- Smittet av lik

Arkeologistudent mystisk syk etter Svalbard-opphold

En norsk kvinne i 30-årene mener at hun kan ha blitt smittet av et farlig virus fra 100-300 år gamle lik.

ARTIKKELEN ER OVER 18 ÅR GAMMEL

Rundt fem år etter ekspedisjonen ble hun rammet av en alvorlig infeksjon i nervesystemet. Infeksjonen førte trolig til en alvorlig epileptisk lidelse som hun fortsatt er rammet av.

Utreder mulighet

Statens senter for epilepsi har tatt opplysningene fra kvinnen så alvorlig at de ba Statens Helsetilsyn om å utrede hvorvidt kvinnen var utsatt for en reell smittefare under ekspedisjonen for 16 år siden.

Kvinnen deltok som assistent under utgravninger som ble arrangert av Universitetsmuseet. Pasienter som var rammet av den såkalte spanskesyken, kunne også pådra seg infeksjoner i nervesystemet. Men den kvinnelige studenten skal også ha hatt symptomer som er atypiske for den hyperdødelige influensasykdommen.

- Hun påstår selv at hun var borti lik under utgravningene, og vi kjente jo til at offer for spanskesyke var begravd i området. Derfor ba vi om en vurdering. Vi har ikke klart å finne ut hvordan hun er blitt rammet av sykdommen, sier overlege Karl Otto Nakken ved Statens senter for epilepsi. Senteret ba også om en det var nødvendig å etterundersøke andre medlemmer av ekspedisjonen.

Helsetilsynet tok opplysningene så alvorlig at de kontaktet ekstern ekspertise som hadde erfaring fra utgraving av lik etter spanskesyken.

De konkluderte imidlertid med at det neppe var grunnlag for å ta initiativ til en grundig etterundersøkelse av hele ekspedisjonen.

«Så langt vi vet, er det ikke holdepunkter for at bakterier eller virus kan overleve etter 300 år. Det er allikevel mulig at Folkehelsa vil kunne gi en grundigere faglig vurdering av dette,» skriver Statens Helsetilsyn.

Teoretisk mulig

Ifølge avdelingsoverlege Ivar Ørstavik ved virologisk avdeling hos Folkehelsa har de ikke mottatt en henvendelse om denne pasienten.

- Teoretisk kan det overføres smitte fra virus hos gamle lik, men jeg kjenner ikke til konkrete eksempler. Slike virus fra spanskesyken har svært liten overlevelsesevne, sier Ørstavik.

Likevel var den internasjonale forskergruppen som i 1998 tok vevsprøver fra lik på Svalbard, utstyrt med toppsikret verneutstyr for å hindre eventuell smitte.

- Selv mener jeg det er så godt som umulig at et slikt virus skal smitte. Men vi valgte å ta alle forholdsregler, opplyser professor Tom Bergan ved Riskhospitalet. Han var prosjektkoordinator under ekspedisjonen, hvor de ikke fant levende virus fra spanskesyken.

Også han tviler på at studenten er blitt smittet av spanskesykevirus.

- Dersom utgravningen er årsak til sykdommen, er det mye mer sannsynlig at hun er smittet av en parasitt som kan gi slike utslag, mener Bergan.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder