REFSER LEDELSEN: NRKJ-leder Richard Aune (t.h) sammen med kringkastingsjef Thor Gjermund Eriksen (t.v) like etter NRK-streiken ble avsluttet i mai. Aune går nå hardt ut mot ledelsen etter en artikkel i Nettavisen om utbetalinger til de ansatte. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

NRK-ansatte ble kalt «ufyselig blodsuger» og «antisemittiske rotter» etter oppslag om millionutbetalinger

NRKJs-leder Richard Aune reagerer sterkt på at NRK-ledelsen ikke har spesifisert ulike utgifter da de utleverte tall om ansattes lønninger til Nettavisen. – Disse opplysningene kan ha vært gitt på en måte som ikke var klargjørende nok i første omgang, medgir ledelsen.

Artikkelen er over ett år gammel

Onsdag publiserte Nettavisen en artikkel med overskriften: «29 journalister får over én million kroner fra NRK».

I artikkelen ble 100 av kanalens kjente journalister og korrespondenters inntekt før skatt listet opp. På toppen av oversikten tronet Dagsrevyen-journalist Nina Owing, Washington-korrespondent Anders Magnus og utenriksjournalist Gro Holm.

Artikkelen har vekket sterke reaksjoner i redaksjonen, forteller fagforeningsleder Richard Aune i NRKJ til VG.

– NRK har gitt Nettavisen opplysninger som er en salig blanding av epler og pærer, sier han til VG torsdag.

Aune mener det er kritikkverdig at hverken NRK-ledelsen eller Nettavisen har spesifisert at faktorer som utgiftsrefusjoner, reisekostnader som diett og kjøregodtgjørelse, kompensasjon for endret pensjonsavtale og støtte til arbeidsverktøy ikke er å regne som lønn.

– Det er ikke bare nyansene som er feil. Men artikkelen danner et helt galt bilde av lønnsnivåene i NRK. Det ser nå ut som om mennesker som tjener i overkant av 500.000 kroner i året, går hjem med en lønnsslipp på over en million kroner, utdyper han.

les også

NRK-streiken er over - de ansatte jubler over lønnsøkning

– Ansatt ble kalt «ufyselig blodsuger»

Han fremhever også at tallene omfatter flere typer utenlandstillegg i henhold til Utenriksdepartementets satser - som kan utgjøre så mye som 750.000 kroner per korrespondent.

– Det er en lang rekke ting som gjør at denne lista er riv, ruskende gal. Medlemmene i NRKJ er veldig fortvilet over situasjonen, sier Aune.

Torsdag sendte han et brev til alle de ansatte som ble omtalt i Nettavisens sak, og ga tydelig beskjed om at NRKJ har bedt ledelsen i NRK beklage sin egen håndtering til hver og en av de omtalte journalistene. I tillegg har fagforeningen bedt ledelsen om å gjennomgå sine egne rutiner for å forhindre at noe lignende skjer igjen.

– Folk har virkelig opplevd dette som vanskelige. En ansatt fikk i dag en epost hvor han ble kalt «ufyselig blodsuger» basert på Nettavisens artikkel. Det er mange NRK-tilhengere som nå sitter og lurer på om journalistene er millionærer:

– I kommentarfeltet til Nettavisen har NRK-ansatte også blitt kalt for «antisemitistiske rotter». Ledelsen i NRK må nå krype til kors og beklage, sier Aune til VG.

NRKJ er også kritiske til at ledelsen har gitt Nettavisen informasjon om den enkeltes fagforeningstilknytning.

UHELDIG FREMSTILLING: Olav Nyhus, juridisk direktør i NRK, er enig med Aune i NRKJ i at Nettavisens fremstilling av utbetalingene til NRK-ansatte er uheldig. Foto: Erik Johansen, NTB scanpix

– En uheldig fremstilling

Juridisk direktør i NRK, Olav Nyhus, sier til VG torsdag at han er enig med Aune i at Nettavisens fremstilling er uheldig.

– Det er viktig å understreke at NRK ønsker å være åpen rundt lønn, det er vi også forpliktet til etter offentlighetsloven. Vi synes likevel den informasjonen vi har gitt Nettavisen er presentert på en måte som gir et uriktig inntrykk av hva som er reelle lønnsforhold i NRK, sier Nyhus til VG.

Han opplyser om at NRK tilbød Nettavisen en klargjørende oppstilling før de publiserte artikkelen.

Kommer dere til å beklage?

– Vi kan ikke påta oss ansvar for måten Nettavisen har fremstilt dette på, eller at vi har gitt ut opplysninger som skal være tilgjengelige for offentligheten. Men disse opplysningene kan ha vært gitt på en måte som ikke var klargjørende nok i første omgang:

– Det kommer ikke godt nok frem hva som er fast grunnlønn, hva som er variable tillegg og hva som er ment å dekke ekstra kostnader for den ansatte, sier Nyhus.

Aune forteller at NRK-ansatte har mottatt hat-mail og refs i kommentarfeltene etter saken gikk ut. Hva tenker du om det?

– Kommentarene han beskriver er uakseptable, og selvfølgelig noe jeg reagerer på. Vi går nå gjennom våre rutiner for hvordan slike opplysninger formidles ut når noen ber om innsyn. Blant annet ser vi nærmere på spørsmålet om opplysninger knyttet til fagforening er noe vi er forpliktet til å gi ut:

– Her det en fortolkning av personvernreglene i personopplysningsloven opp mot kravet til åpenhet i offentlighetsloven som vi må se nærmere på, sier Nyhus.

les også

Dette tjener NRK-journalistene

– Stiller oss uforstående til kritikken

Sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, er uenig med Aune og Nyhus i at artikkelen kan gi et feilaktig bilde av utbetalingene til NRK-journalistene.

– For det første har vi ikke skrevet noen steder at det kun er snakk om lønn, vi har vært nøye med ordvalg. Dette er tall vi har fått av NRK etter å ha ventet lenge på innsyn, så jeg stiller meg utenforstående til kritikken, sier han til VG.

Stavrum forteller at Nettavisen ikke har mottatt noen ytterligere spesifisering av tallene fra NRK.

– Vi har bedt om det, og kommer til å lage en sak når vi får det, sier han.

Tror du den generelle leser forstår at det ikke kun er snakk om lønn når dere omtaler utbetalingene. Flere NRK-ansatte har fortalt Richard Aune at de har mottatt hat-mail og refs etter deres sak?

– Ingen medier kan forsvare seg mot folk som absolutt vil misforstå eller har store fordommer, men det kan ikke hindre oss i å publisere fakta:

– Men jeg vil også si at overtidsbetaling, korrespondenttillegg og pensjonskompensasjon kan regnes som lønn, sier Stavrum.

Redaktøren mener det er viktig å bedrive journalistikk rettet mot NRK - ettersom statskanalen mottar over seks milliarder kroner i året i statsstøtte, og samtidig er en stor konkurrent for private medieaktører.

– Det er vesentlig å se nærmere på om NRK kan betale tillegg private aktørerer ikke har mulighet til å betale, det er motivasjonen bak denne journalistikken, utdyper Stavrum.

UENIG MED NRK OG NRKJ: Sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, sier seg ikke enig med Aune og Nyhus i at avisens fremstilling av NRK-ansattes lønninger kan gi et feilaktig bilde. Foto: Mariam Butt, NTB scanpix

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder