STRAMMER INN. Finansminister Siv Jensen og kunnskap- og integreringsminister Jan Tore Sanner vil skrote kravet om et bestemt antall timer norskopplæring, og heller innføre krav om å kunne norsk godt nok. Foto: Frode Hansen

Vil frata innvandrere stønad hvis de ikke lærer seg norsk

Regjeringen vil stille høyere krav til innvandrere som mottar sosialstønad og som ikke snakker godt nok norsk.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Det er et krav til innvandrerne om at de faktisk må lære seg norsk, og vise en reell vilje til det. Det er ikke sånn at man skal gi opp og fortsette å leve på sosiale ytelser, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

I dag har flyktninger rett og plikt til 600 timer opplæring i det norske språk og samfunn som en del av kommunenes introduksjonsprogram. Nå vil regjeringspartiene gå vekk fra kravet om antall timer og heller se på språknivået.

Strammer inn kravene

Et at tiltakene er at norskopplæringen skal starte i asylmottakene. Selve kravet til introduksjonsprogrammet skal dessuten endres til at man skal kunne norsk godt nok.

I tillegg er regjeringspartiene bekymret for antallet innvandrere som mottar sosialstønad, og vil stramme inn kravene til de som ikke kommer ut i jobb.

– Hvis man går ut av introduksjonskurset, inn i heimen og ikke ut i jobb fordi man kan for dårlig norsk – da vil vi stille krav, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Altfor mange lever i Norge uten å kunne norsk

Kravet for å fortsette å motta stønad er å fortsette med norskkurs.

– Det er et viktig krav å stille, for vi har ikke hatt den typen krav før, sier Jensen.

– Det har gjort at altfor mange lever i Norge uten å kunne norsk, og uten å være en del av det norske samfunnet. Det er en dårlig bruk av folks ressurser, sier hun.

les også

Gjeng-avsløringen: Vil bruke mødrene for å stanse rekruttering

Jensen mener kvinneperspektivet er særlig viktig.

– Altfor mange minoritetskvinner kan ikke norsk, og klarer da ikke å følge med på hva som skjer med barna sine i skolen og andre steder.

BEKYMRET. – Altfor mange lever i Norge uten å kunne norsk og uten å være en del av det norske samfunnet, sier finansminister Siv Jensen (Frp). Foto: Frode Hansen

Halvparten på sosialhjelp er innvandrere

I en Nav-rapport fra 2017 kommer det frem at halvparten av sosialhjelpsmottakerne i Norge, 67.000 personer, er innvandrere, og at mange av dem er fattige.

I Jeløya-erklæringen varslet først regjeringen at kravet om å sendes tilbake til norskkurs skal gjelde fra man har hatt opphold i Norge i fem år.

Nå åpner regjeringen for å innføre kravet tidligere enn dette.

– Kravet er viktig for å komme i jobb, for å være en del av store og små fellesskap i lokalsamfunnet, for bærekraften i velferden vår og for at foreldrene skal kunne støtte sine barn inn i samfunnet, sier Sanner.

– Gevinst

Sanner og Jensen antyder at midlene til dette allerede ligger i introduksjonsprogrammet til kommunene.

– Det er betydelige beløp i dette systemet allerede, sier Jensen.

– Vi bruker 17 milliarder kroner på integrering, og når vi vet at halvparten av innvandrerkvinnene ikke er i jobb, og flere mottar sosialstønad, er det heller en gevinst, sier Sanner.

les også

Frp vil stoppe barnetrygden til barn som ikke består språktest

– På hvilken måte skal norskkunnskapene testes?

– Det arbeidet starter vi med nå. Du må opp til en prøve, for å sjekke om du kan godt norsk. Og kan du godt nok norsk, så har du et av de viktigste verktøyene for å komme i jobb, sier Sanner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder