiplinær atferdsendring» i Forsvaret.

Antall saker knyttet til trafikkovertredelser og ulykker har gått ned i 2020. Det påpekes at dette korresponderer med et endret aktivitetsnivå i Forsvaret i pandemien.

Det er dessuten mer enn en halvering av saker som omhandler ulovlig fravær under syv dager.

Publisert:

Mer om

Årsrapport

Seksuell trakassering

Forsvaret

Flere artikler

 1. Forsvaret beholder Mette-Marit-salutten

 2. Rødt tar kampfly-kjøpet til Stortinget

 3. Tillitskrise for nytt norsk kampfly: «Du kjører ikke din Ferrari til jobben hver eneste dag»

 4. Vogntog lastet med 26 tonn kjørte uten bremser på tilhengeren: – En drapsmaskin

 5. Les dagens VG her!

Fra andre aviser

 1. Lokalbefolkningen i Tromsø er bekymret. Det må man ta på alvor!

  Aftenposten
 2. – Du trodde jeg ikke ville, og likevel tok du på meg?

  Aftenposten
 3. Det norske Forsvaret skal ikke forsvare Norge alene

  Aftenposten
 4. Aftenposten mener: Norge må utvikle sin egen forsvarsevne

  Aftenposten
 5. Debatt: – Norden og Russland må snakke saman

  Bergens Tidende
 6. Innlegget hennes skapte sterke reaksjoner. Onsdag møtte Hermine (13) byrådslederen.

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no