350 MILLIONER: Finansminister Siv Jensen (Frp) påpeker at hvis reglene hadde blitt innført i dag, hadde kommunene kunne krevd inn 350 millioner kroner mindre fra sine innbyggere. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Siv Jensen varsler kutt i eiendomsskatten – sjekk din kommune

Finansminister Siv Jensen (Frp) bekrefter at regjeringen reduserer kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt. En oversikt viser at 67 kommuner kan rammes.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Dette betyr i realiteten at vi gjør det vanskeligere for kommunene å utskrive eiendomsskatt på høyeste nivå, sier Siv Jensen til VG.

En og en halv uke før regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett, varsler finansministeren flere kutt og innstramninger i eiendomsskatten.

Regjeringen bekrefter nå at de vil redusere den maksimale skattesatsen på eiendomsskatt fra syv promille til fem.

Nå i 2018 er det hele 67 kommuner som har lagt seg over denne grensen på fem promille, blant annet Trondheim, Kristiansand, Porsgrunn og Halden. Det viser tall som VG har fått fra SSB og Finansdepartementet.

– Ingen kommuner får lov til å ha mer enn fem promille i skatt på boliger og hytter. De som har seks eller syv promille, må kutte skattesatsen, sier Jensen.

TRONDHEIM MÅ NED: Trondheim kommune har i dag en skattesats på 6,05 promille for eiendomsskatt. Regjeringen vil sette en maksgrense på fem – så ingen kommuner kan kreve inn mer enn det. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Vil hindre kommunene i å øke

I 2017 ble det ifølge SSB krevd inn 7 milliarder kroner i eiendomsskatt. Regjeringens beregninger viser at de nye reglene ville gitt et kutt på 350 millioner, hadde de blitt innført i dag.

– Dette var vel et av de viktigste kravene for dere i regjeringsforhandlingene, hva er grunnen til at dere ikke fikk gjennom større kutt?

– For det første mener jeg at det vi har fått gjennom er en kjempeseier. Dagens eiendomsskattelov gjør det mulig for kommunene å trappe helt opp til syv promille. Med dette forslaget vil makstaket være fem. Det gjør at mange unngår å få høyere eiendomsskatt fremover, sier Jensen.

– Dette er et langt skritt i riktig retning på noe vi har slåss for veldig lenge, men partilederen i Frp er ikke fornøyd før vi har fått bort hele eiendomsskatten, er svaret fra finansministeren.

Vil ha kutt fra 2020

Regjeringen legger frem dette i forslaget sitt til statsbudsjett i høst, men sier de nye reglene ikke skal tre i kraft før 2020. De vil også nekte kommunene å bruke full markedsverdi som grunnlag for eiendomsskatten – og innføre et tak på verdsettelse av eiendommen.

* Se alle detaljene i egen faktaboks nederst til saken!

KRISTIANSAND: Kommunen har i 2018 en skattesats på 5,8 promille. Med regjeringens nye regler, må de da kutte. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

– Den viktigste effekten av dette er at alle må bruke det samme grunnlaget for taksering og det gir forutsigbarhet for innbyggerne. Og samlet sett blir effekten at færre betaler eiendomsskatt, sier Jensen.

– Vi gir kommunene ett år på å tilpasse seg de reduserte inntektene, sier Jensen til VG.

ARENDAL: Arendal kommune har en skattesats på 7 promille i 2018. Med regjeringens nye regler, kan de vente seg et kraftig kutt. Foto: Mona Langset

– Hva skal dekke inn dette inntektstapet hos kommunene?

– Jeg mener at dette kan kommunene fint klare å håndtere, da det bare utgjør 1,6 prosent av deres frie inntekter. Her ligger min omsorg først og fremst hos den jevne kvinne og mann i dette land som begynner å føle eiendomsskatten som en stor belastning, sier Jensen.

Kraftige avgiftsforskjeller: Sjekk din kommune!

– Frykter dere at kommunene bare vil motvirke dette lokalt, og kreve inn like mye?

– Noen kommuner kan motvirke det. Da skal kommunene stå ansikt til ansikt med innbyggerne sine og si at nå rammer vi de som har minst enda hardere, hvis de for eksempel reduserer bunnfradraget, sier Jensen.

– Jeg synes ikke kommunen skal forsøke åle seg rundt dette, men heller senke skattetrykket på folks bolig, svarer finansministeren.

TRYSIL: Trysil kommune har i 2018 en skattesats på 7 promille. Det må de kutte på med regjeringens nye regler. Foto: Krister Sørbø

To av fem Frp-ordførere har eiendomsskatt

En oversikt Huseierne har laget viser at to av fem Frp-ordførere har innført eiendomsskatt, selv om partiet er imot det:

– To av fem Frp-ordførere har innført eiendomsskatt. Kan du som partileder stå bak dem i det?

– Jeg er uenig i det. Veldig mange Frp-styrte kommuner har klart å stå unna eiendomsskatt, Os kommune er et eksempel på det, svarer Frp-lederen.

Slik vil regjeringen endre eiendomsskatten

 • Tvang på regnemodell:
  Eiendomsskatten kan i dag beregnes ut fra en markedsverdi kommunene utarbeider selv eller SSBs anslåtte boligverdier, som ikke skal overstige 80 prosent av boligens anslåtte markedsverdi. Regjeringen foreslår at kommunene blir nødt til å bruke SSBs anslåtte boligverdier.
 • Vil innføre tak:
  Regjeringen foreslår også å innføre et tak på verdsettelse av eiendommen, ved å innføre en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent på SSBs anslåtte boligverdier. Det betyr at eiendomsskattegrunnlaget ikke skal overstige 70 prosent av boligens anslåtte markedsverdi.
 • 7 til 5
  Regjeringen foreslår å redusere makssatsen i eiendomsskatten fra syv promille til fem promille med virkning fra og med 2020, som varslet i Jeløya-plattformen.
 • Overgangsregler:
  Det foreslås en overgangsregel slik at kommuner med lokal takst fra 2013 eller senere kan benytte denne til og med skatteåret 2023, med reduksjonsfaktor på 30 prosent for å sikre at kommunene ikke krever inn for høy eiendomsskatt.
 • Fritidsboliger:
  Fritidsboliger må fortsatt takseres lokalt fordi det ikke finnes noen brukbart system for å anslå boligverdier.

Kilde: Finansdepartementet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder